You are here
Home > Top Story > Digital Transformation อาเซียน

Digital Transformation อาเซียน

การพลิกโฉมองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชนในเส้นทาง Digital Transformation ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบต่างๆ มาปรับใช้ เพื่อสนองตอบต่อยุทธศาสตร์และทุกส่วนขององค์กร นับตั้งแต่กระบวนการทำงาน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การตลาด วัฒนธรรมองค์กร และการกำหนดเป้าหมายการเติบโตในอนาคต เพื่อให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่องค์กรต้องเผชิญทั้งในปัจจุบันและอนาคต ช่วยตอบโจทย์ธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสำคัญ
shutterstock_1049188139-2
แต่ใช่ว่าจะมีเฉพาะองค์กรในประเทศไทยเท่านั้นที่เห็นความสำคัญของการทำ Digital Transformation เพราะด้วยสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน ทำให้องค์กรในอาเซียนแทบทุกประเทศพยายามปรับตัวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเช่นเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น ประเทศสิงคโปร์ มีหลายองค์กรที่ประสบความสำเร็จกับ Digital Transformation มากมาย ไม่ว่าจะเป็น สนามบินชางฮีที่ปรับตัวภายใต้แนวคิด Smart Airport เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับนักเดินทาง หรือจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก อย่าง M Social ที่นำเอาเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างกระบวนการให้บริการอัตโนมัติรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

บ้านใกล้เรือนเคียงของเราอย่าง มาเลเซีย ที่มีการปรับตัวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเช่นกัน ตัวอย่างองค์กรที่ประสบความสำเร็จ เช่น Astro Malaysia Holdings Berhad ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสื่อ ทั้งรายการทีวีและรายการวิทยุยักษ์ใหญ่ของมาเลเซีย ที่มีการปรับตัวเพื่อก้าวสู่ยุคการเสพสื่อจากช่องทางต่างๆ ของคนยุคใหม่ได้อย่างลงตัว

อินโดนีเซีย ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความตื่นตัวกับการทำ Digital Transformation มากที่สุดประเทศหนึ่งในอาเซียน โดยมีองค์กรทั้งฝั่งธนาคาร การประกันภัย ธุรกิจพลังงาน และอสังหาริมทรัพย์ มีการปรับตัวเพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างโอกาสหารายได้ใหม่ๆ ให้กับองค์กร

ฟิลิปปินส์ ก็เป็นอีกประเทศที่น่ากล่าวถึง แม้เราจะไม่ค่อยได้ยินข่าวการพัฒนาในเชิงดิจิทัลเท่าไร แต่ภายในประเทศฟิลิปปินส์ ก็มีความตื่นตัวด้าน Digital Transformation ไม่แพ้ประเทศอื่นๆ เลย โดยมีการปรับตัวในหลายๆ องค์กร เช่น Milvik Philippines Insurance Agency Inc บริษัทประกันภัยที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยพัฒนาแพ็กเกจประกันภัยที่ตอบสนองผู้บริโภคมากขึ้น หรือจะเป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำประปาเอกชนอย่าง Maynilad Water Services ก็นำดิจิทัล
มาใช้เพื่อการบริหารจัดการการผลิตน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ในประเทศ

สำหรับประเทศไทย Digital Transformation กำลังเข้ามาเปลี่ยนวิถีขององค์กรต่างๆ และถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ เพื่อนำพาประเทศไปสู่ Thailand 4.0

 

ขอบคุณเนื้อหาดีๆ จากนิตยสาร CAT MAGAZINE

Banner CAT MAG-52 300x300

Top