You are here
Home > Investor > บทความพิเศษ : เศรษฐกิจซบ ฉุดสินเชื่อ PLoans ปี 63 หดตัว

บทความพิเศษ : เศรษฐกิจซบ ฉุดสินเชื่อ PLoans ปี 63 หดตัว

 

covid-eco

ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สร้างโจทย์ท้าทายแก่ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล (PLoans) ทั้งฝั่งธนาคารพาณิชย์และนอนแบงก์ เพราะโจทย์สำคัญไม่ใช่แค่การปรับกลยุทธ์เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายก่อนคู่แข่ง แต่ยังต้องเร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในพอร์ตด้วยเช่นกัน ดังนั้น จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ PLoans ในช่วง 7 เดือนแรกปีนี้ จึงทำให้ยอดคงค้างสินเชื่อ PLoans หดตัวลงถึง 3.5% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 โดยสินเชื่อ PLoans ที่ไม่มีหลักประกันหดตัวลงถึง 7.5% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562

ทั้งนี้ ปกติไตรมาสสุดท้ายของทุกปี มักเป็นช่วงเวลาดีสำหรับธุรกิจสินเชื่ออุปโภคบริโภค รวมถึง สินเชื่อ PLoans ที่ไม่มีประกัน แต่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ปีนี้อาจต่างจากปีอื่น เนื่องจากผู้ประกอบการ PLoans ทั้งธนาคารพาณิชย์และนอนแบงก์ มีโจทย์สำคัญอย่างน้อย 3 โจทย์ คือ การเร่งช่วยเหลือลูกค้าต่อเนื่อง การเตรียมความพร้อมรับปัญหาคุณภาพสินเชื่อ และการปรับกลยุทธ์เจาะกลุ่มลูกค้าความเสี่ยงต่ำ

สำหรับแนวโน้มในปี 2563 จากการดำเนินการเชิงรุกในการปรับโครงสร้างหนี้และการจัดการปัญหาคุณภาพของสินเชื่อด้วยการตัดขายหนี้เสีย ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า NPLs ของสินเชื่อ PLoans ที่ไม่มีหลักประกันทั้งระบบอาจเพิ่มขึ้นไม่เกินกรอบ 4.0% ในปีนี้ ขณะที่ผลจากการตัดขายหนี้เสียและสินเชื่อ PLoans ปล่อยใหม่ที่ยังฟื้นตัวในกรอบจำกัด ทำให้สินเชื่อ PLoans ที่ไม่มีหลักประกันทั้งระบบ อาจปิดสิ้นปี 2563 ที่ระดับประมาณ -6.0% (พอร์ตธนาคารพาณิชย์ -13% พอร์ตนอนแบงก์ +0.5%)

อย่างไรก็ดี สินเชื่อส่วนบุคคลจะยังคงเป็นเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อของทั้งธนาคารและนอนแบงก์เพื่อประคองทิศทางรายได้ดอกเบี้ย โดยนอนแบงก์อาจชะลอการขยายพอร์ตสินเชื่อสำหรับที่มีรายได้ไม่สูง และใช้กลยุทธ์ด้านราคาสำหรับลูกค้ารายได้ระดับกลางซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ ขณะที่ธนาคารมีจุดเด่นในด้านการพัฒนาแพลตฟอร์ม/แอปพลิเคชัน ซึ่งทำให้สามารถพัฒนาโมเดลการปล่อยกู้ผ่านช่องทางดิจิทัลขึ้นมาเสริมการทำตลาดผ่านช่องทางเดิม รวมถึงการนำเสนอแคมเปญพิเศษแก่ลูกค้าเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม

ขอบคุณข้อมูลจาก : KResearchCenter

Leave a Reply

Top