You are here
Home > News > “ยุคทองของหุ่นยนต์ดินสอบุกตลาด ปรับองค์กรเข้าสู่วิถี New Normal”

“ยุคทองของหุ่นยนต์ดินสอบุกตลาด ปรับองค์กรเข้าสู่วิถี New Normal”

image001

นายเอกชัย ลิ้มประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จับมือกับบริษัท CT-Asia นำหุ่นยนต์ดินสอเข้าไปช่วยงาน และอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยนำร่องการนำเอาหุ่นยนต์ดินสอมินิ มาใช้ตรวจวัดอุณหภูมิให้กับพนักงาน และผู้ที่เข้ามาติดต่อภายใน เมโทรซิสเต็มส์ฯ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19 นอกจากนี้หุ่นยนต์ดินสอยังมีความสามารถ และประโยชน์อื่นๆ เพื่อลดปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์อีกมากมาย อาทิเช่น

  • หุ่นยนต์ดินสอ ช่วยวัดอุณหภูมิ และพิมพ์สติ๊กเกอร์เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัส
  • หุ่นยนต์ดินสอ สามารถเป็นพนักงานต้อนรับ และให้บริการสอบถามข้อมูลในห้างสรรพสินค้า
  • หุ่นยนต์ดินสอ สามารถเป็นผู้ช่วยพยาบาลเฝ้าผู้ป่วยและดูแลคนไข้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • หุ่นยนต์ดินสอ ช่วยทำหน้าที่เป็นพนักงานส่งอาหาร และสิ่งของให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง รวมทั้งผู้ติดเชื้อที่ถูกกักตัวอยู่ในโรงพยาบาล หรือศูนย์กักตัวผู้ป่วย
  • หุ่นยนต์ดินสอ เป็นผู้ช่วยคุณหมอตรวจโรคมะเร็งได้หลายๆ ชนิดโดยใช้เทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์และประมวลผลได้อย่างแม่นยำ โดยใช้เพียงแค่ลมหายใจในการตรวจสอบ
  • หุ่นยนต์ดินสอ ช่วยบริการวีดีโอคอลเพื่อติดต่อแพทย์และขอคำปรึกษา รวมไปถึงวีดีโอ     คอลสนทนากับครอบครัว
  • หุ่นยนต์ดินสอ ช่วยเป็นพนักงานรับออเดอร์ รับชำระเงินและแจกบัตรคิวให้กับลูกค้า

เทคโนโลยีในปัจจุบันส่งเสริมความสามารถของหุ่นยนต์ให้มีความฉลาด มีความสามารถและมีการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้นเราจะเห็นเลยว่าภายในอนาคตอันใกล้ หุ่นยนต์จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงขีดความสามารถที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

สรุปโดยภาพรวมแล้วหุ่นยนต์สามารถช่วยเหลือมนุษย์จากวิกฤตไวรัส COVID-19 ได้หลายด้านเพื่อความปลอดภัยและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส อีกทั้งยังสามารถนำมาทดแทนแรงงานคนได้ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนในการผลิตและบริหารจัดการได้เป็นอย่างมาก

Leave a Reply

Top