You are here
Home > ไม่มีหมวดหมู่ > เสริมศักยภาพ สร้างแต้มต่อให้ธุรกิจด้วยโซลูชัน Data Analytics จากฟูจิตสึ

เสริมศักยภาพ สร้างแต้มต่อให้ธุรกิจด้วยโซลูชัน Data Analytics จากฟูจิตสึ

ที่ผ่านมาหลายองค์กรคงเคยได้ยินแนวคิดการขับเคลื่อนธุรกิจยุคดิจิทัลด้วยพลังแห่งข้อมูลกันมาบ้าง ว่าเข้ามาช่วยเสริมเขี้ยวเล็บให้องค์กรยุคใหม่ได้อย่างไรบ้าง

Businesswoman,Looking,At,Futuristic,Interface,Screen.

เพื่อตอกย้ำยุทธศาสตร์ดังกล่าว และแสดงถึงความเป็นผู้นำในการช่วยสร้างมูลค่าให้ข้อมูลให้กับทุกธุรกิจ ฟูจิตสึ พร้อมนำเสนอหนึ่งในโซลูชันสำคัญ ที่จะทำให้ยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลขององค์กรพบความสำเร็จเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างสัมฤทธิ์ผล คุ้มค่ากับการลงทุน โซลูชันดังกล่าวคือ Data Analytics หรือการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ นั่นเอง

 

เปลี่ยนข้อมูลเป็นสินทรัพย์

เป้าหมายสำคัญของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันคือการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า สนองตอบต่อการแข่งได้รวดเร็วและดียิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งที่ตามมาคือ รายได้ที่เพิ่มขึ้น  สร้างผลกำไร เสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึงการลดค่าใช้จ่าย ซึ่ง Data Analytics คือหนึ่งในโซลูชันดิจิทัลที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้

 

ที่ผ่านมาหลายองค์กรมองการสร้างมูลค่าให้กับข้อมูล แค่เพียงการนำมาทำ Big Data หรือ Business Intelligence เท่านั้น แต่น้อยองค์กรจะรู้ว่าเรามีหนทางสร้างมูลค่าให้ข้อมูลได้มากกว่านั้น โดยการนำ AI และวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล (Data Scient) มาใช้งาน

 

บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

Data Analytics เป็นการประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ทำงานร่วมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกว่า 100 คนของฟูจิตสึ ประกอบด้วย

1 “นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล” หรือ “Data Scientist”,

2 นักวิเคราะห์ข้อมูลและ Data Engineer

3 ผู้เชี่ยวชาญด้าน BI และ Data Visulization

4 Project Manager, Data Platform

5 ผู้เชี่ยวชาญของฟูจิตสึจากทั่วโลกจำนวนมากกว่า 1500 คน

 

ที่ต่างมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่แตกต่างกันของแต่ละธุรกิจ และออกแบบกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงมีกรณีศึกษาขององค์กรที่ประสบความสำเร็จจากการนำ Data Analytics ไปประยุกต์ใช้งานจริง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์คือ

 

1 การใช้ข้อมูล เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

2 ทำให้ข้อมูลที่มีอยู่ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถนำมาใช้งานได้จริง

3 มีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อใช่วยสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้

Businessman,Analyzing,A,Business,Analytics,(ba),Or,Intelligence,(bi),Dashboard

บริการแบบ End-to-End

ฟูจิตสึ ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันดิจิทัลระดับโลกและมีประสบการณ์ยาวนาน ไม่เพียงให้บริการโซลูชัน Data Analytics แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยจัดหาโซลูชันอื่นๆ เพื่อเสริมให้ Data Analytics  ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็น

  • การบริหารจัดการโครงการ เพื่อให้แน่ใจว่า กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้น จะสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น อยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด งบไม่บานปลาย
  • โครงสร้างพื้นฐานทั้งในส่วนของ เครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ ทั้งในแบบ On Premise, On Cloud และ Hybrid
  • เครื่องมือในการแสดงผลข้อมูลและรายงานต่าง ที่ช่วยให้ผู้บริหารและสว่นงานที่เกี่ยวข้อง สามารถทำความเข้าใจ วิเคราะห์และนำไปต่อยอดได้ในเวลาอันรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ
  • การดูแลให้ความช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังการติดตั้ง จากทีม Managed Services ซึ่งมีมาตรฐานการให้ให้บริการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
Top