You are here
Home > News > กรุงไทยแจ้งวันหยุดทำการช่วงเทศกาลสงกรานต์

กรุงไทยแจ้งวันหยุดทำการช่วงเทศกาลสงกรานต์

 
S__4333611

ธนาคารกรุงไทยแจ้งวันหยุดทำการช่วงเทศกาลสงกรานต์ สาขาทั่วไป หยุดทำการ 13-15 เมษายน 2564 สาขาในห้างสรรพสินค้า หยุดทำการ 14 เมษายน 2564  ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ตู้ ATM/ATM+ ได้ทุกวันตามปกติตลอด 24 ชั่วโมง

Top