You are here
Home > News > มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ระบุนักวิจารณ์เฟซบุ๊กมองด้านลบมากเกินไป

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ระบุนักวิจารณ์เฟซบุ๊กมองด้านลบมากเกินไป

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ซีอีโอของเฟซบุ๊กกล่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปีของบริษัทว่า บรรดานักวิจารณ์เฟซบุ๊กได้วิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบเกินไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาที่บริษัทได้ดำเนินการ
shutterstock_181985711

“ในขณะที่เครือข่ายผู้คนได้เข้าไปแทนที่ชนชั้นทางสังคมแบบดั้งเดิมและเปลี่ยนแปลงสถาบันทางสังคมต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ภาคธุรกิจ สื่อ หรือชุมชน แต่กลับยังมีแนวโน้มให้เห็นว่า บุคคลบางกลุ่มไม่ได้ยินดีกับการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่กลับเน้นให้ความสนใจกับเรื่องลบมากเกินไป” มาร์คกล่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปีของบริษัท

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า นับเป็นเวลานานกว่า 1 ปีแล้วที่เฟซบุ๊กได้พยายามแก้ไขปัญหาบนเครือข่ายสื่อที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งรวมถึงข้อกล่าวหาที่ว่า บริษัทล้มเหลวเรื่องการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้งาน โดยมีการกล่าวหาว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปใช้เพื่อการชักจูงช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี 2559 และยังมีถ้อยคำเกลียดชังและรุนแรงในเฟซบุ๊ก รวมถึงการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อันเนื่องมาจากการจารกรรมข้อมูล

เขากล่าวว่า ในบางกรณี บุคคลบางคนได้กล่าววิจารณ์ไปไกลโดยได้นิยามการเปลี่ยนแปลงที่ช่วยสร้างพลังให้ผู้คนอย่างที่อินเทอร์เน็ตและสื่อโซเชียลเหล่านี้สามารถทำได้ว่า เป็นสิ่งที่อันตรายต่อสังคม

มาร์ค กล่าวด้วยว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอาจก่อให้เกิดความไม่แน่นอน และผู้คนก็มีพลังมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มในระยะยาวก็คือ การปรับเปลี่ยนทางสังคมจะมีการเปิดกว้างและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นตามกาลเวลา “ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการที่คนเราสร้างเครือข่ายเหล่านี้ขึ้นมาและเริ่มเห็นผลกระทบของมัน และในอีก 15 ปีข้างหน้าจะเป็นเรื่องของการที่ผู้คนได้ใช้พลังของตนเองในการเปลี่ยนแปลงสังคม”

Top