You are here
Home > Top Story > แบงก์ออมสิน เผยแผนงานครึ่งปีหลัง พร้อมขับเคลื่อนสู่ยุคดิจิทัล ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 Banking

แบงก์ออมสิน เผยแผนงานครึ่งปีหลัง พร้อมขับเคลื่อนสู่ยุคดิจิทัล ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 Banking

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า แผนงานในช่วงครึ่งหลังปี 62 จะขับเคลื่อนสู่ธนาคารในยุคดิจิทัล ด้วยค่านิยมองค์กร “GSB WAY 2019 : Drive Success with Highest Performance Delivered” เพื่อขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จแบบไม่หยุดยั้ง พร้อมดูแลลูกค้าทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคล กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ และกลุ่มลูกค้าฐานรากและนโยบายรัฐ โดยลูกค้าสามารถใช้บริการและทำธุรกรรมกับธนาคารออมสิน (Customer Journey) ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 Banking ประกอบด้วย

logo-nav

 

Traditional Banking

ให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสาขาธนาคารในรูปแบบปกติ โดยมีแผนปรับปรุงสำนักงานสาขาและรูปแบบการให้บริการให้มีความทันสมัย เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น มีการจัดแบ่งพื้นที่ให้บริการเป็น 3 โซน แบบ One Stop Service ประกอบด้วย Customer Care (รวมเคาน์เตอร์ Teller ที่ให้บริการด้านเงินฝากและบริการทางการเงิน) Advisory Care (รวมเคาน์เตอร์สินเชื่อ ประกัน บัตรเครดิต และการลงทุนไว้ด้วยกัน) และ Digi Thai Life Solution by GSB (บริการครบวงจรผ่านเครื่อง Self Service : VTM, ATM, ADM และ Passbook Update) โดยมีพนักงาน GSB Care ช่วยวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าและให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น บริหารจัดการคิวรับบริการ พร้อมชักชวนให้ลูกค้าใช้บริการผ่านเครื่อง Self Service เพื่อสร้างประสบการณ์ในการใช้บริการที่ทันสมัยและสะดวกรวดเร็ว

ล่าสุดธนาคาร ได้เปิดให้บริการ GSB Queue Application ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถจองคิวออนไลน์จากที่บ้าน เพื่อนัดหมายมาใช้บริการที่สาขาล่วงหน้าได้ถึง 5 วัน หรือการสแกน QR Code จองคิวผ่านเครื่องที่สาขาแทนการกดบัตรคิว ซึ่งมีบริการแจ้งเตือนผ่าน Notification เมื่อใกล้ถึงคิวรับบริการ

 

Digital Banking

พร้อมให้บริการลูกค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา จะพัฒนาให้มีบริการที่รวดเร็วและทันสมัย พร้อมสร้างความสะดวกสบายบน Digital Platform ใหม่ๆ บน MyMo เพื่อตอบสนองความต้องการใช้บริการทางการเงินในทุกช่วงชีวิตของลูกค้า (MyMo My Life) ทั้งบริการด้านการออม การลงทุน การประกันชีวิต/ประกันภัย และการขอสินเชื่อ

โดยล่าสุดธนาคารฯ ได้เปิดให้บริการสลากดิจิทัลอายุ 1 ปี หน่วยละ 20 บาท ปรากฏว่ายอดจำหน่าย 10 วัน มีผู้สนใจซื้อสลากดิจิทัลจำนวน 79,794 ราย คิดเป็นยอดเงินฝากกว่า 2,500 ล้านบาท และบริการ GSB Money โดยทุกธุรกรรมที่ใช้บริการกับธนาคารออมสิน จะสามารถสะสมแต้ม/คะแนน เพื่อแลกของรางวัล ส่วนลด และสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ บัตรชมคอนเสิร์ตและกีฬา แบบ Exclusive เป็น Loyalty Program ที่ตอบสนอง Lifestyle ในการใช้ชีวิตของลูกค้า เป็นรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้ทุกธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าผ่าน MyMo มีค่ามากขึ้น

นอกจากนี้ เมื่อลูกค้าสะสม GSB Point หรือ GSB Money ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับสิทธิ์ในการยกระดับ User Class เพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้อีกมากมาย ภายใต้หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดบันเทิง หมวดท่องเที่ยว หมวดสุขภาพ และบริการพิเศษจากธนาคารออมสิน

 

Social Banking

เพื่อตอบแทนคืนสู่สังคม ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้และศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชนฐานราก และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีให้กับกลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และชุมชน ให้เกิดความยั่งยืนแก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการผ่าน Social Branch ซึ่งจะปรับบทบาทสาขานอกจากจะเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางการเงินแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชนทั้งการแก้ไขหนี้นอกระบบ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การพัฒนาอาชีพ และการกระจายสินค้าชุมชน ซึ่งเป็นไปตามกลไก 3 สร้าง ในการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คือ การสร้างความรู้/อาชีพ สร้างตลาด/รายได้ และสร้างประวัติทางการเงิน ผ่านโครงการที่สำคัญ อาทิ โครงการ GSB Smart Homestay ล่าสุดได้ร่วมกับ Airbnb เพื่อยกระดับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ไทย เพื่อพัฒนาการตลาดท่องเที่ยววิถีชุมชน ผ่าน Platform ทีเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

และโครงการ GSB Street Food เปลี่ยนชีวิต ซึ่งเป็นรายการเรียลลิตี้สตรีทฟู้ดรายการแรกของไทย เพื่อเฟ้นหาร้านค้าริมทางเท้าที่มีความโดดเด่นภายใต้ “4D Street Food Upgrade” ประกอบด้วย D Food, D Innovation, D Design และ D Marketing โดยร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันอาหาร และสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) หรือ CEA ที่จะเข้ามาช่วยเสริมความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารริมทางให้มีมาตรฐานและเป็นที่รู้จัก

เตรียมเปิดตัวศูนย์วิจัย GSB Research Center
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวอีกว่า ในเร็วๆ นี้ ธนาคารออมสินจะเปิดตัวศูนย์วิจัย GSB Research Center ซึ่งจะให้บริการด้านข้อมูล/ข่าวสาร และผลงานวิจัย ทั้งด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนานวัตกรรมและการให้บริการของธนาคารในยุคดิจทัล โดยธนาคารฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้มีผลประกอบการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและพันธมิตร รวมถึงประชาชนทั่วไปสำหรับผลการดำเนินงานธนาคารออมสิน ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 62 (ม.ค.-มี.ค.2) มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 6,045 ล้านบาท มาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 13,920 ล้านบาท สินเชื่อคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 อยู่ที่ 2,157,505 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45,606 ล้านบาท สูงเป็นอันดับ 1 ของระบบสถาบันการเงิน

สินเชื่อที่ปล่อยใหม่ช่วง 3 เดือนแรก กว่า 135,000 ล้านบาท เป็นการให้สินเชื่อที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม ได้แก่ สินเชื่อแก่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงิน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเคหะ สินเชื่อธุรกิจ SMEs และสินเชื่อแก่ลูกค้าฐานรากและนโยบายรัฐ ด้านเงินฝาก ณ สิ้นไตรมาส 1 อยู่ที่ 2,297,844 ล้านบาท สูงเป็นอันดับ 1 ในระบบสถาบันการเงิน

โดยธนาคารมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่น่าสนใจเพื่อส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่อง ทั้งเงินฝากสลากออมสินพิเศษสลากออมสินดิจิทัล และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ธนาคารฯ มีสินทรัพย์รวม 2,704,645 ล้านบาท

ทั้งนี้ ทางธนาคารออมสินให้ความสำคัญกับการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ เน้นปล่อยสินเชื่ออย่างรัดกุม และปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้แบบบูรณาการ โดยหลังจากเปิดศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้จำนวน 80 ศูนย์ทั่วประเทศ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพ ส่งผลให้คุณภาพสินทรัพย์อยู่ในระดับดี โดยวันที่ 31 มี.ค.62 มีหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) เพียง 2.83% ของสินเชื่อรวมต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของระบบสถาบันการเงิน
ขณะที่ในไตรมาส 1/62 ธนาคารนำส่งรายได้เข้ารัฐแล้ว 7,268 ล้านบาท ส่วนปี 61 นำส่งรายได้เข้ารัฐ 20,054 ล้านบาท

นอกจากนี้ ธนาคารออมสินได้มีบทบาทในการผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมสู่ยุคดิจิทัล ด้วยการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน สนับสนุนให้มีการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมีสัดส่วน Electronic Transaction กว่า 80% และยอดผู้ใช้บริการ Mobile Banking กว่า 5.5 ล้านราย

ที่มา : Infoquest
Top