You are here
Home > Technology > เศรษฐกิจดิจิทัล จุดเชื่อมโยงระหว่างจีนและอาเซียน

เศรษฐกิจดิจิทัล จุดเชื่อมโยงระหว่างจีนและอาเซียน

ตามรายงานของธนาคารเมย์ การลงทุนของประเทศจีนในแขตพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำลังเป็นไปได้ด้วยดี ในสองไตรมาศแรกปี 2562  การลงทุนของประเทศจีนในเขตพื้นที่ทวีปเอเชียตะวันออกฉียงใต้มีมูลค่าถึง 11 พันล้านยูเอสดอลล่าร์คิดเป็นมูลค่าเกือบสองเท่าในช่วงปีที่ผ่านมา  ท่ามกลางการกีดกันทางด้านการค้าของสหรัฐอเมริกา แต่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นไปได้อย่างดีซึ่งพิจารณาได้จากรายงานความเป็นไปได้ (Feasibility Report)  ของจุดตั้งต้นของการปลอดภัยและเส้นทาง

shutterstock_1412366807

การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งใหม่นั้น ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการลงทุนที่แผ่ขยายไปอย่างรวดเร็วของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากตัวเลขสถิติในช่วงไตรมาศที่1-2 ของปี การลงทุนของประเทศจีนในภาควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมูลค่าสูงถึง 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงกว่าตัวเลขของตลอดทั้งปีพ.ศ. 2560  ในวงการการค้าระดับโลก การสื่อสารในรูปแบบ 5G นั้น นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การลงทุนทางด้านเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคแผ่ขยายไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งของประเทศจีนทำให้การติดต่อกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ระบบ 5G มีความรวดเร็วและได้สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างพื้นฐาน โดยการวางรากฐานที่แข็งแรงต่อการปฎิวัติอุตสาหกรรม

 

ในเส้นทางความมั่งคั่ง สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือเตรียมพร้อม การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศจีนนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปในยุคสมัยของเศรษฐกิจยุคดิติตอล โครงข่ายของการสื่อสารกลายเป็นเส้นทางใหม่ หรือสะพานในการนำเสนอและการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลากหลายประเทศ รวมถึงเป็นเครื่องมือสนับสนุนหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและความทันสมัย ประเทศจีนและประเทศในเขตอาเซียนน้อมรับกระแสของเศรษฐกิจในยุคดิจิตอลและหวังที่จะบรรลุการเปลี่ยนแปลงแปลงและข้ามผ่านสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาด้านวิทยาศาสต์และเทคตโนโลยีแล้ว เป้าหมายของการป้องกันและการเส้นทางนั้น เพื่อที่จะสร้างสรรค์เส้นทางใหม่และพันธ์ผูกประเทศจีนไว้กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้มีสัมพันธืแน่นแฟ้นมากขึ้น เพื่อมุ่งสู่การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจระดับโลก

 

การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลไปทั่วทุกพื้นที่ในยุคเศรษฐกิจดิจิดัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามที่ปรากฏตามสถิติ ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือของจีนได้เป็นผู้กำหนดตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาโดยตลอด โดยมีส่วนแบ่งการตลาดพุ่งไปถึง 62% ซึ่งทิ้งห่างจากตลาดของประเทศทางตะวันตก  ผู้ผลิตจีนนั้นผลิตโทรศัพท์มือถือออกมาคุ้มค่าทางด้านต้นทุนและสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมตามลักษณะนิสัยของผู้ใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตามโทรศัพท์มือถือเหล่านี้จะกลายเป็นศัตรูของร้านค้าในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต ทำให้ภูมิภาคนี้สามารถประสานกับประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อที่จะตระหนักถึงเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ในรูปแบบฉบับออนไลน์

Top