You are here
Home > News > KBank Research คาดแผนยุทธศาสตร์ EV แห่งชาติ ก้าวสำคัญของอุตฯรถยนต์ไทย

KBank Research คาดแผนยุทธศาสตร์ EV แห่งชาติ ก้าวสำคัญของอุตฯรถยนต์ไทย

จากที่คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้กำหนดเป้าหมายใหม่ เพื่อเร่งผลักดันให้ไทยขึ้นเป็นฐานการผลิตรถยนต์ ZEV ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ด้วยเป้าหมายที่ท้าทายให้ไทยผลิตรถยนต์ ZEV ได้ 100ของกำลังการผลิตทั้งหมดในปี 2578 นั้น 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าจะมีส่วนช่วยอย่างมากในการสร้างแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนให้กับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง และอาจเกิดผลดีต่อการดึงดูดการลงทุนผลิตรถยนต์ ZEV เข้าประเทศในอนาคตไม่น้อย สร้างโอกาสให้ไทยขึ้นเป็นฐานการผลิตรถยนต์ ZEV หลักแห่งหนึ่งของโลก

ทว่าการจะไปถึงเป้าหมายดังกล่าวยังอาจต้องการองค์ประกอบอื่นๆที่สำคัญเพื่อผลักดันไปสู่จุดนั้นด้วย ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า องค์ประกอบที่ภาครัฐและเอกชนในไทยอาจจะสามารถเข้าไปจัดการได้จะมีอยู่ 2 เรื่องหลัก คือ 1) การสร้างโอกาสให้ไทยมีฐานตลาดรถยนต์ ZEV ทั้งในและต่างประเทศที่ใหญ่มากพอ และ 2) การสร้างโอกาสให้เกิดห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนรถยนต์ ZEV ที่ครบวงจรมากที่สุดในประเทศ ซึ่งเคยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ที่ผ่านมาไทยสามารถก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ใช้น้ำมันที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกมาแล้ว

Top