You are here
Home > Top Story > สมาคมธนาคารไทยยันโมบายแบงก์กิ้งล่มไม่เกี่ยวกับภัยไซเบอร์

สมาคมธนาคารไทยยันโมบายแบงก์กิ้งล่มไม่เกี่ยวกับภัยไซเบอร์

สมาคมธนาคารไทย ชี้แจงว่าปัญหาเหตุขัดข้องชั่วคราวของระบบที่เกิดกับบางธนาคารในวันนี้ เนื่องจากปริมาณธุรกรรมเกิดขึ้นจำนวนมากในช่วงเช้าและได้ส่งผลกระทบให้ลูกค้าไม่สามารถใช้ช่องทางการทำธุรกรรมในบางช่องทาง และทำให้มีลูกค้าบางท่านที่โอนเงินและมีการตัดบัญชีไปแล้ว แต่ปลายทางได้รับเงินช้ากว่าปกติหรือยังไม่ได้รับเงิน
shutterstock_735297262
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และธนาคารส่วนใหญ่ทยอยแก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าว โดยระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวและปลายทางไม่ได้รับเงิน ทางธนาคารจะรีบดำเนินการปรับปรุงบัญชีให้กับลูกค้าภายในวันที่ 1 ก.ย.61

Top