You are here
Home > News > บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานชลบุรี คว้ารางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย

บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานชลบุรี คว้ารางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย

sony

บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานชลบุรี ผู้ผลิตสินค้ากล้องดิจิตอล เครื่องเสียงติดรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์อื่น ๆ ภายใต้แบรนด์โซนี่ เพื่อจัดจำหน่ายไปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย ได้คว้ารางวัล The Prime Minister’s Industry Award ประจำปี 2564 ประเภทรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในงานประกาศผลรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก

มร. เคอิจิ ฮาชิโมโตะ (Keiichi Hashimoto) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “โซนี่ เทคโนโลยี ชลบุรี รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล The Prime Minister’s Industry Award ประเภทรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปีนี้ รางวัลนี้นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับผู้ประกอบการ และองค์กรอุตสาหกรรมในประเทศไทย ทั้งยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัท ฯ ที่ได้ยึดมั่นในนโยบาย และการบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเรามุ่งเน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ คุณภาพสูงสุด และ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้บริโภค โดยสอดคล้องกับเจตนารมณ์หลักของโซนี่ “Fill the world with emotion, through the power of creativity and technology” เราจะเดินหน้าส่งเสริมการรับรู้ พร้อมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีจากโซนี่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจต่อไป”

โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย ได้นำแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ Road To Zero[i]  ซึ่งเป็นนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ของกลุ่มบริษัทโซนี่ทั่วโลก รวมทั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโลก (GEMS) มาประยุต์ใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทั้งวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการด้านพลังงาน ทรัพยากรน้ำ การจัดการของเสีย และอัตราส่วนของเสียฝังกลบ ระบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า และประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้คณะผู้บริหารของโซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย ยังได้ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และผลักดันให้พนักงาน    มีความคิดริเริ่ม โดยนำหลักการ 5S (sort, simplify, shine, standardize and sustain), 3R (reduce, reuse and recycle) และ LCA (การประเมินวงจรชีวิต)    มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยบรรลุผลเป็นผลงานต่าง ๆ ที่ได้นำมาใช้จริงภายในโรงงานมากมาย ได้แก่ การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อ            สร้างพลังงานหมุนเวียน การตรวจสอบพลังงานอัจฉริยะ การใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด            การรีไซเคิลน้ำเสีย ตลอดจนการลดปริมาณขยะฝังกลบ  เป็นต้น

นอกจากนี้ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และตอบแทนชุมชนท้องถิ่น โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย ยังได้ดำเนินกิจกรรม CSR มากมาย อาทิ การส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวขนในชุมชน การเกษตรกรรม การปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมอาสาสมัครทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ

งานประกาศรางวัลรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น The Prime Minister’s Industry Award ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น นับเป็นรางวัลเกียรติยศที่สนับสนุนให้กำลังใจ รวมถึงผลักดันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีความคิดริเริ่ม และแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการอุตสาหกรรมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

Top