You are here
Home > News > RICOH ประกาศใช้พลังงานไฟฟ้าแบบทดแทน 100% สำหรับการประกอบเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน

RICOH ประกาศใช้พลังงานไฟฟ้าแบบทดแทน 100% สำหรับการประกอบเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน

บริษัท ริโก้ จำกัด (กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) ได้แถลงว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2019  บริษัทจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตทดแทนทั้ง 100% เพื่อให้ครอบคลุมกับพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ต้องการสำหรับใช้ประกอบเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน A3 ที่เป็นผลิตภัณฑ์หลัก ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในข้อตกลง RE100 *1 ที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนครบทั้ง 100%

P_RICOH_A3
สำหรับกระแสไฟฟ้าทั้งหมดที่ RICOH ใช้ในการประกอบเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบ A3 ซึ่งรวมถึงเครื่องที่นำมาซ่อมบำรุงใหม่ *2 ด้วยนั้น จะเป็นพลังงานทดแทนทั้งสิ้น
ตั้งแต่ที่มีการประกาศเข้าร่วมโครงการ RE100 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2017 นั้น ทางกลุ่มบริษัท RICOH ได้ริเริ่มโครงการประหยัดพลังงานและกิจกรรมอื่นๆ มากมาย โดยมีการติดตั้งศูนย์ผลิตกระแสไฟฟ้าภายในบริษัทเอง รวมทั้งเปลี่ยนแหล่งพลังงานไฟฟ้ามาใช้แหล่งที่มีสัดส่วนของพลังงานทดแทนมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้ บริษัทได้หันมาใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนครบ 100% ในสำนักงานขายกว่า 9 แห่งในยุโรป รวมทั้งในกระบวนการนำกลับมาใช้ซ้ำ/ประกอบใหม่ในโรงงานที่ฝรั่งเศสด้วย สำหรับความพยายามด้านอื่น
ตัวอย่างเช่น การเข้าซื้ออาคารภายนอกที่ได้มาตรฐาน Nearly ZEB*3 ที่สำนักงานสาขากิฟุของ RICOH ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะสำนักงานขายภายในประเทศ เป็นต้น
และล่าสุดได้ทำข้อตกลงด้านพลังงานทดแทนอย่าง I-REC*4 และ J-Credit*5 กับทางรัฐบาลเพื่อซื้อเป็นเครดิตพลังงาน เพื่อใช้ในการจัดซื้อกระแสไฟฟ้า 37 GWh ในปีงบประมาณนี้ของ RICOH เพื่อใช้กับทุกโรงงานที่มีการประกอบเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบ A3 ซึ่งเมื่อข้อตกลงซื้อพลังงานในปีนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็จะสามารถใช้เครดิตมาแลกเปลี่ยนได้

 

ในขณะที่มีการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นสำหรับธุรกิจ ความพยายามดังกล่าวก็ได้เพิ่มความเชื่อมั่นและคำชื่นชมจากลูกค้าเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบ A3 ของ RICOH ที่ได้ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในโครงการนี้ RICOH วางเป้าหมายที่จะเร่งการสร้างความตระหนักของสังคมที่ลดการปล่อยคาร์บอนให้เหลือศูนย์กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 

โรงงานเป้าหมายของโครงการนี้ได้แก่

  • ประเทศจีน Ricoh Asia Industry (Shenzhen) Ltd.
  • ประเทศจีน        Shanghai Ricoh Digital Equipment *6
  • ประเทศไทย      Ricoh Manufacturing (Thailand) Ltd.
  • ประเทศญี่ปุ่น    Ricoh Industry Co., Ltd. (Tohoku Office) *6
  • ประเทศญี่ปุ่น    Ricoh Co., Ltd. (Ricoh Eco Business Development Center)
Top