You are here
Home > News > ไมโครซอฟท์และยูโอบี เปิดมุมมองผู้บริหารการเงิน สู่ยุคดิจิทัล

ไมโครซอฟท์และยูโอบี เปิดมุมมองผู้บริหารการเงิน สู่ยุคดิจิทัล

 Photo 3

บริษัท ไมโครซอฟต์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จัดงานสัมมนา “Digital CFO: บทบาทผู้บริหารในยุค Digital Transformation” เพื่อให้ความรู้กับผู้บริหารทางด้านการเงินขององค์กรธุรกิจและเอสเอ็มอีไทย

เศรษฐกิจแบบคลาวด์ เปลี่ยนจาก CAPEX เป็น OPEX

คุณสุภาณี อนุวงศ์วรเวทย์  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน  บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีคลาวด์ได้เข้ามาเพิ่มมิติใหม่ในการบริหารจัดการด้านการเงินจากค่าใช้จ่ายด้านเงินทุน (CAPEX ) เป็นค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน (OPEX ) ลดเงินลงทุนก้อนใหญ่ เพิ่มความคล่องตัวและการเติบโต บางองค์กรสามารถเปลี่ยนลำดับความสำคัญในการลงทุน จากเดิมทุ่มลงทุนไปกับสินทรัพย์ถาวรขององค์กร หรือ CAPEX  กลายมาเป็น OPEX หรือเม็ดเงินที่หมุนเวียนให้เกิดผลในการทำงานจริงแบบวันต่อวันแทน จนเกิดเป็นมุมมองใหม่ทางเศรษฐกิจและการลงทุนที่เรียกได้ว่า “Cloud Economy” หรือ “เศรษฐกิจแบบคลาวด์” ซึ่งเป็นการลดภาระการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางไอทีได้จำนวนมาก เหลือเพียงแค่ค่าใช้บริการที่ชำระตามปริมาณการใช้งานจริงลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กร รวมถึงประเด็นค่าเสื่อมราคาอีกด้วย

ยูโอบี ธนาคารระดับภูมิภาค ตัวช่วยเอสเอ็มอีเรื่องธุรกรรมต่างประเทศ 

คุณกัญลิกา บุษปวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พาณิชย์ธนกิจ  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่ายูโอบีเห็นถึงโอกาสและความท้าทายต่างๆ ที่ลูกค้ากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  โดยเฉพาะบทบาทของดิจิทัลต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ธนาคารพร้อมที่จะสนับสนุนเอสเอ็มอีและลูกค้าองค์กรให้ก้าวข้ามอุปสรรคด้วยการนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาสร้างธุรกิจให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยโครงการต่างๆ ที่ช่วยธุรกิจให้ปรับองค์กรสู่ดิจิทัล อาทิโครงการ Smart Business Transformation  หรือ SBTP มุ่งมั่นช่วยเอสเอ็มอี ปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ดิจิทัล และโครงการ Business Circle ที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจการจากลักษณะธุรกิจครอบครัว ให้มีความทันสมัยและสอดรับการกับการเปลี่ยนผ่านทางด้านดิจิทัล เป็นเป้าหมายที่ธนาคาร ต้องการให้ลูกค้าก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 คุณพีระ จิตประไพ Senior Vice President ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าธนาคารยูโอบีเป็นธนาคารระดับภูมิภาค เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาดำเนินการทั้งภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะ Business Internet Banking  เป็นโซลูชัน Virtual Account ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น กรณีที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากที่ต่างประเทศ หรือต้องการทำธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ อาทิการโอนเงิน การดูรายงานtransaction ในแต่ละวัน สามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ได้แม้ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมกับธนาคารอื่น และผู้บริหารด้านการเงินต้องเข้าถึงความสำคัญของ Digital Transformation มองหาแนวทางดิจิทัลมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า รวมถึงต้องให้ความสำคัญ ใส่ใจ และเรียนรู้เครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ เพื่อการทำงานที่คล่องตัวมีประสิทธิภาพ อย่างรวดเร็ว

เพอร์เฟ็ค เปเปอร์  เอสเอ็มอีในโครงการSBTP  ปรับองค์กรสู่ดิจิทัล

คุณศรินทร พันธุ์โสภา ผู้จัดการทั่วไป  บริษัท เพอร์เฟ็ค เปเปอร์ จำกัด  ผู้บริหารรุ่นที่ 2 ที่รับช่วงธุรกิจครอบครัวซึ่งเป็นธุรกิจรับซื้อและจำหน่ายเศษกระดาษรีไซเคิลเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมกระดาษ ได้เข้าร่วมโครงการ Smart Business Transformation เพื่อเรียนรู้ที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้สัมผัสกับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยตรง โดยบริษัทได้นำระบบวิเคราะห์ข้อมูล Power BI และบริการ Dynamics 365 ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติด้าน ERP ทำให้สามารถมองเห็นสถานการณ์ของบริษัทได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งด้านการเงิน โลจิสติกส์ และการตลาด โดยจากข้อมูลเหล่านี้ คุณศรินทรคาดว่าจะสามารถช่วยลดรายจ่ายของบริษัทลงได้ไม่ต่ำกว่า 15% และคาดว่าเพิ่มโอกาสการขายรวมถึงยอดขายที่สูงขึ้นเท่าตัวอีกด้วย

Leave a Reply

Top