You are here
Home > News > “Fujitsu World Tour 2019” งานแสดงวิสัยทัศน์และบริการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจยุคดิจิทัล

“Fujitsu World Tour 2019” งานแสดงวิสัยทัศน์และบริการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจยุคดิจิทัล

ผ่านไปแล้วกับ Fujitsu World Tour 2019 Asia Conference Bangkok งานสัมมนาใหญ่ประจำบริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด DRIVING A TRUSTED FUTURE  ‘การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนอนาคตที่เราเชื่อถือได้

Photo1
ทีมผู้บริหารฟูจิตสึ (จากซ้ายไปขวา) 1. นายทาดาซิ มาเอกิ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายการตลาด ภูมิภาคเอเชีย, ฟูจิตสึ ลิมิเต็ด 2. นายโทชิโร มิอุระ กรรมการผู้จัดการ, ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด 3. นางสาว กนกกมล เลาหบูรณะกิจ หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายขาย, ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด 4. นายอริมิชิ คูนิซาวา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส หัวหน้าภูมิภาคเอเชีย, ฟูจิตสึ เอเชีย, ฟูจิตสึ ลิมิเต็ด 5. นายไกวัลย์ บุญเสรฐ หัวหน้ากลุ่มงาน Digital Solution, ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยมี คุณอริมิชิ คูนิซาวา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส หัวหน้าภูมิภาคเอเชีย, ฟูจิตสึ เอเชีย, ฟูจิตสึ ลิมิเต็ด เป็นประธานเปิดงานสัมมนาปีนี้ พร้อมด้วย คุณทาดาซิ มาเอกิ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายการตลาด ภูมิภาคเอเชีย, ฟูจิตสึ ลิมิเต็ด ทีมผู้บริหารฟูจิตสึในประเทศไทย และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ร่วมแสดงวิสัยทัศน์การเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล

010

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฟูจิตสึชูแนวทางหลักมุ่งเน้นไปที่ “นวัตกรรมเพื่อมนุษยชาติ: การเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” (Human Centric Innovation – Driving Digital Transformation) ซึ่งเป็นแนวโน้มการนำนวัตกรรมดิจิทัลยุคใหม่ๆ Digital Transformation เข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจและสังคม พร้อมทั้งนำเสนอเทคโนโลยีหลายๆ ส่วนที่จะมีการเชื่อมการใช้งานเข้าไว้ด้วยกัน  อาทิ ระบบคลาวด์ ระบบความปลอดภัย อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things – IoT) การวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data) ตลอดจนการมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) ซึ่งจะเป็นภาพที่เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นในมุมของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของธุรกิจ คนทำงาน และชุมชน เป็นการนำมาซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง แต่สิ่งหนึ่งที่  AI จะไม่สามารถเข้ามาทดแทนแรงงานบุคลากรได้นั่นคือ AI ไม่สามารถเข้าใจคำพูดหรือประเมินผลแบบซับซ้อนได้ เนื่องจาก AI เป็นเทคโนโลยีที่ไม่มีอารมณ์และความรู้สึก ดังนั้น AI คือ เครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยให้บุคคลกรหรือแรงงานมนุษย์ มีความคล่องตัวและความสามารถในการบริหารเวลาเพื่อมีกิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้ มากขึ้น

Photo2
นายโทชิโร มิอุระ กรรมการผู้จัดการ, ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด

ทางด้าน นายโทชิโร มิอุระ กรรมการผู้จัดการ, ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ฟูจิตสึ ประเทศไทย ได้นำ Digital Transformation เข้ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย ได้เปลี่ยนตัวเองอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสังคมรอบข้างปัจจุบัน Ecommerce เข้ามามีบทบาทอย่างชัดเจน และเป็นสังคมไร้เงินสดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสั่งอาหาร การใช้ชีวิตประจำวัน ได้เปลี่ยนแปลงสู่ระบบ Digital Transformation  โดยจะยิ่งเห็นชัดมากขึ้นในอีก 5-10 ปีข้างหน้านี้ โลกจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ที่ผ่านมาฟูจิตสึมุ่งเน้น เทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่เชื่อถือได้ ใช้ดิจิทัลโซลูชั่นมาประยุกต์ใช้สร้างความสะดวก คุณประโยชน์ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว อาทิ 1.Big Data, 2.IOT, 3.Robotic Process Automation(RPA)  โดยยังคงโฟกัสกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม (Manufacturing) , รถยนต์ , ค้าปลีกและองค์กรขนาดใหญ่ ด้วยบริการ 4 โซลูซันหลัก  คือ  ERP (Enterprise Resource Planning), Managed Service, Security และ Digital Innovation” และด้วยเทคโนโลยีจะเอื้อกับธุรกิจใหม่ๆ ด้วยปัจจัย อินเตอร์เน็ตและ โมบาย จะทำให้ทุกองค์กรและหน่วยงานจำเป็นต้องปรับตัวเข้าสู่ Digital Transformation ทั้งหมดในปี 2020

 

เนื้อหาสาระจากผู้ทรงคุณวุฒิ

นอกจากเนื้อหาจากผู้บริหารของฟูจิตสึแล้ว ในปีนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมให้ข้อมูลบนเวทีอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น คุณศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ สภาหอการค้าไทย บรรยายในหัวข้อ Realizing Thailand’s Digital Strategies ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแผนยุทธศาตร์ด้านดิจิทัลของประเทศไทย และสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัว

004
คุณศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ สภาหอการค้าไทย

วิทยากรรับเชิญคนสำคัญอีกหนึ่งท่านได้แก่ คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ บรรยายในหัวข้อ Building the New S-Curve with Data Analytic เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญและสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจด้วยข้อมูล ในมุมมองของผู้บริหารและผู้ใช้เทคโนโลยี คุณรวิศ หาญอุตสาหะ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ผู้พลิกฟื้นศรีจันทร์สู่แบรนด์แห่งความภาคภูมิใจ  บรรยายในหัวข้อ A Trusted Organization Matters เกี่ยวกับสร้างองค์กรประสบความสำเร็จและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เป็นต้น

005
คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์

 

006
คุณรวิศ หาญอุตสาหะ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด

อีกหนึ่งวิทยากรคือ คุณพีรสิทธิ์ บุญนำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วางแผนและพัฒนาธุรกิจ. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หนึ่งในองค์กรที่นำโซลูชันภายใต้การให้บริการของฟูจิตสึไปขับเคลื่อนธุรกิจอาหารในยุคดิจิทัล บรรยายในหัวข้อ Driving Future “Food for the World Across the Digital Supply Chain” โดยคุณพีรสิทธิ์ มาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ในการนำโซลูชันดิจิทัล มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจในแก่เจริญโภคภัณฑ์อาหารได้อย่างไรบ้าง

007
คุณพีรสิทธิ์ บุญนำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วางแผนและพัฒนาธุรกิจ. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ขณะที่บรรยากาศภายนอกห้องสัมมนาก็คึกคักไม่แพ้กัน เพราะฟูจิตสึได้นำโซลูชันดิจิทัลมากมายมาแสดงเพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสกัน ผู้สนใจสามารถดูเนื้อหาต่างๆ ที่เรากล่าวไปแล้วได้ที่ www.facebook.com/FujitsuThailand/

 

008

009

Photo3

Top