You are here
Home > News > SE Digital ผ่านความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจากสำนักงาน ก.ล.ต.”

SE Digital ผ่านความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจากสำนักงาน ก.ล.ต.”

บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท หลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจากสำนักงาน ก.ล.ต. จุดยืนของบริษัทคือการเป็นผู้นำในด้านหลักทรัพย์ดิจิทัลประเภท asset-backed ในประเทศไทย โดยมีแผนจะเริ่มออกหลักทรัพย์ดิจิทัลสำหรับอสังหาริมทรัพย์ ภายในครึ่งหลังของปี 2562 ตามเป้าหมายที่มูลค่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

shutterstock_113057557-3

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 บริษัท เอสอี ดิจิทัล บริษัทย่อยของบริษัท หลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย ได้รับความเห็นชอบการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยบริษัทได้ยื่นแบบคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลพร้อมเอกสารประกอบ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 และบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ได้รับจดหมายตอบรับจากทางสำนักงาน ก.ล.ต. ในการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ทั้งนี้ ทางสำนักงาน ก.ล.ต. จะประเมินความพร้อมของระบบงานก่อนการเริ่มดำเนินธุรกิจ

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราตื่นเต้นมากที่ได้รับความเห็นชอบจากทางสำนักงาน ก.ล.ต. ในการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเทียบได้กับใบอนุญาตวาณิชธนกิจสำหรับหลักทรัพย์ดิจิทัล ส่งผลให้บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด สามารถทำหน้าที่กลั่นกรอง ประเมิน จัดการ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการออกโทเคนดิจิทัล ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล บริษัท เอสอี ดิจิทัล จะเป็นผู้นำในธุรกิจหลักทรัพย์ดิจิทัลประเภท asset-backed สำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย ซึ่งคาดว่า สำนักงาน ก.ล.ต. จะออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนที่มี real estate backed ในครึ่งหลังของปี 2562 โดยเราจะเร่งดำเนินการให้ระบบงานต่างๆ แล้วเสร็จตามที่ทางสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพื่อเตรียมออกหลักทรัพยดิจิทัลประเภท real estate backed ตามเป้าหมาย 100 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาภายในครึ่งหลังของ ปี 2562”

นาย เจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “นี่คือก้าวสำคัญของเราในการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดย บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด จะเป็นผู้นำแพลตฟอร์มทางด้านดิจิทัลวาณิชธนกิจ ซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการให้คำปรึกษาจากผู้ที่มี ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรรม พร้อมทั้งเครือข่ายจากทั่วทุกมุมโลกในการบริการเสนอขายหลักทรัพย์ดิจิทัล แบบครบวงจร โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำทางด้านที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับหลักทรัพย์ดิจิทัลในภาคพื้น เอเชียแปซิฟิค เราค่อนข้างตื่นเต้นกับตลาดการเงินที่ไร้พรมแดนในการเข้าถึงสินทรัพย์ทางการเงิน โดยเน้นที่อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เป็นลำดับแรก”

Top