You are here
Home > News > Krungthai Press Trip

Krungthai Press Trip

S__39215115

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย พร้อมผู้บริหารระดับสูง นำคณะสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม Krungthai Press Trip ที่จังหวัดภูเก็ตและพังงา โดยโอกาสนี้ ได้แถลง “ยุทธศาสตร์กรุงไทย ฝ่าพายุวิกฤต” และได้เข้าไปเรียนรู้วิถีชุมชนบ้านโคกไคร จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นหนึ่งชุมชนในโครงการ #กรุงไทยรักชุมชน ที่มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกับทุกภาคส่วนของสังคม ตอกย้ำนโยบาย กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน

 

Leave a Reply

Top