You are here
Home > News > “ทิฟฟ่า” จับมือบริษัทโลจิสติกส์สิงคโปร์ ผุดโครงการ “ศูนย์โลจิสติกส์นานาชาติจีน (หนานหนิง) – สิงคโปร์” หวังดันสินค้าการเกษตรไทยสู่จีน

“ทิฟฟ่า” จับมือบริษัทโลจิสติกส์สิงคโปร์ ผุดโครงการ “ศูนย์โลจิสติกส์นานาชาติจีน (หนานหนิง) – สิงคโปร์” หวังดันสินค้าการเกษตรไทยสู่จีน

S__2621449

ทิฟฟ่า จับมือ Singapore-Guangxi Integrated Developments เดินหน้าโครงการศูนย์โลจิสติกส์นานาชาติจีน (หนานหนิง) – สิงคโปร์ หวังนำสินค้าการเกษตรไทยตีตลาดจีนได้มากขึ้น คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการศูนย์โลจิสติกส์นานาชาติจีน (หนานหนิง) – สิงคโปร์ หรือ China Singapore International Logistics Park (CSILP) กับ Mr. Siong Seng Teo ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Singapore-Guangxi Integrated Developments Pte. Ltd.

ผ่านทาง Virtual Video Conference เพื่อสนับสนุนผู้ส่งออกสินค้าเกษตรของไทยโดยเฉพาะผลไม้สด อาทิ ทุเรียน เงาะ แก้วมังกร ด้วยช่องทางด่วนพิเศษหรือ Fast Track เพื่อลดระยะเวลาด้านพิธีการศุลกากรสินค้านำเข้าจากไทยไปยังศูนย์โลจิสติกส์นานาชาติจีน (หนานหนิง) – สิงคโปร์ ทำให้กระจายสินค้าออกไปยังมณฑลอื่นๆ ในประเทศจีนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Top