You are here
Home > News > ไทยรีเลือกโซลูชั่น Alt จากพีเพิลสตรอง ปฎิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสำหรับอนาคต

ไทยรีเลือกโซลูชั่น Alt จากพีเพิลสตรอง ปฎิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสำหรับอนาคต

Boonchoo Malhotra

พีเพิลสตรอง (PeopleStrong) ผู้นำด้านเทคโนโลยีบริหารงานบุคคล ประกาศว่า บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำด้านรับประกันภัยต่อ ได้เลือกแพลตฟอร์มบริหารงานบุคคล Alt เพื่อปรับเปลี่ยนขบวนการทำงานให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลและสร้างคุณค่าผ่านงานปฏิรูปงานบุคคล

 แพลตฟอร์มของพีเพิลสตรอง จะช่วยให้ไทยรี มองเห็นแง่มุมที่สำคัญของการบริหารจัดการบุคลากร และขับเคลื่อนขั้นตอนในวงจรชีวิตทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งขบวนการ เริ่มต้นตั้งแต่รับเข้าทำงาน ครอบคลุมการจัดการเวลาทำงาน ระบบวันลา ระบบเงินเดือน ระบบวัดประสิทธิภาพ และการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน จนกระทั่งถึงขั้นตอนการลาออก

 นายวิชัย เจาชัยเจริญกุล ผู้ช่่วยผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ และบริหารสำนักงาน บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากผลกระทบของโควิด-19 ผมเชื่อว่าการที่ไทยรีทำงานร่วมกับพีเพิลสตรองเพื่อเปลี่ยนแนวทางสู่การบริหารงานบุคคลแบบดิจิทัล ในเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม และเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องในการก้าวสู่นวัตกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืน การลงทุนในครั้งนี้จะช่วยให้เราตระหนักถึงคุณค่าของข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลที่จะเข้าถึงเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลแหล่งเดียว ทำให้ตัดสินใจทางธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นและถูกต้องมากขึ้น”

 นายบุญชู มัลโฮตรา ผู้อำนวยการระดับภูมิภาค พีเพิลสตรอง กล่าวว่า “พีเพิลสตรองมุ่งมั่นทำตลาดในไทยในหลากหลายอุตสาหกรรรม รวมถึงภาคธุรกิจการเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างเราและไทยรี เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงจุดแข็งของพีเพิ่ลสตรองในเรื่องความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริง และคำมั่นสัญญาต่อตลาดในประเทศไทย โดยเมื่อเร็วๆ นี้ พีเพิลสตรองเพิ่งเปิดตัวโมดูลเงินเดือน ซึ่งป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม Alt ซึ่งได้ติดตั้งใช้งานที่ไทยรี ซึ่งติดตั้งง่าย และใช้งานได้อย่างราบรื่น”

 แอปพลิเคชันที่ดีที่สุดจากพีเพิลสตรองจะช่วยให้ไทยรีปฏิวัติโมเดลของงานบริหารทรัพยากรบุคคล และปรับเปลี่ยนโซลูชั่นสู่การพัฒนางานโดยคำนึงถึงพนักงานเป็นหลัก รวมถึงเป็นการสร้างช่องทางดิจิทัลในการบริหารจัดการประสิทธิภาพและพนักงานที่มีความสามารถพิเศษ

Leave a Reply

Top