You are here
Home > News > เรียนรู้ธุรกิจนานาชาติเสริมความแข็งแกร่งนักศึกษาไทย กับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

เรียนรู้ธุรกิจนานาชาติเสริมความแข็งแกร่งนักศึกษาไทย กับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยพากันปรับตัวในเรื่องการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท เอก หลักสูตรมากมายที่มีจุดเด่นจุดแข็งแตกต่างกันออกไป มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรปริญญาโท MBA มีความโดดเด่นการออกแบบหลักสูตรมาเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาที่ทำงานเป็นเวลาและสามารถใช้เวลาในการเรียนช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันธรรมดาในตอนเย็นของวันอังคารโดยที่นักศึกษาจะสามารถเรียนจบได้ภายใน 1 ปีถึง 1 ปีครึ่งโดยประมาณ สามารถเลือกเรียนได้ทั้งภาคปกติและเรียนระบบออนไลน์เลือกกลุ่มวิชาที่เป็นวิชาเลือกที่สนใจเพื่อเพิ่มความชำนาญเฉพาะด้านได้ 4 กลุ่มวิชาหลักได้แก่ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ,ผู้ประกอบการ,การสื่อสารตราตราสินค้าและการตลาดดิจิทัล

อ.แพท3

ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กล่าวว่า “จุดเด่นของ MBA ม.นานาชาติแสตมฟอร์ดนักศึกษาจะได้ทำกรณีศึกษากรณีที่หลากหลายทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย ยังได้เรียนรู้ผ่านบทเรียนตำราและประสบการณ์จริงจากผ่านมุมมองในเรื่องของความเป็นนานาชาติทั้งยุโรป อเมริกา เอเชียและลตินอเมริกา   นอกจากนี้ตำราและเอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยเน้นใช้ตำราที่เป็นมาตราฐานสากลของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั่วโลกเป็นหลักในการสอน และบางเล่มก็จะนำมาเป็นเล่มเสริมให้นักศึกษาอ่านประกอบ เราจะให้นักศึกษาเห็นภาพและสามารถที่จะได้เข้าใจในบริบทของต่างประเทศไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้น บางทีการยกตัวอย่างในห้องเรียนเราก็ยกกรณีศึกษาที่เป็นจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาจารย์ผู้สอนหลายท่านมีประสบการณ์การสอนในต่างประเทศมาก่อน ด้วยความที่เราเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมีใช้โปรแกรมที่เรียกว่า แบล็คบอร์ด มาใช้ในการเรียนการสอนและนอกเหนือจากการเรียนการสอนภายในชั้นเรียนแล้วนักศึกษายังจะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดบทเรียน ทำแบบฝึกหัด อีกทั้งยังสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อน ๆ ในกลุ่ม ในชั้นเรียนได้ถึงขั้นตลอดเวลาเลยก็ว่าได้ โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ตอบโจทย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก ซึ่งทั่วโลกก็ใช้โปรแกรมนี้ในการเรียนการสอนเหมือนกัน”

 

“ในส่วนของงานวิจัยมหาวิทยาลัยมีให้เลือกทำเป็น IS และ Thesis เป็นแผนภาคนิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์ ถ้าเป็นในส่วนของวิทยานิพนธ์ก็จะเน้นไปในเรื่องของวิจัยที่เป็น Thesis โดยตรง แต่ถ้าเป็นทางด้านภาคนิพนธ์ หรือ IS จะเป็นในเรื่องของการหาข้อมูล วิจัย แผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนทรัพยากรมนุษย์สามารถเลือกได้ตามความถนัดของนักศึกษา มาตารฐานหรือความเข้มข้นก็เป็นไปตามที่หน่วยงานของทางราชการหรือ กอ. เป็นคนกำหนดโดยจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางหน่วยงานกำกับดูแลและได้มาตราฐาน จะมีกระบวนการในเรื่องของการสอบ การเลือกหัวข้อ ตลอดไปจนถึงการให้คำปรึกษา เพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจได้ว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่นี้จะมีอาจารย์คอยดูแลให้ตั้งแต่ในเรื่องของการทำภาคนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้หลักสูตรออนไลน์เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาที่สนใจอยากจะเรียนเรียนที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือต่างประเทศก็เรียนได้ เพียงเข้าไปล็อคอินในระบบแบล็คบอร์ดเลือกเวลาที่สนใจจะเรียนในตารางเวลาที่เราได้ลงทะเบียนไว้และก็เข้าไปเรียนพร้อมกับเพื่อน ๆ ได้ทั่วโลกโดยที่เราไม่ต้องขับรถมาเรียน”

Top