You are here
Home > Technology > บล็อกเชนอาจเป็นคำตอบของการแก้ปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์

บล็อกเชนอาจเป็นคำตอบของการแก้ปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์

อาชญากรรมไซเบอร์เป็นปัญหาที่ไม่เคยเสื่อมคลายไปจากโลกออนไลน์ และดูเหมือนจะมีความรุนแรง และสร้างความเสียหายเพิ่มมากขึ้น แต่เทคโนโลยีอย่างบล็อกเชนอาจเป็นคำตอบ  ลองมาดูกันว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร

Blockchain & Cyber Security Pic

กำจัดจุดอ่อน

รหัสผ่านและสถาปัตยกรรมแบบรวมศูนย์มักเป็นจุดอ่อนที่สุดของกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ของการเข้าถึง บล็อกเชนจะเข้ามาแทนที่การใช้รหัสผ่านที่ถูกใช้เป็นช่องทางในการโจมตีระบบ เพราะแม้ว่าองค์กรจะลงทุนไปกับระบบรักษาความปลอดภัยมากแค่ไหนย แต่ถ้ายังใช้รหัสผ่าน พวกเขายังคงมีช่องโหว่อยู่ดี บล็อกเชนมีระบบการตรวจสอบสิทธิ์ที่แข็งแกร่ง และขจัดปัญหาการโจมตีจากจุดเดียวได้

 

ด้วยโครงสร้างกุญแจแบบกระจายกระจายที่ใช้ใบรับรอง SSL (secure sockets layer) เฉพาะแทนรหัสผ่าน ซึ่งใบรับรอง SSL จะช่วยให้มั่นใจว่าข้อความที่ถูกส่งไปมาระหว่างอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์และเว็บไซต์จะมีความปลอดภัย และนักโจมตีไม่สามารถใช้ใบรับรองปลอมในการเข้าถึงข้อมูลได้

 

พื้นที่จัดเก็บแบบกระจาย

ข้อมูลของบล็อกเชนจะถูกกระจายไปไว้ในคอมพิวเตอร์จำนวนมากบนเครือข่าย ถ้านักโจมตีพยายามเปลี่ยนแปลงบล็อกใด ๆ ระบบทั้งหมดก็จะตรวจพบว่าบล็อกดังกล่าวต่างจากบล็อกอื่น ๆ โดยบล็อกที่ไม่เหมือนกันจะถูกระบุสถานะเป็นเท็จ และถูกตัดออกจากบล็อก

 

ตรวจสอบย้อนกลับ

การทำธุรกรรมในบล็อกเชนจะถูกลงลายมือชื่อและเวลาแบบดิจิตอลไว้ องค์กรสามารถติดตามธุรกรรมได้ตามเวลาที่ต้องการ จากนั้นธุรกรรมจะถูกรับรองสิทธิ์ด้วยบล็อกเชนแอดเดรสที่สอดคล้องกัน ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถยืนยันธุรกรรมของคุณเองได้ บทบาทนี้ของบล็อกเชนจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับทุกคอนเท็กซ์ที่ถูกเชื่อมโยงไปยังผู้ใช้

 

บล็อกเชน กับการปฏิเสธการใช้บริการ (denial of service)

แฮกเกอร์ใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อส่งอีเมลขยะจำนวนมากไปยังเว็บไซต์ทำให้ทราฟฟิกแออัดจนเว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้ และล่ม  ภายใต้สถานการณ์ปกติ การโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการจะถูกป้องกันโดยใช้ระบบชื่อโดเมน (DNS)

 

แม้ว่า DNS จะมีประสิทธิภาพ แต่ก็เป็นระบบแบบรวมศูนย์  บล็อกเชนสามารถป้องกันการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการด้วยการทำให้  DNS เป็นระบบแบบกระจาย การกระจายข้อมูลไปยังโหนดจำนวนมากทำให้ไม่สามารถเจาะระบบได้  บนบล็อกเชนผู้ใช้ยังคงสามารถลงทะเบียนชื่อโดเมนได้ แต่เฉพาะระบบที่ได้รับการยอมรับจากระบบเท่านั้นที่สามารถปรับเปลี่ยน realms ในการเพิ่มบล็อก ได้ การจัดเก็บข้อมูลโดยไม่ใช่ระบบส่วนกลางทำให้การจะเปลี่ยนแปลงหรือทำลายข้อมูลแทบจะเป็นไปไม่ได้

 

เทคโนโลยีบล็อกเชนใช้บัญชีแยกประเภทแบบกระจายที่ทำงานโดยอัตโนมัติซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และแสดงประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดในอดีต บัญชีแยกประเภทเหล่านี้จะตอบสนองเป้าหมายหลักของความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและกระจายข้อมูล แต่ยังป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญ

 

การที่มีภัยคุกคามเกิดขึ้น และการโจมตีในโลกไซเบอร์กลายเป็นเรื่องที่หลากหลายมากขึ้น บริษัทต่างๆ ต้องการใช้ประโยชน์จากความสามารถของบล็อกเชนในแก้ปัญหาอาชญากรรมในโลกไซเบอร์

 

ที่มา : techbullion.com

Top