You are here
Home > News > ฟูจิตสึพลิกโฉมรูปแบบการทำงานด้วยโซลูชั่นใหม่”FUJITSU Work Life Shift”

ฟูจิตสึพลิกโฉมรูปแบบการทำงานด้วยโซลูชั่นใหม่”FUJITSU Work Life Shift”

img_SmartWorking_

ฟูจิตสึประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้กับชุดโซลูชั่นใหม่ FUJITSU Work Life Shift ซึ่งจะพลิกโฉมรูปแบบการทำงานให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  โซลูชั่นใหม่นี้ผสานรวมความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของฟูจิตสึ เข้ากับองค์ความรู้เชิงปฏิบัติที่ได้รับจากการพัฒนาโซลูชั่นเพื่อรองรับพนักงานในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมไปถึงการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานสำหรับพนักงานของฟูจิตสึกว่า 130,000 คนทั่วโลก

FUJITSU Work Life Shift จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการปรับเปลี่ยนสู่การทำงานรูปแบบใหม่ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับองค์กรเพื่อให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ใหม่ๆ  ฟูจิตสึนำเสนอบริการสำหรับสถานที่ทำงานโดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ “Smart Working” “Borderless Office” และ “Culture Change” พร้อมยืนยันความสำเร็จจากการดำเนินการจริง และสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละราย  นอกจากนี้ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ฟูจิตสึเตรียมที่จะเปิดตัวบริการใหม่ที่มีชื่อว่า Fujitsu Collaboration Space ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงานให้กับทีมงาน โดยจะช่วยให้บุคลากรที่ทำงานนอกสถานที่หรือทำงานจากที่บ้านสามารถประสานงานร่วมกันได้บนพื้นที่ทำงานเสมือนจริง (Virtual Workspace)  ฟูจิตสึมุ่งมั่นที่จะลงทุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาโซลูชั่น FUJITSU Work Life Shift เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการให้บริการด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็วมากขึ้น

FUJITSU Work Life Shift: การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลเพื่อเสริมศักยภาพ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

ในการพัฒนาโซลูชั่น FUJITSU Work Life Shift ฟูจิตสึได้อาศัยข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนองค์กรของฟูจิตสึในช่วงระยะเวลา 5 ปี เพื่อสร้างระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น รองรับการทำงานนอกสถานที่โดยใช้ระบบมัลติคลาวด์ และตอนนี้ฟูจิตสึพร้อมแล้วที่จะมอบประสบการณ์การทำงานในลักษณะเดียวกันนี้ให้แก่ลูกค้า

FUJITSU Work Life Shift ประกอบด้วยโซลูชั่นหลัก 7 โซลูชั่น และบริการที่เกี่ยวข้อง:

ประเภท โซลูชั่นหลัก ตัวอย่างบริการ
Smart
Working
Modern Workspace บริการด้านประสิทธิภาพการทำงานและพื้นที่ทำงานบนระบบคลาวด์ “Evergreen” (เปิดให้บริการแล้ว)
Secure Remote Working โครงสร้างพื้นฐาน Virtual Desktop “Virtual Workspace” (เปิดให้บริการแล้ว)
Zero Trust Network (เปิดให้บริการเฉพาะในญี่ปุ่น ยังไม่เปิดให้บริการในประเทศอื่นๆ)
Borderless
Office
Customer Experience Center บริการช่วยเหลือ “Intelligent Service Desk” (เปิดให้บริการแล้ว)
Workplace Support บริการสนับสนุนด้านเทคนิคและการบำรุงรักษานอกสถานที่ “Global Onsite Operation”(เปิดให้บริการแล้ว)
Culture
Change
Virtual Collaboration (เปิดให้บริการเฉพาะในญี่ปุ่น ยังไม่เปิดให้บริการในประเทศอื่นๆ)
Workforce Analytics (เปิดให้บริการเฉพาะในญี่ปุ่น ยังไม่เปิดให้บริการในประเทศอื่นๆ)

 

  1. Smart Working (การกำหนดรูปแบบการทำงานที่เหมาะสม)

นับตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลายๆ องค์กรได้ปรับใช้รูปแบบการทำงานจากที่บ้านกันอย่างกว้างขวาง แต่ประเด็นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยยังคงเป็นปัญหาสำคัญ  นอกเหนือจากบริการสนับสนุนนอกสถานที่เพื่อรองรับการติดตั้งและใช้งานระบบอย่างเหมาะสมแล้ว ฟูจิตสึจะนำเสนอโซลูชั่นดังต่อไปนี้:

  • Modern Workspace 

นำเสนอบริการด้านการติดต่อสื่อสาร รวมถึง Microsoft 365, Microsoft Teams และ Box โดยใช้เวลาเตรียมการเพียง 5 วันทำการ และใช้เทมเพลตทั่วไปที่ใช้กันทั่วโลก

  • Secure Remote Working 

นำเสนอบริการ Virtual Desktop บนระบบคลาวด์ โดยใช้เวลาเตรียมการเพียง 5 วันทำการ  เนื่องจากไม่มีการจัดเก็บข้อมูลไว้บนอุปกรณ์ Thin Client ที่ใช้ในการเข้าถึง Virtual Desktop ดังนั้นจึงป้องกันความเสี่ยงที่ข้อมูลอาจรั่วไหลเพราะอุปกรณ์สูญหายหรือถูกโจรกรรม

  • Zero Trust Network (ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น) 

จัดหาสภาพแวดล้อมเครือข่ายแบบ Zero Trust(1) ในรูปแบบของบริการคลาวด์ พร้อมความยืดหยุ่นในการปรับเพิ่มหรือลดขนาด และลดการพึ่งพา VPN ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อคำร้องขอในกรณีเร่งด่วน เช่น การปรับเพิ่มจำนวนบุคลากร และการประสานงานร่วมกับบุคคลภายนอก

2Borderless Office (ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติในสำนักงาน)

ในอนาคตอันใกล้ บุคลากรจะสามารถทำงานในรูปแบบที่ยืดหยุ่นมากขึ้น โดยจะทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาตามความเหมาะสม แต่ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มภาระให้แก่ฝ่ายไอทีในการตอบข้อซักถามและให้บริการซัพพอร์ตอย่างทันท่วงทีฟูจิตสึให้บริการสนับสนุนได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้เป็นรูปแบบดิจิทัล โดยใช้ระบบบริการช่วยเหลือ Service Desk แบบดิจิทัลในญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก พร้อมด้วยบริการนอกสถานที่ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ฟูจิตสึมีความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

  • Customer Experience Center 

ฝ่ายบริการช่วยเหลือ Service Desk ของฟูจิตสึทำหน้าที่ให้บริการตอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหาผ่านทางโทรศัพท์ เว็บ แชท ฯลฯ แก่บุคลากรที่ทำงานนอกสถานที่  ศูนย์บริการแบบหลายช่องทางจะพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

  • Workplace Support 

ฟูจิตสึให้บริการนอกสถานที่ เช่น การจัดส่งและซ่อมแซมอุปกรณ์ในกว่า 180 ประเทศทั่วโลก  สำหรับในญี่ปุ่น ฟูจิตสึยังให้บริการซัพพอร์ตในกรณีที่อุปกรณ์ทำงานผิดปกติเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้ (เช่น กาแฟหรือน้ำหกใส่ พีซีตกพื้น ฯลฯ) ซึ่งในอดีตไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้บริการบำรุงรักษา และบริษัทฯ จะเริ่มให้บริการเก็บรวบรวมอุปกรณ์ตามบ้านสำหรับพนักงานที่ทำงานจากที่บ้าน

3Culture Change (ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร)

ปัจจุบัน รูปแบบการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เนื่องจากสังคมมีการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ และจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในส่วนของการทำงานร่วมกันเป็นทีม การบริหารจัดการ และวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรฟูจิตสึให้บริการที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานที่ทำงานร่วมกันในแต่ละโครงการ แสดงผลข้อมูลการทำงานร่วมกันในสถานการณ์ต่างๆ และรองรับรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก

  • Virtual Collaboration (ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น) 

ฟูจิตสึจะจัดหาสภาพแวดล้อมสำหรับการทำงานร่วมกันผ่านบริการใหม่ Fujitsu Collaboration Space ซึ่งเป็นบริการพื้นที่เสมือนจริงสำหรับการทำงานร่วมกัน ช่วยเสริมศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และประสิทธิภาพให้กับทีมงาน

  • Workforce Analytics (ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น) 

ชุดเทคโนโลยี AI Zinrai และโซลูชั่น Microsoft 365 AI ของฟูจิตสึ แสดงข้อมูลรูปแบบการทำงานของบุคลากร รองรับการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

[บริการใหม่ “Fujitsu Collaboration Space”]

ฟูจิตสึใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เฟซผู้ใช้เชิงพื้นที่จากห้องปฏิบัติการของฟูจิตสึ (Fujitsu Laboratories) เพื่อจัดหาสภาพแวดล้อมการทำงานนอกสถานที่ ซึ่งสมาชิกจะสามารถทำงานในพื้นที่เสมือนจริงเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ สมาชิกหลายคนจะสามารถอินพุต/เอาต์พุตข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งยังสามารถแชร์และแก้ไขข้อมูลต่างๆ เช่น ไฟล์ข้อความ ภาพยนตร์ เสียง ตัวอักษรที่เขียนด้วยลายมือ และข้อมูล CAD

ยอดขายที่ตั้งเป้าไว้

ฟูจิตสึตั้งเป้ารายได้ 100,000 ล้านเยนสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ FUJITSU Work Life Shift ภายในปีงบประมาณ 2566

ฟูจิตสึมุ่งมั่นพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2558 ฟูจิตสึได้ผนวกรวมโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารสำหรับพนักงานทั่วโลก และตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้เปลี่ยนย้ายไปสู่สภาพแวดล้อมมัลติคลาวด์ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการปรับใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำอย่างยั่งยืน  ในปี 2560 ฟูจิตสึได้เริ่มต้นใช้งานระบบการทำงานนอกสถานที่ (Remote Working) อย่างครบวงจรสำหรับพนักงานในญี่ปุ่น เพื่อรองรับรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นในทุกสถานที่ และตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทำให้การดำเนินงานของบริษัทต่างๆ หยุดชะงัก ฟูจิตสึจึงได้เร่งติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือเสมือนจริง เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการ “FUJITSU Work Life Shift” ในญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นหลักไมล์สำคัญสำหรับการพัฒนาการปรับปรุงองค์กร

 

 

Leave a Reply

Top