You are here
Home > News > RISE ชู 4 ปี ปั้น 400 บริษัท สร้างนวัตกรรมองค์กรสำเร็จ ดัน GDP ประเทศ 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

RISE ชู 4 ปี ปั้น 400 บริษัท สร้างนวัตกรรมองค์กรสำเร็จ ดัน GDP ประเทศ 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ (2)

RISE (ไรส์) สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร สตาร์ทอัพสัญชาติไทยผู้นำด้านการสร้างนวัตกรรมองค์กรเผย ธุรกิจ 83% ได้รับผลกระทบจากดิสรัปชันที่เกิดจากเทคโนโลยี และมีองค์กรเพียง 31% ที่สามารถวางแผนสร้างนวัตกรรมองค์กรได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เปิดข้อมูลเชิงลึกพบองค์กร 1 ใน 3 คาดหวังรายได้เติบโตจากการสร้างนวัตกรรมองค์กร ระบุโควิด-19 วิกฤตเศรษฐกิจสังคมเป็นปัจจัยเร่งองค์กรให้เปลี่ยนแปลงและพร้อมรับมือกับทุกวิกฤตในอนาคต เปิดความสำคัญและบทบาทของนวัตกรรมองค์กรในปี 2564 ชูโมเดลเข็มทิศชี้วัดระดับนวัตกรรมองค์กร หรือ Corporate Innovation Maturity Model 5 ระดับ ดันองค์กรเดินทางสู่ความสำเร็จด้านนวัตกรรมองค์กร เผยผลสำเร็จจากการช่วยเร่งนวัตกรรมองค์กรกว่า 400 องค์กรตลอด 3 ปี สามารถเพิ่ม GDP ประเทศได้ 0.3% พร้อมย้ำจุดยืนมุ่งพัฒนาองค์กรผลักดัน GDP ประเทศไทยโต 1% สวนกระแสเศรษฐกิจ

นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง RISE กล่าวในงาน “RISE Rethink 2021” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดตัวโมเดลการเติบโตของการสร้างนวัตกรรมองค์กรและให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการเร่งสปีดนวัตกรรมในปี 2564 ว่า นวัตกรรมองค์กรจะมีความสำคัญและมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในปี 2564 ในการผลักดันให้องค์กรเติบโตแบบก้าวกระโดดในยุคหลังวิกฤต ซึ่งเส้นทางการสร้างและพัฒนานวัตกรรมองค์กรของแต่ละองค์กรจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของธุรกิจ การดำเนินงานและวัฒนธรรมภายในองค์กร รวมถึงการเข้าถึงของเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามองค์กรที่จะประสบความสำเร็จในด้านนวัตกรรมองค์กรได้นั้น จะต้องรู้ว่านวัตกรรมองค์กรอยู่ในระดับใด และมีจุดแข็งหรือจุดที่ต้องพัฒนาในด้านใดบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเป้าหมายและการวางแผนการดำเนินงานด้านนวัตกรรมที่ชัดเจนและเหมาะสมกับองค์กรโดยเฉพาะ

การแข่งขันทางธุรกิจ สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน และวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ส่งผลให้องค์กรทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยต่างจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและเพื่อก้าวล้ำหน้าคู่แข่งในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม หลังจากเกิดวิกฤตโควิด-19 ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ที่มีผลกระทบกับทุกประเทศในโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย นับเป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งให้องค์กรจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ด้วยการเร่งสร้างนวัตกรรมองค์กร จากการนำทักษะความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้เกิดเป็นเครื่องมือสำคัญสู่การพัฒนาพลิกโฉมธุรกิจ เพิ่มโอกาสการแข่งขัน เพื่อทำให้กระบวนการที่ล้าหลังมีความทันสมัย ใช้โอกาสจากนวัตกรรมสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ตลอดเวลา

“ถึงแม้ว่าองค์กรจะให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรม แต่เราพบว่าองค์กร 83% ได้รับผลกระทบจากดิสรัปชันที่เกิดจากเทคโนโลยี ขณะที่องค์กรเพียง 31% สามารถวางแผนสร้างนวัตกรรมองค์กรได้ชัดเจน ขณะเดียวกันยังพบข้อมูลเชิงลึกว่า 1 ใน 3 ขององค์กร คาดหวังผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการเติบโตของรายได้จากนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม องค์กรส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากความล้มเหลวในการออกแบบและวางแผนการสร้างนวัตกรรมองค์กรในระยะยาวที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ คน และวัฒนธรรมภายในองค์กร” นายแพทย์ศุภชัยกล่าว

Leave a Reply

Top