You are here
Home > News > กรุงไทยคว้ารางวัล “Transport Deal of the Year” ตอกย้ำผู้นำสถาบันการเงินเคียงข้างธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

กรุงไทยคว้ารางวัล “Transport Deal of the Year” ตอกย้ำผู้นำสถาบันการเงินเคียงข้างธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

S__3629347

ธนาคารกรุงไทย ประสบความสำเร็จได้รับรางวัล “Transport Deal of the Year” ในงาน The Asset Triple A Infrastructure Awards 2021 จาก The Asset นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย จากการเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือหุ้นกู้สีเขียว (Green Bonds) มูลค่า 8,600 ล้านบาท ให้กับ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รางวัลนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจ ตามวิสัยทัศน์ของธนาคารที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) พร้อมอยู่เคียงข้างการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน การจัดจำหน่ายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เปิดให้กลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เลือกลงทุน และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีควบคู่ไปกับการเติบโตของสังคมอย่างยั่งยืน #กรุงไทยเคียงข้างไทยสู่ความยั่งยืน

Top