You are here
Home > Top Story > ระบบตั๋วร่วม ใช้บริการขนส่งมวลชนไทยในบัตรเดียวเริ่มแล้ว เตรียมแจกประชาชน 23 มิ.ย. นี้

ระบบตั๋วร่วม ใช้บริการขนส่งมวลชนไทยในบัตรเดียวเริ่มแล้ว เตรียมแจกประชาชน 23 มิ.ย. นี้

ระบบตั๋วร่วม หรือ Common Ticketing System ที่สามารถใช้บัตรเดียวเพื่อโดยสารระบบขนส่งมวลชนต่างๆ ที่มีให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ถือเป็นความฝันที่มีการพูดถึงมายาวนานว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นเสียทีสำหรับประเทศไทยเองโครงการพัฒนาระบบตั๋วร่วมมีการพัฒนากันมายาวนานและมีการดีเลย์กันมาพอสมควร
แต่ในที่สุดสิ่งก็กำลังจะเกิดขึ้นจริงแล้ว เมื่อนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เป็นประธานในงานเปิดตัวบัตรโดยสารร่วม หรือ “บัตรแมงมุม” ภายใต้แนวคิด “แมงมุม เชื่อมโยงความสุขทุกการเดินทาง ด้วยบัตรใบเดียว” ณ สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน โดยกล่าวว่า การพัฒนาระบบตั๋วร่วม หรือ Common Ticketing System ถือเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงคมนาคมที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพการให้บริการระบบคมนาคมขนส่ง ตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มความสะดวกด้านการเดินทางให้แก่ประชาชน
mang003
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชนผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) และ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน เพื่อเชื่อมต่อระบบและให้บริการระบบตั๋วร่วมหรือบัตรแมงมุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนสามารถใช้บัตรโดยสารเพียงใบเดียวเดินทางเชื่อมต่อได้ทุกระบบ โดยมี รฟม.ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing Company : CTC) เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ดำเนินโครงการระบบขนส่งทางรางครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

รวมทั้งที่จะเกิดขึ้นในเมืองภูมิภาค เช่น จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นต้น จึงมีความเหมาะสมและความพร้อมในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม โดยกำหนดให้เริ่มต้นใช้งานระบบตั๋วร่วมกับรถไฟฟ้าในเส้นทางที่เปิดให้บริการแล้ว จากนั้นจึงจะขยายการใช้งานระบบตั๋วร่วมกับรถโดยสารประจำทาง ขสมก. และรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ในลำดับต่อไป

“การเปิดให้บริการระบบตั๋วร่วม หรือบัตรแมงมุมในวันนี้ จึงถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการประสานความร่วมมือ ผลักดัน และส่งเสริมให้ระบบตั๋วร่วมเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สามารถที่จะเชื่อมโยงความสุขทุกการเดินทางให้แก่ประชาชนต่อไป” รมว.คมนาคมระบุ

ด้านนายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า รฟม. ได้เร่งรัดการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ในการเร่งติดตั้งเครื่องอ่านบัตร ติดตั้งซอฟต์แวร์ และทดสอบระบบตั๋วร่วม เพื่อให้มีความพร้อมในการรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรแมงมุมได้ในระบบรถไฟฟ้าทั้ง 2 สายของ รฟม. คือ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) จนแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

โดยในวันที่ 23 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป รฟม. จะแจกบัตรแมงมุมให้แก่ประชาชน ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ บัตรบุคคลทั่วไป (สีน้ำเงิน) บัตรผู้สูงอายุ (สีทอง) และบัตรนักเรียน/นักศึกษา (สีเงิน) ซึ่งสามารถติดต่อขอรับได้ที่รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงทุกสถานี โดยบัตรบุคคลทั่วไป รับได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 มิถุนายน 2561 และ 2 – 5 กรกฎาคม 2561 จำนวน 16,000 ใบ/วัน สถานีละ 1,000 ใบ/วัน สำหรับบัตรนักเรียน/นักศึกษาและบัตรผู้สูงอายุ รับได้ในวันที่ 30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2561 ประเภทละ 5,000 ใบ/วัน สถานีละ 312 ใบ/ประเภท/วัน โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา เพื่อขอรับบัตรที่ห้องออกบัตรโดยสาร และเมื่อจะนำไปใช้ในระบบรถไฟฟ้า MRT จะต้องเติมเงินขั้นต่ำ 150 บาท แบ่งเป็นค่ามัดจำบัตร 50 บาท และมูลค่าการเดินทางสำหรับโดยสารรถไฟฟ้าขั้นต่ำ 100 บาท ได้เฉพาะที่สายสีม่วงทุกสถานี ทั้งนี้ บัตรมีจำนวนจำกัด จึงจำกัดสิทธิ์ 1 คนต่อใบเท่านั้น

นอกจากนี้ รฟม. ยังเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาบัตรแมงมุมเวอร์ชั่น 2 ด้วยเทคโนโลยี EMV Contactless Smart Card ที่ใช้กันในบัตรเครดิต เพื่อให้เป็นบัตรใบเดียวที่เชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะ พร้อมทั้งชำระสินค้าและบริการได้ โดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเติมเงินล่วงหน้าในบัตร ซึ่งจะช่วยสร้างประสบการณ์ใช้บริการรูปแบบใหม่ให้แก่ผู้โดยสาร ทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์และความสะดวกในการพกบัตรใบเดียว อันเป็นการขับเคลื่อนนโยบายระบบตั๋วร่วมของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม เพื่อมอบความสุขให้ประชาชน

Top