You are here
Home > News > ไทยน้ำทิพย์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโคคา-โคลาในประเทศไทย หันมาใช้โซลูชันการฝากเงินยอดขาย – เสริมงานหลังบ้านด้วยการปรับเป็นดิจิทัล

ไทยน้ำทิพย์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโคคา-โคลาในประเทศไทย หันมาใช้โซลูชันการฝากเงินยอดขาย – เสริมงานหลังบ้านด้วยการปรับเป็นดิจิทัล

 

Hitachi Terminal Solutions and ThaiNamthip_RE

บริษัท ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชัน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือของ Hitachi-Omron Terminal Solutions, Corp. (ต่อไปนี้เรียกว่า Hitachi-Omron Terminal Solutions) ในประเทศไทยได้รับการสั่งซื้อโซลูชันจัดการการฝากเงินยอดขาย จาก บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “ไทยน้ำทิพย์”) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโคคา-โคลาในประเทศไทย

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศไทยเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง การเสริมประสิทธิภาพการทำงานกลายมาเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญ โดยเฉพาะงานจัดการเงินสดจากยอดขาย ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาอย่างมากเพื่อรักษาความถูกต้องและความมั่นคงปลอดภัย ทำให้งานจัดการเงินยอดขายทั้งหมดตั้งแต่การรวบรวมและตรวจสอบเงินยอดขายปริมาณมากที่เก็บมาจากลูกค้าในทุก ๆ วัน ตลอดจนถึงการนำไปเก็บในตู้นิรภัย เป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบครอบและใช้เวลา

 ไทยน้ำทิพย์จึงได้นำโซลูชันการจัดการการยอดขายของ Hitachi-Omron Terminal Solutions ซึ่งเป็นโซลูชันที่ใช้งานในสถาบันการเงิน มาใช้ในการจัดการเงินสดจากยอดขาย โดยเป็นระบบเดียวกันกับ Managed Service ของ ATM ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ขั้นสูง ในรูปแบบ End-to-End สามารถจัดการธนบัตรในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งระบบจัดการยอดขายที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการด้วย Web API รวมถึงการบริการซ่อมบำรุงโดยผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายบริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย  ทำให้สามารถลดเวลาการทำรายการฝากเงินยอดขายและสรุปยอดขายได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

บริษัท ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชัน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำด้านการจำหน่ายและบริการเกี่ยวกับ ATM ที่มีส่วนแบ่งตลาดติดตั้งตู้ ATM ที่รองรับการฝากเงินในประเทศไทยถึงประมาณ 80% และให้บริการซ่อมบำรุงตู้ ATM อยู่กว่า 13,000 ตู้ และนอกจากอุตสาหกรรมการเงินแล้ว Hitachi-Omron Terminal Solutions และ บริษัท ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชัน (ประเทศไทย) จำกัด ก็จะขยายโซลูชันเกี่ยวกับการจัดการเงินสดและการชำระเงินที่โดดเด่นไปยังอุตสาหกรรมการกระจายสินค้าของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนที่มีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด และทุ่มเทเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายสินค้าต่อไปในอนาคตด้วย

ความคิดเห็นของคุณธนา บุบผาวาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส – การเงิน  บริษัท  ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

ฅนไทยน้ำทิพย์ คือ พลัง”ส่งมอบความสดชื่น” เครื่องดื่มดีมีคุณภาพให้ลูกค้าฮิตาชิ คือ พลังเทคโนโลยีสร้างความสุขให้ฅนไทยน้ำทิพย์ “ความสุขอัพเกรดได้” จริง

 ความคิดเห็นของ Keita Tada, Managing Director, บริษัท ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชัน (ประเทศไทย) จำกัด

เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการเครื่องฝากยอดขายกับไทยน้ำทิพย์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเราจะให้การบริการด้วยเทคโนโลยีการจัดการธนบัตรขั้นสูงที่เราใช้อยู่กับสถาบันการเงินในประเทศไทย รวมถึงที่ศูนย์เฝ้าระวัง (monitoring center) ที่บริษัทเราได้จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยอยู่แล้ว เราเล็งเห็นว่าร้านค้าปลีกในประเทศไทยส่วนใหญ่จะจัดการการเก็บเงินสดโดยใช้แรงงานคน และคิดว่ามีความต้องการเครื่องฝากเงินยอดขายอยู่ เราจึงจะใช้ประสบการณ์และเทคโนโลยีที่กลุ่ม Hitachi สะสมมาในตลาดการเงิน ในการวางแผนขยายธุรกิจเครื่องฝากยอดขายและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

Leave a Reply

Top