You are here
Home > News > KBTG ส่งมอบถังออกซิเจนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ 8 โรงพยาบาลและมูลนิธิ

KBTG ส่งมอบถังออกซิเจนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ 8 โรงพยาบาลและมูลนิธิ

unnamed

KBTGส่งมอบถังออกซิเจน เครื่องวัดและเครื่องผลิตออกซิเจนในโครงการติดอาวุธให้หมอ ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยโควิด-19ให้แก่8โรงพยาบาลและมูลนิธิ รวมมูลค่า2ล้านบาท เพื่อติดอาวุธให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานได้เต็มความตั้งใจและช่วยต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยโควิด-19

นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือKBTGเปิดเผยว่า วิกฤตระบาดของโควิด-19ในปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้น บุคลากรทางการแพทย์ผู้อยู่ด่านหน้าไม่เพียงต้องรับศึกหนักในการดูแลรักษาผู้ป่วย แต่ต้องเผชิญกับสภาวะอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างที่ตั้งใจ ทั้งยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

KBTGพร้อมส่งกำลังใจให้กับทางทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรหน้าด่านด้วยการระดมทุน 1,000,000บาท ในโครงการติดอาวุธให้หมอ ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยโควิด-19เพื่อนำไปจัดซื้อถังออกซิเจน เครื่องวัดและเครื่องผลิตออกซิเจน รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนสิ่งของดังกล่าว โดยทุกการบริจาค1บาทKBTGจะสมทบให้อีก1บาท รวมยอดบริจาคหลังหักค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น2,000,000บาท

ทั้งนี้KBTGทำการระดมทุนได้สำเร็จตามเป้าหมายในเวลา2สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่14-28กรกฎาคม2564ผ่านทางเว็บไซต์เทใจดอทคอม ชุมชนการให้เพื่อคนไทยwww.taejai.com และได้มอบถังออกซิเจน เครื่องวัดและเครื่องผลิตออกซิเจนให้8โรงพยาบาลและมูลนิธิ ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ โรงพยาบาลยะลา มูลนิธิกระจกเงา และเพจเราต้องรอด ซึ่งแต่ละแห่งจะได้รับชุดถังออกซิเจน17ชุด เครื่องวัดออกซิเจน29ชุด และเครื่องผลิตออกซิเจน5ชุด

Top