You are here
Home > News > เปิดแผน CAT สร้างธุรกิจดิจิทัลขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

เปิดแผน CAT สร้างธุรกิจดิจิทัลขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

CAT เผยผลประกอบการกำไร 11 เดือน กว่า 1.3 หมื่นล้าน  ปีหน้าเร่งพัฒนาบริการดิจิทัลโซลูชัน  IoT,  Big Data, IT Security เจาะกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ หนุนปรับตัวรับเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
48384594_1193396437476722_393009333153038336_o

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เผยผลประกอบการ CAT 10 เดือนในปี 2561 นี้ว่าบริษัทฯ สามารถทำกำไรสุทธิได้ 13,675 ล้านบาท  โดยมีรายได้ 58,713 ล้านบาท  ค่าใช้จ่าย 45,038 ล้านบาท         โดยในปีหน้า CAT กำหนดทิศทางในการสร้างธุรกิจใหม่ด้านดิจิทัลให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  เพื่อขยายบทบาทขององค์กรในฐานะหน่วยงานสื่อสารโทรคมนาคมภาครัฐที่จะมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนดิจิทัลโซลูชันของประเทศให้พร้อมรองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0   และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐบริหารจัดการด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี  ทั้งนี้ CAT ได้ปรับระบบงานภายในองค์กรเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการให้บริการทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมถึงเร่งพัฒนาบริการด้านดิจิทัลตลอดปี 2561 ให้มีความพร้อมและสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การดำเนินงานของภาครัฐที่เป็นลูกค้าเป้าหมายได้ในปีหน้า  โดยบริการดิจิทัล 3 กลุ่มที่ CAT ให้ความสำคัญและมุ่งจะขยายการให้บริการ ได้แก่ สมาร์ตโซลูชัน-ไอโอที, บิ๊กดาต้า และความปลอดภัยระบบไอที  ส่วนธุรกิจหลักในปัจจุบันทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตคาดว่าจะยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดให้เติบโตได้ตามภาวะตลาดรวมของอุตสาหกรรม
48278084_1193398630809836_5598933269874737152_o

“สิ่งที่เปลี่ยนคือรูปแบบบริการ จากที่ให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลหรือโครงข่ายพื้นฐานเป็นหลัก  เราจะเพิ่มบริการอัจฉริยะต่างๆ คลาวด์  ดาต้าเซ็นเตอร์  บิ๊กดาต้า การวิเคราะห์บิ๊กดาต้า และการดูแลความปลอดภัยไอที บริการเหล่านี้จะเข้าไปมีบทบาทกับการให้บริการภาครัฐแทนที่มากขึ้น  ในอนาคตทุกหน่วยงานของรัฐที่พัฒนาสู่ระบบดิจิทัลจะต้องปรับปรุงให้มีมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่ง  CAT ได้เตรียมความพร้อมทั้งหมดนี้เพื่อรองรับให้บริการอย่างครบวงจรแก่ภาครัฐทุกหน่วยงาน  สนับสนุนปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ”
ด้าน โครงการดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งจะเป็นโครงการที่สำคัญในการสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีของไทยในอนาคต  ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้กับพื้นที่ EEC และประเทศไทย ได้ผ่านขั้นตอนจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน (Public Hearing) และการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) ตามกระบวนการดำเนินงานPPP (Public Private Partnership) เป็นที่เรียบร้อย  โดยเตรียมเปิดจำหน่ายเอกสาร TOR และกำหนดคัดเลือกเอกชนร่วมทุนได้ในต้นปีหน้า
ขณะที่ความคืบหน้าในการควบรวมกิจการระหว่าง CAT กับ TOT นั้น  คณะทำงานควบรวมกิจการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและสหภาพของทั้งสองหน่วยงาน อยู่ระหว่างการหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการควบรวมที่จะสามารถลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรที่จะเกิดขึ้นโดยนำขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ของทั้งสององค์กรมาหลอมรวมกัน  เพื่อเตรียมนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ  คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และคณะรัฐมนตรี  ซึ่งหากแต่ละคณะให้ความเห็นชอบแนวทางตามที่คณะทำงานฯ เสนอและคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ควบรวมกิจการ  CAT และ TOT จึงจะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอน  กฎระเบียบและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

Top