You are here
Home > People > UOB ชูความเป็นอยู่และสุขภาวะจิตที่ดี เป็นหัวใจของแนวทางใหม่หลังยุคโควิด-19

UOB ชูความเป็นอยู่และสุขภาวะจิตที่ดี เป็นหัวใจของแนวทางใหม่หลังยุคโควิด-19

โลโก้-UOB

ธนาคาร UOB เตรียมให้พนักงานส่วนใหญ่ในจำนวนพนักงานทั้งหมดที่มีอยู่ราว 26,000 คนสามารถเลือกทำงานจากระยะไกลได้สองวันต่อสัปดาห์ หลังจากสิ้นสุดมาตรการโควิด-19 เพื่อสร้างความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติตามวิชาชีพของแต่ละบุคคลและความเป็นอยู่ที่ดี โดยพบว่าการทำงานระยะไกลสูงสุดสัปดาห์ละสองวัน[1]  สามารถช่วยให้พนักงานยังคงความรู้สึกผูกพันกับเพื่อนร่วมงานและบริษัท ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

UOB ได้รับฟังความคิดเห็นของพนักงานในเครือข่ายทั่วโลกเกี่ยวกับความเครียดที่เกิดจากการทำให้บ้านกลายเป็นสำนักงานระหว่างช่วงโควิด-19 โดยพนักงานร้อยละ 85 ระบุว่าการทำงานจากบ้านมีประสิทธิภาพเท่าเดิม ขณะที่อีกร้อยละ15 ระบุว่าประสบปัญหาความท้าทายจากความเครียด[3] ซึ่งรวมถึงความเครียดในเรื่องการรักษาสมดุลระหว่างการใช้เวลากับครอบครัวและการทำงาน, ชั่วโมงการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นจากความรู้สึก ‘พร้อมทำงานเสมอ’ และความลำบากของการรักษาความเป็นทีมเวิร์คและการทำงานร่วมกันผ่านช่องทางออนไลน์

“สุขภาวะทางจิตในระยะยาวของพนักงานของเราเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะในท้ายที่สุดแล้ว มนุษย์เราล้วนเป็นสัตว์สังคม ด้วยเหตุนี้ เราจึงให้ความสำคัญกับความรู้สึกเป็นชุมชนและการเป็นส่วนหนึ่ง การเอาใจใส่พนักงานในระยะยาวคือหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการของเรา” Mr Tong กล่าว

ยกตัวอย่างเช่น ธนาคาร UOB ได้ริเริ่มโครงการ ‘สัปดาห์เพื่อสุขภาวะ’ (Wellness Week) สำหรับพนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานในทุกแห่งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางออนไลน์ที่มุ่งเสริมสร้างความแข็งแรงทางร่างกาย จิตวิทยาเชิงบวก วิถีตามหลักการยศาสตร์ (ergonomics) และโภชนาการได้ นอกจากนี้ ธนาคาร UOB ยังเป็นแนวหน้าในการส่งเสริมการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตผ่านการเสวนาให้ความรู้และคอร์สเรียนออนไลน์ด้วย ซึ่งผลปรากฏว่าร้อยละ 91 ของพนักงานรู้สึกขอบคุณที่ธนาคารแสดงความห่วงใยในช่วงวิกฤตการระบาดของโควิด-19[4]

นอกจากแผนทางเลือกการทำงานระยะไกล ธนาคาร UOB ยังจะดำเนินมาตรการ Flexi-2 ซึ่งกำหนดให้พนักงานมีเวลาเพิ่มสองชั่วโมงต่อเดือนในการจัดการกับธุระส่วนตัวระหว่างช่วงเวลาทำงานไว้ต่อไป อีกทั้งพนักงานยังสามารถได้ประโยชน์จากช่วงเวลาเริ่มงานที่ยืดหยุ่นตามแนวทางปฏิบัติท้องถิ่นของแต่ละตลาด อย่างเช่นในสิงคโปร์ พนักงานจะสามารถเลือกเวลาเริ่มงานระหว่าง 7.00-10.00 น. ตามรูปแบบการทำงานของตนเองได้

Leave a Reply

Top