You are here
Home > News > ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า เฟดน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.0-0.25%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า เฟดน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.0-0.25%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า เฟดน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.0-0.25% ในการประชุมวันที่ 15-16 มิ.ย. แม้เงินเฟ้อจะเร่งสูงขึ้นตามการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังการเปิดเมือง การชดเชยอุปสงค์ที่ค้างจากช่วงก่อนหน้า ปัญหาคอขวดในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงปัจจัยฐานต่ำในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แต่บางปัจจัยมีแนวโน้มคลี่คลาย ดังนั้นเงินเฟ้อที่เร่งสูงขึ้นเพียงชั่วคราว

อาจยังไม่กดดันให้เฟดต้องรีบถอนมาตรการผ่อนคลายทางการเงินในระยะอันใกล้ ในขณะที่เฟดน่าจะยังคงให้น้ำหนักต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากกว่าแรงกดดันจากเงินเฟ้อ โดยตัวเลขตลาดแรงงานล่าสุดยังสะท้อนความเปราะบาง และอาจใช้ระยะเวลายาวนานกว่าจะฟื้นตัวเต็มที่ตามเป้าหมายของเฟด
ในการประชุมนโยบายการเงินครั้งนี้ เฟดน่าจะยังคงประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ รวมถึงประมาณการ Fed Dot Plot ใกล้เคียงเดิม หรือหากมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อสูงขึ้น คาดว่าแถลงการณ์ของนายเจอโรม พาวเวล จะออกมาในทิศทางที่ช่วยลดความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการถอนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย และยังคงจุดยืนด้านนโยบายแบบผ่อนคลายไปจนถึงสิ้นปีนี้ ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ยังมีอยู่สูง
ทั้งนี้ ในช่วงเดือนที่ผ่านมา เฟดมีการขายคืนพันธบัตรสู่ตลาดเงินผ่านการทำ Reverse Repo เพิ่มขึ้นอย่างมาก หลังอุปสงค์ของ Reverse Repo Facilities พุ่งสูงขึ้น จากการเร่งเบิกจ่ายเงินกู้ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ผ่านการดึงเงินออกจากบัญชีเงินสดที่ฝากไว้กับเฟด ซึ่งจะส่งผลให้มีสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมาก และนำมาซึ่งความต้องการในการนำเงินไปพักใน Reverse Repo Facilities ซึ่งได้อัตราผลตอบแทนดีกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นๆ ที่มีอัตราดอกเบี้ยติดลบ อันจะเป็นปัจจัยกดดันให้ราคาพันธบัตรเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้อัตราผลตอบแทนลดลง ท่ามกลางสภาพคล่องที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะยิ่งไปกระตุ้นเงินเฟ้อและราคาสินทรัพย์ให้เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น เฟดจึงอาจเผชิญความท้าทายในการคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย และอาจจำเป็นต้องถอนนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายในระยะข้างหน้า โดยในท้ายที่สุด เฟดคงจำเป็นต้องปล่อยให้อัตราดอกเบี้ยปรับเพิ่มสูงขึ้น

 

Leave a Reply

Top