You are here
Home > News > ฟูจิตสึเปิดตัวแพลตฟอร์มประมวลผลข้อมูลสตรีม เร่งการใช้บิ๊กดาต้าสำหรับธุรกิจยานยนต์

ฟูจิตสึเปิดตัวแพลตฟอร์มประมวลผลข้อมูลสตรีม เร่งการใช้บิ๊กดาต้าสำหรับธุรกิจยานยนต์

บริษัท ฟูจิตสึ จำกัด เปิดเผยถึงแผนการเปิดตัวแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลสตรีม (Stream Data Processing Platform) สำหรับผู้ให้บริการ เพื่อขยายขีดความสามารถในการใช้ข้อมูลบิ๊กดาต้า (Big Data) ที่เก็บรวบรวมจากรถยนต์ที่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย

แพลตฟอร์มใหม่เพิ่มความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลบิ๊กดาต้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลของฟูจิตสึ นั่นคือ Dracena (1) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมการประมวลผลสตรีมที่สามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ขณะที่ประมวลผลข้อมูล IoT จำนวนมาก โดยไม่มีการหยุดชะงัก  แพลตฟอร์มใหม่นี้ช่วยให้สามารถจัดการและประมวลผลข้อมูลสำหรับบุคคลและวัตถุต่างๆ เช่น คนเดินเท้า รถยนต์ ถนน และอาคาร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในโลกของความเป็นจริง จึงช่วยให้สามารถจำลองสถานการณ์รอบข้างในรูปแบบดิจิทัล โดยครอบคลุมถึงรถคันอื่นๆ  นอกจากนี้ การประมวลผลข้อมูลอย่างต่อเนื่องยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มและเปลี่ยนแปลงบริการต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่น โดยไม่มีปัญหาเรื่องการหยุดชะงัก เช่น การคาดการณ์เกี่ยวกับอันตรายในแบบเรียลไทม์สำหรับรถยนต์ที่เชื่อมต่อกับระบบ และในอนาคต ฟูจิตสึมีแผนที่จะเปิดตัวบริการดังกล่าวในต่างประเทศ รวมถึงทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป

ความเป็นมา

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการเดินทางกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบศตวรรษ และตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป จำนวนรถยนต์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายจะเพิ่มขึ้นอย่างเท่าทวีคูณ และข้อมูลบิ๊กดาต้าจากรถยนต์ที่มีการเชื่อมต่อ เช่น รูปภาพจากเซ็นเซอร์ในรถยนต์ และข้อมูล CAN (2) จะมีบทบาทสำคัญในการรองรับบริการด้านการเดินทาง เช่น การตรวจสอบสภาพจราจร แผนที่ การประกันภัย รวมไปถึงการออกแบบรถยนต์  ขณะเดียวกัน ระบบต่างๆ ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลบิ๊กดาต้าจากรถยนต์สำหรับแต่ละบริการทำงานในลักษณะแยกออกจากกัน และมีการทับซ้อนกันในส่วนของฟังก์ชั่นการพัฒนาและทรัพยากรระบบ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ระบบที่สามารถปรับใช้หลากหลายบริการในเวลาเดียวกันได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ ฟูจิตสึจึงสนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองดิจิทัล (Digital Twin) สำหรับอุตสาหกรรมการเดินทาง โดยเป็นการสร้างแบบจำลองดิจิทัลที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์และท้องถนนในแบบเรียลไทม์  นอกจากนี้ เพื่อสร้างแบบจำลองดิจิทัลสำหรับการใช้งานในบริบทของการเดินทาง ฟูจิตสึได้เปิดตัวแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลสตรีม เพื่อรองรับการพัฒนาบริการต่างๆ ที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลบิ๊กดาต้าจากรถยนต์ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างระบบการเดินทางที่ปลอดภัย มั่นคง และสะดวกสบาย

เกี่ยวกับเทคโนโลยี

ฟูจิตสึนำเสนอแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Dracena โดยโปรแกรมข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล (ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่าปลั๊กอิน) จะได้รับการจัดการในรูปแบบของอ็อบเจ็กต์ในระบบภายในหน่วยความจำ (3) ในการประมวลผลสตรีมสำหรับคนเดินเท้า รถยนต์ ถนน อาคาร และวัตถุอื่นๆ ในโลกแห่งความเป็นจริง  นอกจากนี้ จะสามารถเพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการประมวลผลแบบคู่ขนานและเนื้อหาการประมวลผลข้อมูลได้อย่างคล่องตัวขณะที่ระบบทำงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ให้บริการจึงสามารถตอบสนองต่อบริการวิเคราะห์ข้อมูลและการคาดการณ์ได้อย่างยืดหยุ่นในกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการให้บริการการเดินทางที่ปลอดภัย มั่นคง และสะดวกสบายสำหรับผู้ขับขี่และผู้ให้บริการขนส่งบนท้องถนน  หลังจากที่เริ่มวางจำหน่ายเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่น โซลูชั่นดังกล่าวจะได้รับการเปิดตัวในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปเป็นลำดับถัดไป

กรณีการใช้งาน

  • ด้วยการวิเคราะห์สภาพการขับขี่ของรถยนต์แต่ละคันบนถนน รวมถึงสภาพถนนในแบบเรียลไทม์ เทคโนโลยีนี้จะสร้างแบบจำลองเสมือนจริงของสภาพท้องถนน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับทราบข้อมูลการจราจรเกือบจะในทันที ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการจราจรที่ติดขัดและอันตรายในการขับขี่
  • เทคโนโลยีดังกล่าวจะวิเคราะห์และคาดการณ์สถานะทั้งในปัจจุบัน อดีต และอนาคต พร้อมทั้งประมวลผลข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และบันทึกผลลัพธ์ของการประมวลผลข้อมูลหลายๆ อินสแตนซ์ไว้ในหน่วยความจำ เพื่อรองรับบริการต่างๆ เช่น การวินิจฉัยการขับขี่ และการป้องกันความผิดพลาดในส่วนที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์ และอื่นๆ
  • ด้วยการปรับปรุงบริการที่มีอยู่ และการเพิ่มเติมบริการใหม่ๆ โดยไม่ทำให้ฟังก์ชั่นการทำงานที่มีอยู่เกิดการหยุดชะงัก จึงสามารถรองรับบริการใหม่ๆ เช่น การคาดการณ์เกี่ยวกับอันตรายสำหรับรถยนต์ที่เชื่อมต่อ และการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการขับขี่ ซึ่งจะต้องอาศัยการทำงานของระบบอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดบริการ

แพลตฟอร์มใหม่ประกอบด้วยบริการหลักและบริการเสริมต่างๆ รวมถึงบริการแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการและควบคุมปลั๊กอินสำหรับวัตถุแต่ละอย่าง เช่น คนเดินเท้า รถยนต์ ถนน และอาคาร  นอกจากนี้ยังมีบริการความต้องการของระบบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับฟังก์ชั่นการทำงานและอื่นๆ และมีบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับการจัดเตรียมเอกสารข้อกำหนดของระบบ และบริการติดตั้งสำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมการใช้งานที่เป็นไปตามเอกสารข้อกำหนดของระบบ

System Overview

ราคาและการวางจำหน่าย

ชื่อบริการ ราคา (ไม่รวมภาษี การวางจำหน่าย
Stream Data Utilizer Platform Service ค่าใช้จ่ายรายเดือน:ประมาณ 100,000 เยน 8 ตุลาคม
Stream Data Utilizer System Requirement Service ค่าใช้จ่ายครั้งเดียว:ประมาณ 1,000,000 เยน
Stream Data Utilizer Installation Service ค่าใช้จ่ายครั้งเดียว:ประมาณ 1,000,000 เยน
Stream Data Utilizer Plugin Development Service ค่าใช้จ่ายครั้งเดียว:เสนอราคาเป็นรายกรณี
Stream Data Utilizer Plugin Support Service ค่าใช้จ่ายรายเดือน:เสนอราคาเป็นรายกรณี
     

“Stream Data Utilizer Plugin Development Service” และ “Stream Data Utilizer Plugin Support Service” เป็นบริการเสริม ชื่อผลิตภัณฑ์จดทะเบียนสำหรับญี่ปุ่นเท่านั้น ระบุไว้ในที่นี้เพื่อการอ้างอิง

เกี่ยวกับฟูจิตสึ

ฟูจิตสึเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ชั้นนำของญี่ปุ่น นำเสนอผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น และบริการด้านเทคโนโลยี  พนักงานของฟูจิตสึราว 132,000 คนให้บริการแก่ลูกค้าในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก  เราใช้ประสบการณ์ของเราและพลังของไอซีทีเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งอนาคตร่วมกับพนักงานของเรา บริษัท ฟูจิตสึ จำกัด (TSE: 6702) มีรายได้รวม 4.0 ล้านล้านเยน (36,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.fujitsu.com/

Leave a Reply

Top