You are here
Home > News > Vymo เปิดตัวโซลูชันสุดอัจฉริยะ Incentive Management Solution สำหรับบริการด้านการเงิน

Vymo เปิดตัวโซลูชันสุดอัจฉริยะ Incentive Management Solution สำหรับบริการด้านการเงิน

 

Vymo Logo

Vymo (www.getvymo.com) ผู้ให้บริการคลาวด์สำหรับบริการทางการเงินด้วยความเป็นเลิศในด้านการขาย ที่มีผู้ใช้งานอยู่กว่า 125,000 รายในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่กว่า 60 แห่ง อาทิ AXA, Allianz, FE Credit, Generali, HDFC Bank และ ICICI Bank ประกาศเปิดตัวโซลูชัน Incentive Management Solution ตัวใหม่ล่าสุด ที่มุ่งเน้นการปรับผลงานของพนักงานขายให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ขณะที่การจูงใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการผลักดันยอดขาย ทว่าระบบการจูงใจแบบเดิม ๆ ยังไม่ก้าวทันความต้องการที่มีพลวัตของการขายสมัยใหม่ พนักงานขายสมัยใหม่ต่างคุ้นเคยดีกับประสบการณ์การใช้งานแบบกดเพียงครั้งเดียวคล้าย ๆ กับ Uber ในชีวิตส่วนตัวของพวกเขา ทว่าต้องต่อสู้กับระบบเก่าในสำนักงานที่ไม่สร้างความไว้วางใจหรือความโปร่งใส ดังนั้น พนักงานขายจึงขาดแรงรูงใจที่จะทำงานอย่างเต็มที่

หัวหน้างานและผู้จัดการต้องมาคอยคลายความกังวลเรื่องรางวัลจูงใจ และให้คำแนะนำแก่ทีมของตนในการบรรลุเป้าหมายในเชิงรุก แต่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ห่างไกลและกระจัดกระจาย การพูดนั้นง่ายกว่าลงมือทำ

ผู้นำธุรกิจไม่มีความพร้อมเพียงพอที่จะถ่ายทอดข้อบังคับที่ซับซ้อนของการขายและการจัดจำหน่ายบริการด้านการเงิน ไปสู่การจูงใจแบบใหม่ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายทางธุรกิจที่สร้างแรงจูงใจที่ชัดเจนสำหรับทีมขาย

Vymo จึงคิดทบทวนเกี่ยวกับประสบการณ์นี้ใหม่ ด้วยการสร้างความไว้วางใจ ความโปร่งใส และความคล่องตัวในกระบวนการจูงใจ

โซลูชัน Incentive Management Solution ช่วยให้

– ตัวแทนฝ่ายขายสามารถติดตามและจำลองการจูงใจ เช่น เดือนนี้ฉันจะได้อะไร
– ตัวแทนฝ่ายขายสามารถคาดเดาได้ว่าจำเป็นต้องทำกิจกรรมอะไร เช่น วันนี้ควรทำอย่างไร
– ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถให้คำแนะนำตามบริบท เช่น ฉันควรแทรกแซงเมื่อไรและอย่างไร

นอกจากนี้

– ฝ่ายปฏิบัติการด้านการขายสามารถมองเห็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณการจูงใจ และ
– ผู้นำด้านธุรกิจสามารถขับเคลื่อนพฤติกรรมที่ประสบผลสำเร็จครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

Harish Vaidyanathan รองประธานอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Vymo กล่าวว่า “จากมุมมองทางธุรกิจ คุณต้องการแบบแผนการจูงใจที่ยุติธรรม แตกต่าง และอัจฉริยะขึ้นจากประสบการณ์เดิม แบบแผนที่ง่ายสำหรับทุกคนนั้นคือเงินเดือน ทว่าแผนการที่ยากสำหรับทุกคนคือการทำลายกำลังใจ การค้นหาระดับความยากที่เหมาะสมจึงเป็นกุญแจสำคัญ แผนการสร้างการจูงใจที่ยั่งยืนผนวกรวมเป้าหมายกิจกรรมการขายและเป้าหมายยอดขายเข้าด้วยกัน และนั่นคือสิ่งที่ Vymo Incentives ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ ซึ่งกลั่นมาจากประสบการณ์ของเราในการทำงานกับผู้ให้บริการทางการเงินรายใหญ่ ๆ ของโลก”

โซลูชัน Incentive Management Solution ของ Vymo เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Sales Excellence Cloud ของ Vymo โดยจะพร้อมใช้งานแบบสแตนด์อโลน รวมถึงอัปเกรดให้กับลูกค้าปัจจุบัน

Leave a Reply

Top