You are here
Home > Technology > AI ด้านการศึกษา ครูยุคดิจิทัลอาจมี AI เป็นผู้ช่วยคนใหม่

AI ด้านการศึกษา ครูยุคดิจิทัลอาจมี AI เป็นผู้ช่วยคนใหม่

แม้ว่าเราจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากมาย แต่บางแง่มุมของชีวิตเรายังคงล้าหลังและเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ แม้ว่าจะมีความจำเป็นต้องปรับปรุงก็ตาม ตัวอย่างเช่นการศึกษาสมัยใหม่ แม้ว่าในช่วงกลางศตวรรษที่ 20  มีความพยายามในการผลักดันให้โรงเรียนก้าวไปข้างหน้า  แต่ในทางกลับกันพวกเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก มีการใช้กระดานอัจฉริยะแทนกระดานดำ ในขณะที่ครูบาอาจารย์ก็มีการใช้แท็บเล็ตกันมากขึ้นก็จริง แต่กระบวนการศึกษาเองนั้นเกือบจะเหมือนกันกับเมื่อ 50 ปีที่แล้ว

cover.png

เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในด้านการศึกษาหรือไม่? เป็นคำถามที่ตอบยาก  แต่เราจะเห็นว่า AI ในวงการต่างๆ คืบคลานเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรา ซึ่งทำให้เราสามารถคาดหวังได้ว่า AI จะสามารถเปลี่ยนอนาคตของการศึกษาได้เช่นกัน นอกจากการเรียนรู้ของเครื่อง ปัญญาประดิษฐ์สามารถปรับปรุงเครื่องมือทางการศึกษาของเรา และกลายเป็นพื้นฐานสำหรับวิธีการใหม่อย่างสมบูรณ์ ตามสถิติ AI ในภาคการศึกษาของสหรัฐจากปี 2018 ถึง 2023 คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 47  ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าครูยังเป็นสิ่งที่จำเป็นและไม่อาจถูกแทนที่ได้ แต่งานของพวกเขาจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน

 

บทบาทของ AI ในด้านการศึกษา

AI เป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอเกมมานานแล้ว โดยทำหน้าที่เป็นคู่แข่งของคอเกมส์ทั้งหลาย โดยถูกสอนให้ห้มีปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน หลบกระสุน และเลือกใช้อาวุธที่ดีกว่า อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น และนักวิทยาศาสตร์ต่างตระหนักถึงความสามารถของเทคโนโลยีนี้ และการใช้งานที่เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว AI เรียนรู้การวาดภาพ สร้างสรรดนตรี และเขียนนวนิยาย ปัจจุบันมีนักการศึกษาจำนวนมากกำลังคิดถึงประโยชน์ของ AI สำหรับการศึกษา เรารู้ว่า AI สามารถเรียนรู้ได้ และความสามารถนี้ทำให้เหมาะกับงานบางอย่างในภาคการศึกษา

 

ทุกครั้งที่เราได้ยินเกี่ยวกับการใช้ AI ในอุตสาหกรรมบางประเภทมีมักเกิดความกังวลเหมือนกันว่ามันจะมาแทนที่มนุษย์หรือไม่? ระบบอัตโนมัติจะส่งผลกระทบอะไรต่อหน้าที่การงานบ้าง?  แรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาภายใต้อิทธิพลของความก้าวหน้า ข้อแตกต่างระหว่าง AI กับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็คือมีผลกระทบต่อหลายๆ กลุ่มในครั้งเดียว ซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับพลังการประมวลผลที่เพิ่มขึ้นและอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้เอไอยังมีการปรับปรุงได้เร็วกว่าที่สถาบันการศึกษาและองค์กรอื่นๆ จะสามารถปรับตัวเข้ากับความสามารถใหม่ๆ ได้ Kevin Marr ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีจาก College-Writers กล่าวว่า “เพื่อให้เข้าใจว่า AI จะเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานอย่างไร เราควรถามตัวเองว่าเรามีดีอะไร แล้ว AI ทำอะไรไม่ได้บ้าง? เรารู้ดีว่าคอมพิวเตอร์เก่งกว่าเราในเรื่องการคำนวณ  แต่ก็ขาดทักษะทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์ ”

 

การใช้ AI ในด้านการศึกษา

ยังอีกนานที่จะมาทดแทนครูได้ แต่ AI ก็เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับบรรดาครูทั้งหลาย  โวลูชั่นที่ทำด้วย AI สามารถเติมช่องว่างวิธีการสอนที่มีอยู่เป็นจำนวนมากได้ ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการทำงานทั่วไปบางอย่าง และทำให้ครูมีเวลามากขึ้น มีอิสระในการมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจการสนับสนุน และทำสิ่งอื่น ๆ ที่เครื่องไม่สามารถทำได้  ปัญญาประดิษฐ์ยังเปิดโอกาสใหม่ ๆ มากมาย ตัวอย่างเช่น Presentation Translator ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมที่ทำงานด้วย AI สำหรับ PowerPoint ซึ่งจะเพิ่มคำบรรยายให้กับคำบรรยายของครูโดยอัตโนมัติ เครื่องมือดังกล่าวสามารถช่วยสร้างห้องเรียนระดับโลกที่รวมถึงนักเรียนที่พูดภาษาอื่นได้ นอกจากนี้ยังเป็นทางออกสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้เนื่องจากความเจ็บป่วยหรือต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบางเรื่องที่ไม่มีสอนในโรงเรียนของตนเอง

 

นอกจากนี้ยังมียังมีองค์กรที่กำลังพัฒนาวิธีเรียนรู้เป็นรายบุคคล Carnegie Learning and Content Technologies กำลังพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาที่ใช้ AI เพื่อให้ข้อเสนอแนะและการทดสอบแก่นักเรียนระดับก่อนอุดมศึกษา ประเมินความรู้ และแนะนำหัวข้อใหม่ ๆ เมื่อ AI เรียนรู้และปรับปรุงให้ดีขึ้นอาจสามารถอ่านการแสดงออกทางสีหน้าเพื่อทำความเข้าใจว่านักเรียนมีปัญหากับบางหัวข้อหรือไม่สามารถแก้ไขความซับซ้อนของบทเรียนได้

 

วิธีใช้ประโยชน์จาก AI ในด้านการศึกษา

ประการแรก AI สามารถประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนแอของพวกเขา แล้วปรับโปรแกรมการศึกษาเให้สอดรับกับพื่อความรู้ขอนักเรียน วิธีการดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด และตรวจหาสิ่งที่จำเป็นต้องปรับปรุง

 

AI สามารถวิเคราะห์โปรแกรมการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหาช่องว่างในหลักสูตร ตัวอย่างเช่น เมื่อมีนักเรียนจำนวนมากเกินสอบตก AI สามารถวิเคราะห์ส่วนนี้ของหลักสูตรและ แนะนำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในโปรแกรม หรือเพิ่มแนวทางที่จำเป็นบางอย่าง

 

แน่นอนแอพพลิเคชั่นของระบบปัญญาประดิษฐ์ส่วนใหญ่ก็คือการทำให้งานด้านการจัดการเป็นไปโดยอัตโนมัติ  ครูทุกคนเสียเวลาไปกับการตรวจการบ้านและงานอื่นๆ ของนักเรียน  ในขณะที่ AI สามารถทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้เร็วขึ้น และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในเวลาเดียวกัน เครื่องมีความสามารถดีพอที่จะทำการทดสอบแบบปรนัยได้ และเร็ว ๆ นี้พวกเขาคาดว่าจะสามารถตรวจข้อสอบแบบอัตนัยที่ซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้น

 

ปัญญาประดิษฐ์มีศักยภาพในการสอนพิเศษ สนับสนุนนักเรียนขณะกำลังทำการบ้านหรือเตรียมตัวสำหรับการทดสอบที่บ้าน เมื่อ AI พัฒนาไปเรื่อย ๆ โปรแกรมนี้สามารถปรับปรุงโปรแกรมการสอนโดยตอบสนองต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันได้ AI สามารถให้ข้อเสนอแนะเป็นรายบุคคลได้

 

การเรียนรู้ของเครื่องสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางประสาทวิทยา  การติดตาม การโต้ตอบของนักเรียนกับสื่อการสอน (เช่น วิดีโอ) และการตรวจสอบส่วนต่างๆของวิดีโอที่ดูเหมือนว่าจะยากเกินไปสำหรับนักเรียน ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถกลับไปดูวิดีโอซ้ำได้อย่างรวดเร็ว วิธีการนี้จะช่วยให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าอะไรที่ยากเกินไปสำหรับนักเรียน แล้วปรับจังหวะตามความต้องการของนักเรียนแต่ละคน

 

เทคโนโลยีดังกล่าวเป็น AI การเรียนรู้เชิงลึก และการเรียนรู้ของเครื่องได้เปลี่ยนอุตสาหกรรมหลาย ๆ อย่างไปแล้ว และภาคการศึกษาดูเหมือนว่าจะเป็นภาคส่วนที่มีการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งรวมถึงการเรียนการสอน  ถึงแม้ว่า AI อาจเปลี่ยนกระบวนการทางการศึกษาตามที่เราทราบ แต่เครื่องจะไม่สามารถแทนที่ครูได้ในอนาคตอันใกล้นี้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้ตอนนี้คือทำให้งานที่ยุ่งยากง่ายขี้น และปรับกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับข้อมูลที่จำเป็นที่สุด

Top