You are here
Home > News > ทำความรู้จัก CBDC สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง

ทำความรู้จัก CBDC สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง

เพื่อตอบรับกระแสการเงินในโลกดิจิทัล ธนาคารกลางทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเอง จึงเริ่มสำรวจ ทดสอบ และทดลองใช้สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency: CBDC) ในบางรูปแบบ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักเจ้า CBDC กัน

CBDC คืออะไร?

สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) เทียบเท่าสกุลเงินดิจิทัลเอกชนและสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น บิตคอยน์ (Bitcoin), อีเธอเรียม (Ethereum) และเอ็กซ์อาร์พี (XRP) โดยสกุลเงินนี้จะออกและควบคุมโดยธนาคารกลางของประเทศ และถูกใช้โดยผู้คนและธุรกิจเพื่อจับจ่ายใช้สอยเช่นเดียวกับเงินสด แต่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลแทน  โดย CBDC จะถูกใช้สำหรับการชำระยอดเงินมูลค่าสูงระหว่างธนาคาร

การเพิ่มขึ้นของสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC)

ด้วยขุมพลังของเทคโนโลยีบล็อกเชน สถาบันการเงินจึงเปิดใช้งานการชำระเงินทั่วโลกได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วขึ้น  ธนาคารกลางแต่ละแห่งจะมีแรงจูงใจเฉพาะตัวในการดำเนินการออกสกุลเงินดิจิทัลซึ่งจะมาช่วยตอบโจทย์ความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงสำหรับประเทศของตนเอง

คุณลักษณะของเป้าหมายหลักนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะข้อจำกัดของโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินที่มีอยู่ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงิน การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขัน หรือการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ จะเป็นตัวกำหนดแนวทางและเทคโนโลยีของสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) แต่ละสกุล

และดูเหมือนว่าท้ายที่สุดแล้วจะจบลงด้วยโลกของสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) ที่หลากหลาย ซึ่งทำให้การทำงานร่วมกันมีความสำคัญ แม้ว่าธนาคารกลางส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาภายในประเทศ แต่ธรรมชาติของการค้าและการเงินทั่วโลกหมายถึงการประสานงานข้ามพรมแดนจะต้องรวมอยู่ในสูตรดั้งเดิมของสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) แต่ละสกุล

อินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นเครื่องมือระดับโลกสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล เนื่องจากทั่วโลกตกลงสร้างอินเทอร์เน็ตขึ้นโดยให้ใช้ภายใต้มาตรฐานร่วมกัน ในทำนองเดียวกัน สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) สามารถใช้โปรโตคอลการชำระเงินแบบเปิดและใช้สินทรัพย์ที่เป็นตัวกลางในการแทนมูลค่า เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนมูลค่าข้ามพรมแดนได้อย่างราบรื่น

หากปราศจากความสามารถในการทำงานร่วมกันที่สำคัญนี้ ความสำเร็จของสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) จะถูกจำกัดขอบเขต ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการลดทอนอนาคตของระบบการเงินของตนเอง แทนที่จะพัฒนาวิวัฒนาการของเงินให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น

CBDC: อนาคตที่จะมาแทนที่เงินเหรียญ และธนบัตร
ธนาคารกลางที่ออกสกุลเงินดิจิทัลของตัวเองถือเป็นวิวัฒนาการตามปกติของวิธีที่เราใช้แลกเปลี่ยนมูลค่า แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า การพัฒนา CBDC ควรเป็นไปตามวิถีทางเก่าๆ  สกุลเงินที่มีอยู่เดิมของเราที่ถูกสร้างขึ้นจะอยู่ในโลกแห่งโลกาภิวัตน์ได้น้อยกว่าเดิมมาก และสกุลเงินเหล่านี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการแลกเปลี่ยนที่มีประสิทธิภาพมากนัก

ในขณะที่ตลาดส่วนใหญ่กำลังสำรวจเรื่อง CBDC เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายภายในแต่ละประเทศที่แตกต่างกันออกไป แต่ธนาคารกลางแต่ละแห่งยังจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์แบบองค์รวมที่ช่วยให้ CBDC ของตนสามารถรับมือและทำงานร่วมกันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่าจะสามารถปรับขนาดและพัฒนาต่อยอดเพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคตได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์หลักของ CBDC

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินที่มีอยู่เดิม: เพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพของการชำระเงิน ในขณะที่ช่วยลดต้นทุนและอัตราความล้มเหลวในการชำรเงิน

ส่งเสริมการเข้าถึงภาคการเงิน:  เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับประชาชนที่อยู่นอกระบบหรือเข้าไม่ถึงภาคการเงินการธนาคาร และเพิ่มการชำระเงินโดยตรงระหว่างบุคคลให้มากขึ้น

ส่งเสริมการแข่งขันที่มากขึ้น: ลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดและเพิ่มการเข้าถึงตลาดโลกผ่านความสามารถในการทำงานร่วมกัน

ส่งเสริมนวัตกรรม: อาศัยคุณสมบัติดิจิทัลขั้นสูง เช่น สัญญาอัจฉริยะ (smart contract) และเงินโทเคน (programmable money) ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ในอนาคต

รักษาการควบคุม: สามารถแน่ใจได้ว่า ธนาคารกลางจะยังมีอธิปไตยเหนือนโยบายการเงิน และไม่อนุญาตให้สกุลเงินอื่นมีอำนาจเหนือตลาดการเงินในประเทศ

Leave a Reply

Top