You are here
Home > Technology > “เต็มใจเพย์” บริการสินเชื่อสวัสดิการรูปแบบใหม่ เบื้องหลังคือ AI

“เต็มใจเพย์” บริการสินเชื่อสวัสดิการรูปแบบใหม่ เบื้องหลังคือ AI

JVC/J FinTech, Humanica, DeepSparks และบริษัท ทีทูพี จำกัด  4 บริษัทชั้นนำ ประกาศการผนึกกำลังครั้งสำคัญ โดย Humanica ผู้ให้บริการด้าน HR Solution รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ร่วมมือกับ DeepSparks ผู้พัฒนาแพลทฟอร์ม AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลความแม่นยำ และประเมินความเชื่อถือของผู้ใช้บริการ ในเครือบริษัท ทีทูพี จำกัด พร้อมด้วย JVC ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่นทางด้านฟินเทค และ J Fintech ผู้นำด้านสินเชื่อส่วนบุคคลเจ้าของแบรนด์ เจ มันนี่ ร่วมสร้างแพลตฟอร์ม “เต็มใจเพย์” เพื่อให้บริการสินเชื่อสวัสดิการรูปแบบใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัทที่ใช้บริการของ Humanica ให้สามารถนำเงินได้บางส่วนของตนเองมาใช้ก่อนเมื่อจำเป็น โดยแพลทฟอร์มนี้จะเริ่มให้บริการในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป

J-JVC-Humanica-DeepSparks_Press_เต็มใจเพย์_100519

เพื่อให้สอดรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล แพลตฟอร์ม “เต็มใจเพย์” นับเป็นการเปิดกลยุทธ์มัดใจพนักงานและลูกจ้าง ในการเพิ่มความอำนวยความสะดวกการใช้งานตลอดเส้นทาง (End-to-End Solution) ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัคร การพิจารณาอนุมัติ การเบิกถอนเงิน ตลอดจนการชำระโดยหักจากบัญชีเงินเดือน ซึ่งพนักงานและลูกจ้างสามารถดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนทางโทรศัพท์มือถือ และเข้าถึงเงินได้ทันทีเมื่ออนุมัติ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการที่ยุ่งยากเหมือนการขอสินเชื่อทั่วไป

นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (HUMAN) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ฮิวแมนิก้าให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแก่ลูกค้ามากมาย เราตระหนักดีว่าหนึ่งในปัญหาที่เป็นความทุกข์ของพนักงานคือเรื่องเงินกู้ดอกเบี้ยสูงจากความจำเป็นต้องใช้เงิน ทำให้พนักงานไม่มีความสุข เครียด และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน เราต้องการช่วยให้พนักงานเหล่านั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นและทำงานอย่างมีความสุข จึงมีแนวคิดจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่สุดมาช่วยเขา “เต็มใจเพย์” ตอบโจทย์และมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินในตลาดทั่วไป เพราะเป็นสินเชื่อที่ถูกออกแบบให้ตอบสนองกับความจำเป็นในการใช้เงินจำนวนไม่มากนักในระยะสั้น ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานให้ไม่ต้องไปหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยสูงนอกระบบ นอกจากนี้ ขั้นตอนและบริการต่างๆ ยังเป็นแบบดิจิทัลทั้งหมด ทำให้พนักงานได้รับความสะดวก สามารถวางแผนการเงิน และมีอิสรภาพทางการเงินเร็วขึ้น โดยบริษัทที่เข้าร่วมโครงการก็มีส่วนช่วยเสริมสร้างความสุข เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มความผูกพันในองค์กรของพนักงานด้วย

นายทวีชัย ภูรีทิพย์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ดีพสปาร์คส์ จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีทูพี จำกัด เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทประสบความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเงินที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลการทำธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิคส์ให้แก่องค์กรขนาดใหญ่จำนวนมาก โดยมีบริษัทในเครือคือ DeepSparks ผู้เชี่ยวชาญการให้บริการทางการเงิน โดยใช้เทคโนโลยี AI เป็นเครื่องมือหลักช่วยวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือ ให้โอกาสทางการเงิน และสร้างความสุขแก่พนักงานและลูกจ้าง ทางทีทูพีจึงได้เข้ามาร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม “เต็มใจเพย์” ให้สมบูรณ์แบบ และชาญฉลาดยิ่งขึ้น เพิ่มความสะดวกให้ทุกพาร์ทเนอร์ โดยเฉพาะกับพนักงานและลูกจ้างผู้ใช้งานจริง ให้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากระบบ AI ของเรา โดยจะวิเคราะห์และเรียนรู้ความต้องการของผู้ใช้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการที่สุดอีกในอนาคต

นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด (JVC) ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ และแอพพลิเคชั่นทางด้าน Fintech และลงทุนในธุรกิจ Started-up เปิดเผยว่า วันนี้นับเป็นการตอกย้ำความสำเร็จ ในงานพิธีเซ็นลงนาม (mou) ความร่วมมือการพัฒนาสินเชื่อสวัสดิการสำหรับพนักงาน “เต็มใจเพย์” ซึ่งเป็นระบบการปล่อยสินเชื่อแบบดิจิทัล ในรูปแบบฟินเทคเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยใช้จุดแข็งของทุกฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ให้สามารถใช้งานได้จริง และเตรียมเปิดตัวให้บริการในเดือนมิถุนายน ปี 2562 นี้ ซึ่งสาหรับแผนของ JVC ปีนี้ยังคงเดินตามแผนดำเนินงานสาหรับการพัฒนาระบบสินเชื่อแบบไม่มีตัวกลาง ได้ทันตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน White Paper

นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ ฟินเทค จากัด (J FINTECH) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการทางด้านสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้แบรนด์ เจ มันนี่ (J MONEY) มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นี้จะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าของฮิวแมนิก้าได้ดีที่สุด สอดคล้องกับความจำเป็นของพนักงานและลูกจ้างจริงๆ ของฮิวแมนิก้า ถือเป็นฐานลูกค้าที่มีคุณภาพจำนวนมาก โดย J FINTECH มีจุดแข็งจากการเป็นบริษัทในกลุ่มเจมาร์ท ที่มีความเชี่ยวชาญ และเข้าใจพฤติกรรมกลุ่มผู้บริโภครายย่อย บริษัทฯ ได้ศึกษาพฤติกรรมกลุ่มตลาดพนักงานเป็นอย่างดี อีกทั้ง การพัฒนาการอนุมัติและปล่อยสินเชื่อในรูปแบบของฟินเทค เพื่อให้สอดรับกับยุคดิจิทัล โดยพนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์ ความสะสวกสบาย และรวดเร็ว ในการขอรับสวัสดิการดังกล่าว ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม รวมถึง การผ่อนชำระค่างวดจะใช้การหักผ่านบัญชีเงินเดือนโดยอัตโนมัติ เพื่อเป็นการสร้างความสะดวกและรักษาประวัติการผ่อนชาระที่ดีให้กับลูกค้า

Top