You are here
Home > News > มาแล้ววว.. มาตรการเยียวยา “โควิด” ช่วยเหลือประชาชน

มาแล้ววว.. มาตรการเยียวยา “โควิด” ช่วยเหลือประชาชน

covid help

รัฐบาลเตรียมเคาะมาตรการช่วยเหลือประชาชนรอบใหม่ มีอะไรบ้างเราสรุปมาให้เแล้ว

 

 • ลดค่าน้ำ ลดร้อยละ 10 กำหนดระยะเวลา 2 เดือน กุมภาพันธ์และมีนาคม 2564
  • สำหรับผู้ใช้ประเภทที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก 6.76 ล้านราย ทั่วประเทศ วงเงิน 395 ล้านบาทฃ

 

 • ช่วยค่าไฟฟ้า เวลา 2 เดือน กุมภาพันธ์และมีนาคม 2564
  • กลุ่มใช้น้อยกว่า 150 หน่วย ฟรี 90 หน่วยแรกทุกราย จำนวน 10.13 ล้านราย มูลค่า 3,650 ล้านบาท
  • กลุ่มใช้เกิน 150 หน่วย ปรับขั้นส่วนลดใหม่ จำนวน 11.83 ล้านราย มูลค่า 3,752 ล้านบาท
  • กิจการขนาดเล็ก ฟรี 50 หน่วยแรกทุกราย จำนวน 1.74 ล้านราย มูลค่า 800 ล้านบาท

 

 • ช่วยค่าอินเทอร์เน็ต ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ กสทช. ขอความร่วมมือกับผู้ให้บริการลดภาระค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตของครัวเรือน

 

 • เราไม่ทิ้งกัน ช่วยเหลือ 3,500 บาท ติดต่อกัน 2 เดือน สำหรับแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

 

 • เตรียมเปิด ลงทะเบียน “คนละครึ่ง” รอบเก็บตก 20 ม.ค. นี้ คาดว่าจะมีสิทธิคงเหลือมากกว่า 1 ล้านสิทธิ

 

 • ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรรายละ 3,500 บาท ติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน

Leave a Reply

Top