You are here
Home > FinLife > กรุงไทยมอบ Krungthai Care Box สนับสนุนโครงการ “ต้องรอด”

กรุงไทยมอบ Krungthai Care Box สนับสนุนโครงการ “ต้องรอด”

S__61603908
นายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารกรุงไทย มอบกล่องพลังใจ Krungthai Care Box (Home Isolation Kit) จำนวน 1,000 กล่อง ให้กับ นางสาวอัญชลี ชัยชนะวิจิตร ผู้แทนจากโครงการ “ต้องรอด” โดยกลุ่ม Up for Thai ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครภาคประชาชนและภาคเอกชน ที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการให้นำไปจัดสรรดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่พักรักษาตัวที่บ้าน โดยภายในกล่องประกอบด้วย ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว หน้ากากอนามัย ยาขั้นพื้นฐาน อาหารแห้งและของใช้จำเป็น #เคียงข้างทุกพลังใจ #กรุงไทยเคียงข้างไทยเคียงข้างคุณ

Top