You are here
Home > News > กสิกรไทยร่วมกับม.เนชั่น มอบผ้าห่มสู้ภัยหนาว ปี 4

กสิกรไทยร่วมกับม.เนชั่น มอบผ้าห่มสู้ภัยหนาว ปี 4

กสิกรไทยมอบผ้าห่ม

นางภณิดา ทวีลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับพนักงานจิตอาสา และนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ได้รับทุนการศึกษาจากธนาคาร ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 5,000 ผืน ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการ “ห่มผ้าให้น่าน ร่วมใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 4” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว เมื่อเร็ว ๆ นี้

Leave a Reply

Top