You are here
Home > News > โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ สร้างความมั่นใจ เรื่องความปลอดภัยและการได้รับความดูแลที่ดีของคนไข้และบุคลากร ในช่วงโควิด-19

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ สร้างความมั่นใจ เรื่องความปลอดภัยและการได้รับความดูแลที่ดีของคนไข้และบุคลากร ในช่วงโควิด-19

SH1

Qualtrics ผู้นำด้านการสร้างประสบการณ์ลูกค้า และผู้พัฒนาระบบการบริหารจัดการประสบการณ์ (XM) เปิดเผยว่าโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ได้นำโซลูชั่นโควิด-19 หลายโซลูชันจาก Qualtrics ซึ่งเปิดให้ใช้งานฟรี เพื่อช่วยปกป้องและจัดการความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วยและบุคลากรในโรงพยาบาลในช่วงการแพร่ระบาด

โรงพยาบาลศิริราช ปิยราชมหาราชการุณย์ เลือกใช้โซลูชั่น Qualtrics Customer Confidence Pulse และ Qualtrics Remote + On-site Work Pulse ซึ่งช่วยให้ทางโรงพยาบาลฯ สามารถ รับฟัง และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทั้งในส่วนพฤติกรรม ทัศนคติ และความกังวลของคนไข้ และบุคลากรในโรงพยาบาลทั้งหมดมากกว่า 3,000 คน รวมถึงข้อมูลความรู้สึกมั่นใจ และความพึงพอใจของกลุ่มคนเหล่านี้ต่อมาตรการการป้องกัน และ อะไรคือสิ่งสำคัญที่ทำให้คนไข้ ที่มารับบริการและบุคลากรที่ทำงาน รู้สึกสบายใจ เมื่ออยู่ในโรงพยาบาล  ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะถูกส่งตรงในรูปของแดชบอร์ดที่สรุปออกมาได้อย่างเข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้บริหารโรงพยาบาลสามารถ ตัดสินใจและจัดลำดับความสำคัญของมาตรการและขบวนการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการต่อไป

การดำเนินการเชิงรุกในการจัดการประสบการณ์คนไข้และบุคลากรในโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นสิ่งที่สร้างผลดีให้กับโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก ผลสำรวจจาก Qualtrics พบว่า ผู้ป่วยมากกว่า 80% รู้สึกพึงพอใจกับมาตรการที่โรงพยาบาล ดำเนินการ ในขณะที่ 75% รู้สึกมั่นใจ และเลือกมารักษาที่โรงพยาบาลศิริราช มหาราชการุณย์ บุคลากร ของโรงพยาบาลได้ให้ข้อมูลเรื่องที่พวกเขามีความกังวลมากที่สุดในการรักษาผู้ป่วย ตัวอย่างเช่น จำนวนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยมีพอเพียงหรือไม่ บุคลากร 89% เห็นด้วยกับมาตรการและขบวนการทำงานของโรงพยาบาล ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถให้ตอบสนองผู้ป่วยได้ตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ

นายเหมา เจน ฟู ประธานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Qualtrics กล่าวว่า “ตัวอย่างข้างต้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ทุกคนต้องประสบ ซึ่งข้อมูลเชิงลึกมีความสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้ โซลูชั่นจาก Qualtrics แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินการตามข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ด้วยโซลูชันหลากหลายที่มุ่งเน้นด้านโควิด19 ที่เปิดให้ใช้งานฟรี ทางโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์เป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กรที่นำข้อมูลเชิงลึก เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมีจุดมุ่งหมายและสร้างผลตอบรับที่ดี เราภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ และช่วยเป็นแนวทางในการรับมือกับการระบาดของโรคนี้”

 

Top