You are here
Home > News > ผู้นำชุมชนเพื่อสังคมชาวไทยได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ Facebook Community Leadership Program

ผู้นำชุมชนเพื่อสังคมชาวไทยได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ Facebook Community Leadership Program

วันนี้ Facebook ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการสนับสนุนผู้นำชุมชน Facebook Community Leadership Program โดยมีผู้ได้รับคัดเลือกเพียง 115 คน จากจำนวนผู้สมัครจำนวนกว่า 6,000 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้นำชุมชนแบบ resident* และผู้นำชุมชนแบบ fellow* ทั้งนี้ นายฉัตรชัย อภิบาลพูนผล จากกลุ่ม รันทูเกเธอร์ (run2gether) เป็นคนไทยที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการโดยได้รับทุนผู้นำชุมชนประเภท fellowship จากการทำงานด้านชุมชนที่ส่งเสริมความเท่าเทียมและการอยู่ร่วมกันของผู้พิการและผู้ไม่พิการผ่านกิจกรรมการวิ่ง นอกจากเงินทุนสนับสนุนแล้ว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการยังจะได้รับการฝึกอบรม คำแนะนำ และคำปรึกษาจาก Facebook โดยภายในกรอบระยะเวลาหนึ่งปีของโครงการ พวกเขาจะได้ทำงานร่วมกับทีมงานของ Facebook ณ สำนักงานใหญ่ในเมนโลปาร์ค ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาโครงการเพื่อชุมชนของพวกเขาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

image001
จอห์น แวกเนอร์ กรรมการผู้จัดการ Facebook ประเทศไทย กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ในทุกๆ วัน ผู้คนทั่วประเทศไทยต่างรวมตัวกันบนแพลตฟอร์มของเราเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสร้างชุมชนใหม่ๆ ขึ้น คุณฉัตรชัยและกลุ่มรันทูเกเธอร์เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดที่แสดงให้เห็นว่าผู้นำชุมชนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับชีวิตของผู้อื่นด้วย Facebook ได้ เราภูมิใจอย่างมากที่มีผู้นำชุมชนจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Facebook Community Leadership Program ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก และยังเป็นโอกาสที่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดเพื่อชุมชนที่ดีที่สุดจากประเทศไทยให้คนทั่วโลกได้รับรู้อีกด้วย”

ฉัตรชัย อภิบาลพูนผล ผู้ก่อตั้งรันทูเกเธอร์ กล่าวว่า “ความฝันของผมคือการรวมผู้คนเป็นหนึ่งเดียวและสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาผ่านกิจกรรมที่เรียบง่ายอย่างการวิ่ง ผมไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าวันนี้จะได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในผู้รับทุนของโครงการ Facebook Community Leadership Program ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้รับคำแนะนำ การฝึกอบรม และเงินทุนสนับสนุนจาก Facebook สำนักงานใหญ่ ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้รับโอกาสนี้ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนเพิ่มขึ้น โดยที่มี Facebook อยู่เคียงข้างชุมชนของเรา”
ในแต่ละเดือน มีผู้ใช้งาน Facebook Group มากกว่า 1 พันล้านคน โดยกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ช่วยให้ผู้คนสามารถสร้างชุมชนใหม่ที่ปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนที่มีอยู่แล้ว ผู้นำชุมชนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง เพราะพลังความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของผู้นำจะช่วยสร้าง พัฒนา และเสริมความแข็งแกร่งให้กับชุมชน โครงการ Facebook Community Leadership Program จึงได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้นำจากทั่วโลกในการสร้างชุมชนของพวกเขา
image004
รันทูเกเธอร์ เป็นชุมชนที่เริ่มต้นจากสมาชิกนักวิ่งผู้พิการ 12 คน ในปี 2558 และเติบโตจนมีสมาชิกนักวิ่งผู้พิการทุกประเภทมากกว่า 1,000 คนในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงนักวิ่ง 10 คนที่ได้ผ่านการวิ่งมาราธอนในระยะทาง 42.195 กิโลเมตรมาแล้ว ชุมชนรันทูเกเธอร์ไม่เพียงแต่ส่งเสริมเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้พิการ แต่ยังมีเป้าหมายในการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ทั้งในชุมชนนักวิ่งและสังคมส่วนรวม เหล่านักวิ่งผู้พิการและนักวิ่งผู้นำทางหรือที่เรียกว่าไกด์รันเนอร์ต่างเรียนรู้ที่จะให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน และสร้างมิตรภาพที่เหนือกว่าความแตกต่างของพวกเขา ผ่านความยากลำบาก หยาดเหงื่อ และหยาดน้ำตาบนเส้นทางการวิ่งที่ได้ผ่านมาด้วยกัน นอกจากนี้ ความพยายามในการสร้างชุมชนที่โดดเด่นของรันธูเกเธอร์ ยังได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำชุมชนจากประเทศบัลแกเรียให้ก่อตั้งชุมชนในลักษณะเดียวกันในประเทศของพวกเขา ในเดือนพฤษภาคม 2561 สมาชิกของชุมชนรันธูเกอร์ยังได้เดินทางไปเข้าร่วม Run2Gether България ซึ่งเป็นกิจกรรมการวิ่งมาราธอนที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก และได้กลายมาเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

*ผู้นำชุมชนแบบ resident จำนวน 5 คน จะได้รับเงินทุนสนับสนุนโครงการเพื่อชุมชนสูงสุด 32 ล้านบาท (1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และผู้นำชุมชนแบบ fellow จำนวนกว่า 100 คน จะได้รับเงินทุนสนับสนุนโครงการเพื่อชุมชนสูงสุด 1.6 ล้านบาท (50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) จากโครงการ Facebook Community Leadership Program

Top