You are here
Home > Top Story > มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกงจับมือธนาคารดิจิทัลจีน ตั้งห้องแล็บเทคโนโลยีด้านการธนาคาร

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกงจับมือธนาคารดิจิทัลจีน ตั้งห้องแล็บเทคโนโลยีด้านการธนาคาร

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง (HKUST) และ WeBank ได้ประกาศร่วมกันจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วม HKUST-WeBank เพื่อศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบ่มเพาะบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงเพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระดับสูงสำหรับองค์กร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ ในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ภายใต้กรอบการพัฒนาเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Greater Bay Area)

 2471781-1

WeBank เป็นธนาคารเอกชนแห่งแรกของจีนที่เป็นธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบ ห้องปฏิบัติการร่วมแห่งนี้ไม่ใช่แค่การร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในฮ่องกงเป็นครั้งแรกเท่านั้น แต่ยังเป็นห้องปฏิบัติการร่วมด้านการธนาคารแห่งแรกระหว่างกวางตุ้งกับฮ่องกงด้วย ข้อตกลงนี้ระบุว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการวิทยาศาสตร์เพื่อกำหนดโครงการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทั้งสองฝ่าย ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น การเรียนรู้ของเครื่องจักร บล็อกเชน การทำงานของปัญญาประดิษฐ์ และการทำเหมืองข้อมูล เพื่อทำการวิจัยร่วมกันในเชิงลึกต่อไป

 

แขกผู้เข้าร่วมในพิธีลงนามประกอบด้วย ศาสตราจารย์ Wei SHYY อธิการบดีมหาวิทยาลัย HKUST, ศาสตราจารย์ Lionel NI รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย HKUST, คุณ David KU ประธานและซีอีโอ WeBank, คุณ LI Nanqing ประธานกรรมการ WeBank, ศาสตราจารย์ Tim CHENG คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย HKUST และหัวหน้าห้องปฏิบัติการร่วม HKUST-WeBank และคุณ YANG Qiang ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปัญญาประดิษฐ์ของ WeBank และศาสตราจารย์อาวุโสคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย HKUST ข้อตกลงนี้ลงนามโดย ศาสตราจารย์ Nancy IP รองประธานด้านการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย HKUST และคุณ Henry MA รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศของ WeBank

 

คุณ David Ku ประธานและซีอีโอ WeBank รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับ HKUST โดยเขากล่าวว่า “ห้องปฏิบัติการร่วมเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่าง HKUST กับ WeBank ห้องปฏิบัติการร่วมแห่งนี้จะเปิดกว้างทางความคิดและเน้นการร่วมมือกันระหว่างหลายฝ่าย โดยจะหยั่งรากลึกใน Greater Bay Area และพัฒนาสู่เวทีโลกต่อไป ห้องปฏิบัติการร่วมแห่งนี้เปิดรับความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่มีศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนอัลกอริทึมและการวิจัยเทคโนโลยีการเงิน เราหวังว่าจะได้เห็นกรณีศึกษาและโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาที่ SME และลูกค้ารายย่อยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน”

 

ศาสตราจารย์ Wei Shyy อธิการบดีมหาวิทยาลัย HKUST ได้แสดงความยินดีโดยกล่าวว่า “ในยุคของนวัตกรรมปฏิวัติโลกเช่นปัจจุบัน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ และแนวทางที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ล้วนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฮ่องกงเป็นเมืองชั้นนำของโลกที่มีความก้าวหน้า จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือในลักษณะนี้ HKUST ร่วมมือกับ WeBank เป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วในโครงการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนและการต่อต้านการฟอกเงิน เพื่อยกระดับความสามารถและประสิทธิภาพของธนาคารต่างๆ ในการรับมือกับวิกฤต ผมหวังว่าศักยภาพด้านการวิจัยของ HKUST และประสบการณ์ของ WeBank ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการธนาคารในจีนแผ่นดินใหญ่ จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีด้านการธนาคารใหม่ๆ และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างแรงกระเพื่อมในสังคม ในขณะที่ความสัมพันธ์ของเราพัฒนาลึกซึ้งยิ่งขึ้น”

 

หัวข้อวิจัยของห้องปฏิบัติการร่วมประกอบด้วย การปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลท่ามกลางการแบ่งปันทรัพยากร การสร้างบล็อกเชนแบบสมาคม หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น โมเดลธุรกิจที่เน้นความร่วมมือ ห้องปฏิบัติการร่วมแห่งนี้มุ่งเพิ่มความสามารถของธนาคารในการจัดการความเสี่ยง ด้วยการติดตามการทำธุรกรรมของธนาคาร รวมถึงช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและบำรุงรักษาระบบด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องจักรและการทำเหมืองข้อมูล นอกจากนั้นยังมุ่งยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมการธนาคารด้วยเทคโนโลยีการเงินและเทคโนโลยีล้ำสมัยอื่นๆ จนถึงขณะนี้ ห้องปฏิบัติการร่วมได้รับข้อเสนอโครงการวิจัย 9 โครงการในหัวข้อบล็อกเชน การจัดการความเสี่ยง และปัญญาประดิษฐ์

 

ทั้งนี้ WeBank เป็นธนาคารดิจิทัลก่อตั้งโดยบริษัท Tencent และเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 โดยเป็นธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบแห่งแรกของจีนที่ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน ปัจจุบัน WeBank ได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยส่วนบุคคล (Weilidai) และผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับ SME (Weiyedai) รวมถึงผลิตภัณฑ์ออนไลน์เต็มรูปแบบอีกหลายรายการ โดยมีลูกค้ารายย่อยมากกว่า 100 ล้านราย และลูกค้า SME มากกว่า 500,000 ราย ณ ปี 2561 นอกจากนี้ WeBank ยังใช้ Distributed Core Banking System ระบบแรกของจีน ซึ่งสามารถรับมือกับธุรกรรมปริมาณมากความถี่สูง WeBank ยื่นจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีรวม 234 รายการ บริษัทให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี “ABCD” (A.I., Blockchain, Cloud Computing, Big Data) และเป็นผู้นำด้านการวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคการเงิน

Top