You are here
Home > News > ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 6 สาขาในกรุงเทพฯ พร้อม ฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่าน ‘ไทยร่วมใจ’ และผู้ประกันตน ม.33

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 6 สาขาในกรุงเทพฯ พร้อม ฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่าน ‘ไทยร่วมใจ’ และผู้ประกันตน ม.33

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต และ เซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่เอาต์เล็ตแห่งแรกของไทย เดินหน้าภารกิจสำคัญระดับชาติ ร่วมมือภาครัฐเปิดหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 6 สาขา

ทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล บางนา, เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ และเซ็นทรัล พระราม 9 โดยประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ต้องเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนผ่านโครงการ “ไทยร่วมใจ” ทั้งทางแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง และทาง  www.ไทยร่วมใจ.com   รวมทั้งผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้ลงทะเบียนผ่านทางบริษัทต้นสังกัดแล้วเท่านั้น โดยบรรยาการการเปิดหน่วยบริการวันแรก เป็นไปอย่างคึกคัก ภายใต้การจัดระเบียบพื้นที่ 100% Social distancing ด้วยความพร้อมของสถานที่ที่มีศักยภาพสามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 500-2,000 คนต่อวันต่อแห่ง พร้อมการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนโรดแมปที่ภาคเอกชนของทีมสนับสนุนการกระจายและการฉีดวัคซีน นำโดยกลุ่มเซ็นทรัล เซ็นทรัลพัฒนา และเซ็นทรัล รีเทล พร้อมการสนับสนุนจาก AIS และเซ็นทารา  ด้วยความมุ่งหวังให้คนไทยได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ได้เร็วที่สุด โดยเป็นหนึ่งในโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” เพื่อกระจายวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสุด โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย

ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ประชาชนได้รับวัคซีนเข็มแรกอย่างเป็นทางการ ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่จะช่วยให้ผู้คนได้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย มั่นใจยิ่งขึ้น เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าได้อีกครั้ง โดยเซ็นทรัลพัฒนา พร้อมเต็มที่ในการสนับสนุนพื้นที่แก่ภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้มากที่สุด และเป็นส่วนช่วยผลักดันให้ประชากรในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้รับวัคซีนครอบคลุมร้อยละ 70 หรือวันละ 50,000 คน ตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร ด้วยจุดแข็งของเราที่มี Location ของศูนย์การค้ากระจายทั่วพื้นที่ เป็นจุดศูนย์กลางของแต่ละชุมชน ทำให้สามารถเดินทางมารับบริการได้อย่างสะดวก พร้อมให้บริการสถานที่ที่สะอาดปลอดภัย มีขนาดใหญ่ ไม่แออัด สามารถจัดการให้มี Social Distancing 100% พร้อมจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และประสานงานอาสาสมัคร เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ทำงานอย่างเต็มที่

Leave a Reply

Top