You are here
Home > News > ฟอร์ติเน็ตตั้งเป้ารุกหนักในตลาดองค์กรในปี 2565

ฟอร์ติเน็ตตั้งเป้ารุกหนักในตลาดองค์กรในปี 2565

 

ฟอร์ติเน็ตแต่งตั้งคุณภัคธภา ฉัตรโกเมศเป็นผู้จัดการประจำประเทศไทยคนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เป็นต้นไป  เพื่อเสริมแผนฟอร์ติเน็ตพลิกเกมการแข่งขันในประเทศไทย ตั้งเป้าการเจริญเติบโตของธุรกิจที่ 30% ถึง 40% ในปีพ.ศ. 2565  

คุณภัคธภามองเห็นโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในตลาดองค์กรขนาดเอ็นเตอร์ไพรส์ในหลายอุตสาหกรรม จากสถานการณ์ที่โลกยังจำเป็นต้องเดินหน้าปฏิรูปสู่ดิจิทัล สถานการณ์ความจำเป็นของพนักงานที่ต้องทำงานที่บ้านและจากทางไกลอันเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 การใช้งานเครือข่าย 5G และการใช้คลาวด์คอมพิวติ้งในการประมวลข้อมูลขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังตกเป็นเป้าหมายสำหรับภัยขั้นสูงเข้าคุกคามมากขึ้น โดยวางแผนนำเสนอประโยชน์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยและโครงข่ายซีเคียวริตี้แฟบริคของฟอร์ติเน็ตป้อนตลาดให้ทั่วถึง

คุณภัคธภาวางแผนเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 30% ในกลุ่มลูกค้าภาครัฐและ 40% ในกลุ่มตลาดผู้ให้บริการโทรคมนาคมและสูงถึง 50% ในตลาดการเงินการธนาคารและ 50% ในตลาดองค์กรระดับเอ็นเตอร์ไพรส์ โดยใช้กลยุทธ์เชิงรุกอันรวมถึงการทดแทนอุปกรณ์ของคู่แข่ง เพิ่มจำนวนพันธมิตรที่มุ่งเน้นตลาดองค์กร เน้นผลประโยชน์จากความร่วมมือระดับโลกของพันธมิตร อาทิ Microsoft Azure และ Google Cloud และ Amazon Web Services (AWS) และเพิ่มจำนวนทีมขายเพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าในทุกอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เน้นสร้างความไว้วางใจในฟอร์ติเน็ต ซึ่งนำไปสู่แผนการจัดการฝึกอบรมขั้นสูงเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องให้แก่พนักงาน เพื่อเสริมทักษะให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ที่ลูกค้าจะยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและเข้าใจในสภาพแวดล้อมการใช้งานเครือข่าย ระบบและแอปพลิเคชันขององค์กรเป็นอย่างดี สามารถให้คำปรึกษาที่เชื่อถือได้

ฟอร์ติเน็ตได้เริ่มธุรกิจในประเทศไทยมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 เป็นระยะเวลาร่วม 16 ปี และได้สร้างการเติบโตอย่างโดดเด่นในตลาด ในปัจจุบันนี้ มีทีมงานที่แข็งแกร่งมากกว่า 30 คนประจำที่สำนักงานในประเทศไทย ซึ่งได้รับการจัดให้เป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน (Southeast Asia Hub) ที่มีทีมสนับสนุนด้านเทคนิค ทีมการตลาด และทีม TAC ให้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  นอกจากนี้ ที่สำนักงานยังได้รับเลือกให้จัดตั้งเป็นศูนย์ประสบการณ์ “Intelligence Lab Experience Center” เพื่อตอบสนองปฎิธานขององค์กรในการช่วยเหลือพันธมิตรและองค์กรในประเทศไทยให้เข้าถึงเทคโนโลยีด้านป้องกันภัยไซเบอร์ใหม่ๆ และสามารถรับมือกับภัยคุกคามขั้นสูงได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที

 

Top