You are here
Home > Top Story > หลักสูตรเงินดิจิตอลกำลังมาแรงในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

หลักสูตรเงินดิจิตอลกำลังมาแรงในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

Coinbase ร่วมมือกับ Qriously สอบถามความคิดของนักศึกษาโดยตรงเกี่ยวกับเงินดิจิตอล และบล็อกเชน ซึ่งรายงานจากการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของหลักสูตรการเงินดิจิตอล และบล็อกเชนที่นักศึกษากำลังให้ความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ตอนที่ David Yermack หัวหน้าแผนกการเงินที่วิทยาลัยธุรกิจสเติร์น มหาวิทยาลัยนิวยอร์กได้เปิดหลักสูตรเกี่ยวกับบล็อกเชน และบริการทางการเงินเมื่อปี 2557 มีนักศึกษาลงทะเบียนเข้าเรียน 35 คน และอีก 8 คนเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกทั่วไป

shutterstock_456567526

แต่ในฤดูใบไม้ผลิปีนี้จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนได้เพิ่มขึ้นเป็น 230 คนทำให้ทางมหาวิทยาลัยต้องย้ายห้องเรียนไปที่ห้องที่ใหญ่ที่สุด ปีการศึกษานี้ Yermack จะเปิดสอนวิชาบล็อกเชนทั้งสองภาคการศึกษาเพื่อตอบสนองความสนใจจากนักศึกษา

 

Yermack เปิดเผยว่าเขาพัฒนาชั้นเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกเพราะเขาสนใจบิทคอยน์ และสกุลเงินดิจิตอลว่าเติบโตอย่างรวดเร็วได้อย่างไร แต่ยังมีสาเหตุอื่น ๆ  ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการคนที่เข้าใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิตอลของบริษัทต่างๆ  ตอนนี้เขาเห็นว่าชั้นเรียนของเขาเป็นวิธีที่จะทำให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นสำหรับงานในอนาคต

 

“กระบวนการที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องจะนำไปสู่การย้ายข้อมูลทางการเงินส่วนใหญ่ไปยังองค์กรที่ใช้ระบบบล็อกเชน” เขากล่าว “นักศึกษาจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเรียนทางด้านนี้”

 

สิ่งคล้ายกันนี้กำลังเกินขึ้นกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก นักศึกษากำลังเรียนอยู่ในชั้นเรียนเกี่ยวกับเงินดิจิตอล และบล็อกเชน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแบบกระจายทำให้การทำงานของระบบการเงินเป็นแบบไม่รวมศูนย์ ทำให้นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมในสาขาเหล่านั้นเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

 

ในทางกลับกันบรรดามหาวิทยาลัยกำลังตั้งศูนย์วิจั ยและเพิ่มหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเข้ารหัสเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น และเนื่องจากตอนนี้พวกเขามองว่า เงินดิจิตอลเป็นสิ่งที่ที่คุ้มค่ากับการศึกษาทางวิชาการอย่างจริงจัง

 

Coinbase ได้ตรวจสอบคู่มือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยชั้นนำ 50 อันดับ พบว่าไม่เพียงแค่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เท่านั้น ยังมีภาควิชาต่างๆ เปิดชั้นเรียนเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลอีกด้วย รวมทั้งภาควิชามานุษยวิทยา และการเงินด้วย

 

ในความเป็นจริงการเพิ่มขึ้นของการให้บริการในสาขาต่างๆ สอดคล้องกับความสนใจของนักศึกษา นักศึกษาจากหลายสาขาวิชาเอกกล่าวว่าต้องการเรียนกสุลเงินดิจิตอล ตามแบบสำรวจของ Coinbase ที่ร่วมมือกับ Qriously พบว่า เกือบครึ่งหนึ่งของวิชาเอกทางสังคมศาสตร์ทั้งหมดแสดงความสนใจในการเรียนในชั้นเรียนเกี่ยวกับเงินดิจิตอล

 

หนึ่งในเหตุผลทำให้บล็อกเชนได้รับความสนใจก็เพราะมีศักยภาพในการส่งผลกระทบต่อสังคมในหลาย ๆ ด้าน

 

Dawn Song, ศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์กล่าวว่า ” บล็อกเชนเป็นการผสมผสานทฤษฎีและการปฏิบัติเข้าด้วยกัน และสามารถนำไปสู่การค้นพบนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการวิจัยหลายๆ ด้าน อาจมีผลกระทบเชิงลึกและเป็นวงกว้างต่อสังคมในแวดวงต่างๆ ”

 

เพื่อประเมินสภาพปัจจุบันของสกุลเงินดิจิตอลในระดับอุดมศึกษา Coinbase ได้วิเคราะห์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 50 แห่ง ซึ่งได้รับการจัดอันดับโดย U.S. News and World Report  โดยเน้นศึกษาไปที่การเรียนในระดับปริญญาตรีในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงปี 2561 หรือภาคการศึกษาล่าสุดที่มีข้อมูลออนไลน์แล้ว

 

จากการวิเคราะห์พบว่าร้อยละ 42 ของ 50 มหาวิทยาลัยชั้นนำเปิดสอนอย่างน้อยหนึ่งชั้นเรียนเกี่ยวกับบล็อกเชน หรือสกุลเงินดิจิตอล และร้อยละ 22 มีมากกว่าหนึ่งชั้นเรียน ในขณะที่หลายแห่งมีการเปิดชั้นเรียนพื้นฐานเกี่ยวกับการเข้ารหัสมานานแล้ว ร้อยละ 70 เของมหาวิทยาลัยมีเปิดสอนวิชาเกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสอย่างน้อยหนึ่งวิชา

 

หลักสูตรบล็อกเชน หรือสกุลเงินดิจิตอลมีความโดดเด่นที่สุดในสหรัฐอเมริกา แต่มีเพียง 5 จากมหาวิทยาลัยนานาชาติ  18 แห่งเท่านั้นที่มีรายชื่ออยู่ในรายการ หรือร้อยละ 27 ที่เปิดสอนวิชาบล็อกเชน หรือสกุลเงินดิจิตอลอย่างน้อยหนึ่งชั้นเรียน และมีเพียงสองสถาบันคือ  Swiss Federal Technology of Zurich และ National University of Singapore เท่านั้นที่เปิดมากกว่าหนึ่งชั้นเรียน

 

ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ตามคู่มือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์เปิดสอนหลักสูตรทางธุรกิจเกี่ยวกับบล็อกเชน ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติด้านการรักษาความปลอดภัย และ “ประโยชน์และจุดอ่อนที่สำคัญของโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้กับธุรกิจและองค์กร”

 

ที่พรินซ์ตันนักศึกษาสามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลได้โดยมุ่งเน้นไปที่ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความปลอดภัย สกุลเงินดิจิตอล บล็อกเชน และเศรษฐศาสตร์จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ตามรายละเอียดของหลักสูตร มหาวิทยาลัยคอร์แนลมีจำนวนชั้นเรียนมากที่สุดเมื่อรวมการเข้ารหัส, สกุลเงินดิจิตอล หรือบล็อกเชน “มานุษยวิทยาด้านการเงิน” และ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบล็อกเชน, เงินดิจิตอล และสมาร์ทอนแทรค” ซึ่งครอบคลุมถึงlสกุลเงินดิจิตอลบิทคอยน์ และ “ภูมิทัศน์ทางเทคโนโลยีที่ได้รับแรงบันดาลใจและได้รับการกระตุ้น”

 

มากกว่าครึ่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยมีการเปิดชั้นเรียนเกี่ยวกับการเข้ารหัสอย่างน้อยหนึ่งชั้นเรียน มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสร้างและแก้ไขข้อความที่เข้ารหัสและเป็นพื้นฐานทางเทคนิคที่สำคัญสำหรับบล็อกเชน และสกุลเงินดิจิตอล

 

Song เปิดเผยว่า “เทคนิคที่ใช้ในบล็อกเชนไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ มีการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้ เช่น การเข้ารหัส, ทฤษฎีเกม และระบบแบบกระจาย ซึ่งเทคนิคเหล่านี้มีการวิจัยและศึกษากันมานานแล้ว”

 

มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้เปิดตัวศูนย์วิจัยบล็อกเชนในฤดูร้อนนี้เพื่อรวบรวมนักศึกษาและคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในการทำงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอล และบล็อกเชน

 

Dan Boneh ศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์กล่าวว่าทุกครั้งที่เขาพูดคุยกับทีมใหม่ในกลุ่ม เขาพบว่าตัวเองกำลังทิ้งแนวคิดการวิจัยใหม่ ๆ ไปถึง 3 หัวข้อ

 

“บล็อกเชนทำให้มีคำถามทางเทคนิคใหม่เกิดขึ้นซึ่งเราควรทำการศึกษากัน” เขากล่าว

 

มหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น ๆ ที่ขึ้นชื่อด้านโปรแกรมการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมมีการเพิ่มหลักสูตรและโปรแกรมเกี่ยวกับบล็อกเชนด้วย เช่น มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู  มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ และ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ กำลังขยายการวิจัยและเสนอหลักสูตรด้านนี้

 

แยกสาขาวิชา

ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ Song ร่วมสอนหลักสูตรในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ 2561  เรื่อง “บล็อกเชน, เศรษฐศาสตร์การเงินดิจิตอล และอนาคตของเทคโนโลยี ธุรกิจ และกฎหมาย” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และในแต่ละคณะจะมีการรับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตร์นี้เท่าๆ กัน

 

Song เผยว่าหลักสูตรเป็นที่นิยมอย่างมาก สังเกตได้จากอาจารย์ต้องตอบปฏิเสธนักศึกษาไปมากกว่า 200 คนเพราะห้องเรียนรับนักศึกษาได้แค่  70 คนเท่านั้น

 

วิธีการเปิดสาขาวิชาภายในคณะอาจกลายเป็นจุดเด่นของการเรียนการสอนด้านสกุลเงินดิจิตอลและบล็อกเชน จากจำนวนของคณะวิชาที่กำลังเสนอเปิดชั้นเรียนในวิชานี้ การวิเคราะห์ของ Coinbase พบว่าจาก 172 ชั้นเรียนที่ระบุไว้ของมหาวิทยาลัยชั้นนำ 50 แห่ง ร้อยละ 15 ของคณะที่เปิด คือ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน และนิติศาสตร์ และร้อยละ 4 อยู่ในคณะทางสังคมศาสตร์ เช่น มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ และรัฐศาสตร์

 

Harvey กล่าวว่านักศึกษารู้ดีว่าความรู้ประเภทนี้กำลังเป็นที่ต้องการ

 

“ทุกวันนี้ถ้าคุณจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ ต้องลำบากแน่ๆ ” ฮาร์วีย์กล่าว “แต่ถ้านักศึกษากฎหมายที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับบล็อคเชน พวกเขาไม่จำเป็นต้องไปสมัครงานที่ไหนเลย เดี๋ยวบริษัทต่างๆ ก็จะเรียกตัวเขาเข้าไปทำงาน”

 

มุมมองนักศึกษา

จากการสำรวจของนักศึกษาอเมริกัน 675 คนที่  Coinbase ได้ว่าจ้างให้ Qriously ทำการสำรวจพบว่าในหมู่นักศึกษาความสนใจในสกุลเงินดิจิตอลและบล็อกเชนเกิดขึ้นในหลายส่วน ความจริงแล้วนักศึกษาวิชาเอกสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 47) พูดพวกเขาสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องสกุลเงินดิจิตอลมากกว่านักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 34)

 

จากการสำรวจพบว่าร้อยละ 17 ของนักศึกษาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรที่เน้นเรื่องสกุลเงินดิจิตอลและบล็อกเชนไปแล้ว ซึ่งมีนักศึกษาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร้อยละ 15 และธุรกิจ ร้อยละ 11 มีเพียงแค่ร้อยละ 5 ของนักศึกษาวิชาเอกสังคมศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรนี้

 

ในบรรดานักศึกษาที่ถูกสำรวจ ร้อยละ 17 พูดว่าพวกมีความรู้เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลและบล็อกเชนที่ดีมาก เมื่อเทียบกับเพียงร้อยละ 9 ของคนทั่วไปที่สำรวจในเวลาเดียวกัน ในทำนองเดียวกันร้อยละ 18 ของนักศึกษาพูดว่าพวกเขาเป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิตอล คิดเป็นอัตราสองเท่าของคนทั่วไป

 

หนึ่งในสี่ของนักศึกษาทั้งหมดพูดว่าพวกเขาอาจจะหรือลงเรียนหลักสูตรที่เน้นเรื่องสกุลเงินดิจิตอลและบล็อกเชนแน่นอน

 

Benedikt Bünz นักศึกษาระดับปริญญาเอกของสแตนฟอร์ดที่เน้นการเรียนทางด้านสกุลเงินดิจิตอล กล่าวว่า “ตอนนี้นักศึกษาตื่นเต้นกันมาก”

 

Bünz กำลังเรียนปริญญาโทด้านปัญญาประดิษฐ์อยู่ตอนที่ลงเรียนวิชาเข้ารหัส ซึ่งเป็นการจุดประกายความสนใจสกุลเงินดิจิตอลของเขา และตั้งเป็นเป้าหมายในการเรียนระดับปริญาเอก

 

คนมักจะเข้ามาถาม Bünz ถามว่าเขาจะแนะนำใครที่มีความรู้เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลที่กำลังหางานทำอยู่บ้าง เขาบอกว่า การที่มีการรับสมัครงานในตำแหน่งนี้เพิ่มขึ้นขึ้นก็หมายความว่ามีตำแหน่งงานรอเขาอยู่แล้วแน่นอนหลังเรียนจบ

 

เขากล่าวว่า “ถ้าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิตอลและบล็อกเชน คุณก็ไใาจำเป็นต้องดิ้นรนหางานทำให้ลำบาก”

 

มองไปข้างหน้า

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกมากมายสำหรับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ารหัส เว็บไซต์การเรียนรู้ออนไลน์อย่าง  Udemy, Coursera, edX และ Udacity มีหลายร้อยหลักสูตรให้เลือกที่มีทั้งบทเรียนทั่วไปเกี่ยวความรู้พื้นฐานในการเข้ารหัส และมีชั้นเรียนพิเศษเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลและบล็อกเชนเป็นจำนวนมาก

 

ชั้นเรียนเหล่านี้จะมาจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆ ท่าน รวมถึงศาสตราจารย์จาก 50 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และผู้ปฏิบัติงานในสาขาต่างๆ เช่น  Balaji S. Srinivasan หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีของ Coinbase ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมหลายๆ คนที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนาโนดีกรีโปรแกรมของ Udacity ที่เรียกว่า “Become a Blockchain Developer” โปรแกรมนี้มีระยะเวลาเรียน 23 เดือนและมุ่งเน้นไปที่ทักษะด้านการควบคุมงานด้วยวิธีการลงมือทำจริง”

 

สถานบันการศึกษาไม่รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว แต่ศาสตราจารย์บอกว่าการเติบโตของสกุลเงินดิจิตอลและบล็อกเชน และการยอมรับจากธุรกิจและกลุ่มอื่น ๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบอกได้ชัดเจนว่ามีศักยภาพในการส่งผลกระทบในวงกว้าง และนั่นคือเหตุผลที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้

 

“คุณต้องเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษาของคุณในอนาคต” ฮาร์วีย์แห่งมหาวิทยาลัยดุ๊กส์กล่าว “บล็อกเชนไม่ได้หายไปไหน”

 

ที่มา: http://fintechnews.sg/23495/blockchain/the-rise-of-crypto-in-university-education/

Top