You are here
Home > News > กสิกรไทย คว้ารางวัลด้านความยั่งยืนดีเด่น จากงาน SET Awards 2021

กสิกรไทย คว้ารางวัลด้านความยั่งยืนดีเด่น จากงาน SET Awards 2021

KBank-SET Awards 2021

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Highly Commended Sustainability Excellence) จากงาน SET Awards 2021 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร

เป็นผลมาจากที่ผ่านมาธนาคารได้นำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ธรรมาภิบาลที่,ดี และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน  นอกจากนี้ ธนาคารได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นปีที่ 6 เมื่อเร็ว ๆ นี้

Top