You are here
Home > Investor > บ้านปู เน็กซ์’ เข้าซื้อหุ้น 100% ‘เอ็นจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)’ ขยายบริการระบบบริหารจัดการพลังงาน หนุนอีโคซิสเต็มพลังงานสะอาดเต็มรูปแบบ

บ้านปู เน็กซ์’ เข้าซื้อหุ้น 100% ‘เอ็นจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)’ ขยายบริการระบบบริหารจัดการพลังงาน หนุนอีโคซิสเต็มพลังงานสะอาดเต็มรูปแบบ

Banpu NEXT_Logo

‘บ้านปู เน็กซ์’ ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานฉลาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เดินหน้าขยายพอร์ตพลังงานสะอาด รับเทรนด์พลังงานโลกในอนาคต เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน บริษัท เอ็นจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (ESTH) ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการพลังงานชั้นนำของไทย เพื่อขยายบริการระบบบริหารจัดการพลังงานของบ้านปูเน็กซ์ (Energy Management System หรือ EMS) และอีโคซิสเต็มโซลูชันพลังงานฉลาด (Smart Energy Solutions) เต็มรูปแบบ

ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การจัดหา ติดตั้ง อุปกรณ์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พร้อมบริการดูแลรักษา เช่น ระบบอัดอากาศ ระบบทำความเย็น ภายในโรงงาน หรืออาคาร เป็นต้น โดยหลังจากดำเนินการเข้าซื้อแล้วเสร็จ บ้านปู เน็กซ์ สามารถสานต่อบริการให้กับลูกค้าเดิม และเดินหน้านำเสนอบริการกับลูกค้าใหม่ได้ทันที ด้วยระบบบริหารจัดการพลังงานที่มีคุณภาพ พร้อมดิจิทัลแพลตฟอร์ม และทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำงานจากเอ็นจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) เจาะลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารพาณิชย์ พร้อมปูทางรุกตลาดต่างประเทศ สร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

นายเจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด เปิดเผยว่า “การเข้าซื้อกิจการของเอ็นจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) เป็นการต่อยอดธุรกิจตามแผนเดินหน้าลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Investment) ภายใต้กลยุทธ์ “Greener & Smarter” ซึ่งเราเล็งเห็นว่าตลาดการให้บริการระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) ของไทยและทั่วโลก มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ประกอบกับการประกาศแผนพลังงานแห่งชาติของภาครัฐ ที่เตรียมจะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการพลังงานมาเสริมให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ* โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารพาณิชย์ ปีละกว่า 130,000 ล้านหน่วย** ซึ่งถ้าประหยัดพลังงานได้ 10% จะมีมูลค่ากว่า 4.5 หมื่นล้านบาท โดยขณะนี้เรามีลูกค้าที่เป็นบริษัทชั้นนำในหลากหลายธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมยางรถยนต์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ เป็นต้น อีกทั้ง ยังสามารถนำเสนอบริการการผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลาร์ และบริการแพลตฟอร์ม E-Mobility เพิ่มเติม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด”

เอ็นจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานภายในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยอย่างเป็นทางการ มีความเข้าใจในการออกแบบระบบการจัดการพลังงานที่ได้มาตรฐาน

“การเข้าลงทุนในครั้งนี้ เราจะนำความเชี่ยวชาญ และจุดแข็งด้านบุคลากรของเอ็นจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) มาผสานเข้ากับประสบการณ์ด้านพลังงานสะอาด และเทคโนโลยีพลังงานของบ้านปู เน็กซ์ พร้อมเดินหน้าพัฒนาโปรดักซ์ รวมถึงแพลตฟอร์มพลังงานใหม่ๆ เพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ประกอบการทุกอุตสาหกรรม มีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนค่าพลังงาน และสร้างการเติบโตให้ธุรกิจลูกค้าอย่างยั่งยืน รวมถึงต่อยอดธุรกิจระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์ หรือ District Cooling System ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในการเติบโต และจะขยายบริการต่างๆ ไปยังตลาดต่างประเทศด้วย” นายเจมส์ กล่าวสรุป

Top