You are here
Home > News > กสิกรไทยแบงก์แรกจัดเวทีประกวดสตาร์ทอัพสำหรับเด็กมัธยมปลาย นักเรียนคิดแอปหาที่จอดรถคว้าแชมป์ไปครอง

กสิกรไทยแบงก์แรกจัดเวทีประกวดสตาร์ทอัพสำหรับเด็กมัธยมปลาย นักเรียนคิดแอปหาที่จอดรถคว้าแชมป์ไปครอง

09_winners

ธนาคารกสิกรไทย แบงก์แรกของไทยจัด AFTERKLASS Young Tech Start Up Business Kamp 2020 แคมป์ธุรกิจสร้างทักษะความรู้ให้แก่เยาวชนกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนรู้ทักษะการออกแบบ สร้างนวัตกรรมธุรกิจใหม่ บ่มเพาะเข้มข้น แข่งขันชิงเงินรางวัล ทีม Parkdee แอปพลิเคชันที่จัดหาและจองที่จอดรถ คว้าแชมป์ ตั้งเป้าหมายจัดแคมป์ปีนี้ในรูปแบบทัวร์นาเมนท์ แข่งขันกันเพื่อหาทีมตัวแทนโรงเรียน ชิงรางวัลระดับประเทศ พร้อมทั้งเป้าหมายการพัฒนาสู่บริการที่เป็นรูปธรรม 

นายรวี อ่างทอง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จาการที่ธนาคารดำเนินกิจกรรมเพื่อกลุ่มเยาวชนอายุ 1520 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านแพลตฟอร์ม AFTERKLASS มาอย่างต่อเนื่อง พบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจเรื่องการประกอบอาชีพอิสระ การเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการใช้ไอเดียและเทคโนโลยีสร้างธุรกิจให้แตกต่างที่ดิสรัปท์ธุรกิจเดิม และเติบโตได้เร็ว ธนาคารกสิกรไทยจึงเป็นธนาคารแรกที่จัดกิจกรรม AFTERKLASS Young Tech Start Up Business Kamp 2020 เพื่อสร้างทักษะ ความรู้ แนวคิดการทำธุรกิจให้แก่เยาวชนกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจที่จะสร้างนวัตกรรมธุรกิจใหม่ พร้อมแข่งขันชิงเงินรางวัล มีนักเรียนมัธยมปลายสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 ราย และคัดเลือกเหลือ 36 ราย เข้าร่วมการแข่งขันแบ่งเป็น แบ่งเป็น รอบ  

  • รอบแรก แคมป์คิดไอเดียเรียนรู้ธุรกิจสตาร์ทอัพ มีระยะเวลา วัน ให้เยาวชน 36 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจับกลุ่มเป็นทีม ทีม เรียนข้อมูลความรู้ ทักษะ และวิธีการทำงานแบบสตาร์ทอัพ การออกแบบบริการ การทำงานแบบ Hackathon และนำเสนอไอเดีย จนได้ 5 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบ
  • รอบที่สอง กระบวนการบ่มเพาะ Incubation Round มีระยะเวลา 2 เดือน เยาวชนทั้ง 5 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบ ได้รับการโค้ชจากทีมผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารกสิกรไทย KBTG และ BEACON VC เพื่อการพัฒนาไอเดียการออกแบบบริการ การคิดโมเดลธุรกิจอย่างเข้มข้นให้ใช้งานได้จริง การทำ MVP และปรับแผนธุรกิจให้เป็นไปได้ ทักษะการนำเสนอ 
  • รอบสุดท้าย การนำเสนอ Final Pitching ทั้ง ทีมจะได้ขึ้นนำเสนอบริการต้นแบบและแผนธุรกิจรอบสุดท้าย ใช้เวลาในการนำเสนอทีมละ นาที  โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสิน 4 ด้าน คือ ไอเดียธุรกิจสามารถตอบโจทย์ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างชัดเจน ไอเดียธุรกิจมีความใหม่และเป็นนวัตกรรม โมเดลธุรกิจมีความยั่งยืนและแผนธุรกิจสามารถขยายผลได้ในอนาคต และทีมธุรกิจมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการแข่งขัน ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Parkdee แอปพลิเคชันหาที่จอดรถ ช่วยจับคู่ผู้ที่มีพื้นที่ให้บริการจอดรถกับผู้ที่ต้องการจอดรถ ในเขตเมืองและพื้นที่ท่องเที่ยว รับเงินรางวัล 50,000 บาท ทีมรองชนะเลิศอันดับ ได้แก่ ทีม AraiD แอปพลิเคชันแมทช์ความต้องการและจองร้านอาหารสำหรับกลุ่มเพื่อน  รับเงินรางวัล 20,000 บาท ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Soiaspect แอปพลิเคชันเกมบริหารรายรับรายจ่าย รับเงินรางวัล 10,000 บาท ทีมที่ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน  ทีม ได้แก่ ทีม Stratosphere แอปพลิเคชันแนะนำการเรียนเพื่อเส้นทางอาชีพในอนาคต และทีม Matchy แพตลฟอร์มจับคู่และ mentor เพื่อคนทำสตาร์ทอัพ รับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท

นายรวี กล่าวว่า จากกระบวนการบ่มเพาะจนถึงการนำเสนอรอบสุดท้ายพบว่า ทุกทีมมีการออกแบบบริการที่ผสมผสานทักษะทางเทคโนโลยี และการทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งาน เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังความคิดเห็นจากเมนทอร์ แล้วนำไปปรับแก้ไขพัฒนางานของตนอย่างเต็มที่ จนมาถึงเวทีสุดท้าย เป็นที่ประจักษ์ว่าทุกทีมได้แสดงพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างมาก สะท้อนความสำเร็จตามเจตนารมณ์ที่ AFTERKLASS มุ่งหวังไว้ 

ธนาคารกสิกรไทยจะมีการจัดกิจกรรมแคมป์ธุรกิจสำหรับนักเรียนมัธยมปลายเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ช่วยสอนให้เยาวชนได้ฝึกคิด ลงมือทำจริง และพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การลงสนามธุรกิจจริงในอนาคต โดยในปี 2564 การจัดแคมป์และการประกวดจะยิ่งเข้มข้นขึ้น ในรูปแบบทัวร์นาเมนท์ แข่งขันกันเพื่อหาทีมตัวแทนโรงเรียน และชิงรางวัลระดับประเทศ พร้อมทั้งเป้าหมายการพัฒนาสู่บริการที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น คาดว่าจะเริ่มเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการในเดือนสิงหาคมนี้ 

Leave a Reply

Top