You are here
Home > News > เทรนด์ไมโคร ลงนามความร่วมมือกับศูนย์เฝ้าระวัง ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (NISC) ของญี่ปุ่น

เทรนด์ไมโคร ลงนามความร่วมมือกับศูนย์เฝ้าระวัง ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (NISC) ของญี่ปุ่น

เทรนด์ไมโคร ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นความปลอดภัยทางไซเบอร์ ได้ออกมาประกาศถึงการทำข้อตกลงร่วมกับ Japanese National Centre of Incident Readiness and Strategy for Cybersecurity (NISC) เพื่อร่วมมือกันในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยเทรนด์ไมโครจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่างๆ ให้แก่ NISC ไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020

เทรนด์ไมโครได้สนับสนุนการต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในท้องถิ่น และระดับนานาชาติ อย่างเช่น FBI, Interpol, ไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐของญี่ปุ่น ซึ่งเทรนด์ไมโครได้คอยตรวจสอบพฤติกรรมของอาชญากรไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อระบุและหาทางจัดการกับการโจมตีรูปแบบใหม่ เหมือนกับกรณีที่มีการโจมตีงานประชุม Iseshima Summit เมื่อปี 2016 และงานแข่งขัน Asian Winter Games 2017

 

“เราพยายามมองผู้ไม่ประสงค์ดีให้เป็นคู่แข่งหลัก เป็นกลุ่มบุคคลที่เราพยายามอย่างหนักในการหยุดยั้งกิจกรรมของพวกเขา” อีวา เฉิน ผู้ก่อตั้งร่วมและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเทรนด์ไมโครกล่าว“ข้อตกลงความร่วมมืออย่างเช่นครั้งนี้ที่ทำกับ NISC นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับความพยายามของเราในการทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางดิจิตอลมีความปลอดภัยมากขึ้น เราภูมิใจมากที่ได้นำระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะชั้นนำด้านอันตรายที่เกิดขึ้นทั่วโลกมาใช้สนับสนุนองค์กรที่แข็งแกร่งเช่นนี้ ทำให้พวกเราสามารถร่วมมือต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้เป็นอย่างดี”

 

การโจมตีทางไซเบอร์นั้นเกิดขึ้นจากทั่วทุกมุมโลก ทำให้การใช้งานฐานข้อมูลอัจฉริยะด้านอันตรายทั่วโลกนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง มีบริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพียงไม่กี่แห่งที่มีข้อมูลด้านอันตรายที่ละเอียดครอบคลุมอย่างที่เทรนด์ไมโครแบ่งปันให้กับ NISC โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลประจำภูมิภาคทั่วทั้งเอเชียจากหลากหลายประเทศ ในหลากหลายภาษา

 

เทรนด์ไมโครจะคอยสนับสนุนการดำเนินงานของ NISC ตลอดปี 2019 และ 2020 รวมทั้งช่วยเหลือความพยายามทุกอย่างที่มุ่งมั่นให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางดิจิตอลปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Top