You are here
Home > Technology > ทดลองใช้เครื่องมือช่างก่อนซื้อไปใช้งานด้วยเทคโนโลยี VR

ทดลองใช้เครื่องมือช่างก่อนซื้อไปใช้งานด้วยเทคโนโลยี VR

เลื่อยไฟฟ้าหรือเครื่องมือช่างต่างๆ กับเทคโนโลยีความเสมือน (VR) อาจดูเหมือนเป็นการผสมผสานที่แปลกใหม่ แต่สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์หรือแม่บ้านยุคไหม่ การใช้เครื่องมือช่างอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เพื่อให้ผู้ซื้อได้เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือช่างว่าเหมาะสมกับความต้องการหรือใชังานสะดวกหรือไม่

Lowe's Holoroom Test Drive

ด้วยเห็นนี้ผู้จำหน่ายสินค้าสำหรับการตกแต่งและต่อเติมบ้านและอาคารที่อยู่อาศัยชั้นนำของโลกอย่าง Lowe จึงพัฒนา Holoroom Test Drive ที่สามารถผสานทั้งสองสิ่งเข้ากันได้อย่างกลมกลืนเพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสทดสอบเครื่องมือไฟฟ้าก่อนซื้อไปใช้งานจริง

 

การทดสอบ VR ล่าสุดจาก Lowe ว์ประกอบด้วยแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง HTC Vive VR และสามารถติดตามผู้ใช้ VR รวมถึงสร้างแรงสั่นของเครื่องมือไฟฟ้าที่พวกเขาใช้ในรูปแบบของการจำลอง ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยใบมีดและชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้จะถูกถอดออกไป แต่เครื่องมือยังคงมีน้ำหนักและลักษณะการทำงานเหมือนเครื่องปกติในยามที่ใช้งานผ่าน VR

 

ระบบ Holoroom Drive Drive ได้รับการพัฒนาโดยห้องปฏิบัติการนวัตกรรมสร้างสรรค์ของโลว์ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับระหว่างแพลตฟอร์ม VR และ AR มาตั้งแต่ปี 2557 โดยจะมีการเปิดทดสอบระบบ Holoroom Drive ใหม่นี้จะในบางสาขาของโลว์ รวมถึงถูกนำมาใช้ในการเปิดตัวเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้แบบไร้สายรุ่น  Kobalt 24V โดยเฉพาะอีกด้วย

 

เห็นแบบนี้แล้วผู้ประกอบการสินค้าตกแต่งบ้านรายใด สนใจจะนำไปพัฒนาเพื่อให้บริการลูกค้าในประเทศไทยบ้างน่าจะสรา้งจุดขายให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี

Top