You are here
Home > News > มณฑลจื้อเจียงสร้างโอกาสธุรกิจเพื่อภาคอุตสาหกรรมยุคนิวนอร์มอลจัดงาน 2020 Zhejiang Export Online Fair

มณฑลจื้อเจียงสร้างโอกาสธุรกิจเพื่อภาคอุตสาหกรรมยุคนิวนอร์มอลจัดงาน 2020 Zhejiang Export Online Fair

12674676807970

สำนักงานพาณิชย์แห่งมณฑลจื้อเจียงจัดงานแสดงสินค้าออนไลน์พร้อมการเจรจาธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจให้แก่ภาคอุตสาหกรรมยุคนิวนอร์มอล 2020 Zhejiang Export Online Fair (Thailand Hardware and Electromechanical Products) โดยมอบหมายให้ บริษัท จื้อเจียงแซมเอ็กซ์โป เอ็กซิบิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น โฮลดิ้ง บริหารการจัดงาน ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563 พร้อมการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ผ่าน Zoom ที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย  

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจและการค้าทั่วโลกชะลอตัว สำนักงานพาณิชย์แห่งมณฑลจื้อเจียง ยังคงมุ่งมั่นในการส่งเสริมกิจกรรมทางการค้าต่างประเทศของมณฑล เพื่อกระตุ้นให้กิจกรรมทางการค้าสามารถดำเนินต่อไปได้ อันจะนำไปสู่การฟื้นตัวทางธุรกิจของผู้ประกอบการในมณฑล   จื้อเจียงและบริษัทคู่ค้าในต่างประเทศ ล่าสุดสำนักงานพาณิชย์ได้ปรับรูปแบบการส่งเสริมการค้าด้วยการจัดงานแสดงสินค้าออนไลน์พร้อมการเจรจาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นตลาดกลยุทธ์ที่แนวโน้มการเติบโตที่ดี อย่างประเทศไทยเพื่อใช้เป็นฐานในการขยายตัวสู่ภูมิภาคอาเซียน

ด้วยจุดเด่นของประเทศไทยในฐานะประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของภูมิภาคอาเซียน รองจากอินโดนีเซีย แต่มีปัจจัยพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจที่ดีและมีศักยภาพที่พร้อมจะฟื้นตัวเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ปัจจัยที่สำนักงานพาณิชย์แห่งมณฑลจื้อเจียงให้ความสนใจกับประเทศไทยเป็นพิเศษคือ ประการแรกคือประเทศไทยมีภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ใหญ่ โดยมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งในแต่ละปีภาคอุตสาหกรรมของไทยมีการนำเข้าเครื่องจักร ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และฮาร์ดแวร์ มูลค่ามหาศาล ประการที่สอง การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ที่มียกเลิกอัตราภาษีภายใต้ ACFTA แล้วกว่าร้อยละ 90 ของรายการสินค้า หรือราว 8,000 กว่ารายการ

 สำนักงานพาณิชย์แห่งมณฑลจื้อเจียงจึงเล็งเห็นว่า การจัดงานแสดงสินค้าพร้อมการเจรจาธุรกิจออนไลน์ 2020 Zhejiang Export Online Fair (Thailand Hardware and Electromechanical Products) จะมีส่วนช่วยให้การค้าระหว่างมณฑลจื้อเจียงและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น โดยในปีที่ผ่านมามณฑลจื้อเจียงมีการส่งออกสู่ภูมิภาคอาเซียนรวมเป็นมูลค่า 36.9 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 10.9 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องการรูปการณ์การส่งออกโดยรวมของประเทศจีน กลุ่มประเทศอาเซียนถือเป็นภูมิภาคคู่ค้าที่สำคัญเป็นอันดับสอง รองจากสภาพยุโรป โดยยอดการส่งออกสู่อาเซียนในปี 2562 ที่ผ่านมามีมูลค่าถึง 641 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ดังนั้นการขยายธุรกิจสู่ ดังนั้นสำนักงานพาณิชย์แห่งมณฑลจื้อเจียงเชื่อว่า ประเทศไทยจะเป็นฐานที่ดีในการเปิดประตูสู่อาเซียนตามโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษ ที่ 21 ของจีน โดยอาศัยข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนเป็นกลไกในการขับเคลื่อน

ภายในงาน 2020 Zhejiang Export Online Fair (Thailand Hardware and Electromechanical Products) จะมีการจัดแสดงสินค้าของบริษัทชั้นนำจากมณฑลจื้อเจียงกว่า 50 บริษัท ที่ผ่านการคัดสรรและมีใบประกาศนียบัตรที่รองรับตามมาตรฐานของประเทศไทยและอาเซียน ภายในงานจะมีการเจรจาการค้าร่วมกับผู้ประกอบการจากประเทศไทย 50 ราย นำโดยสมาคมเครื่องจักรกลไทย คณะผู้จัดงานคาดว่าตลอดเวลา 5 วันของการจัดงานจะเกิดการเจรจาธุรกิจมากกว่า 180 ครั้ง และมีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

Leave a Reply

Top