You are here
Home > News > กสิกรไทย จับมือ เอช เซม มอเตอร์ และสำนักงานทรัพย์สินจุฬาฯ เปิดให้เช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าราคาประหยัด

กสิกรไทย จับมือ เอช เซม มอเตอร์ และสำนักงานทรัพย์สินจุฬาฯ เปิดให้เช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าราคาประหยัด

01_PR Photo

 

นางเพียงตา ดีที ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย Strategic Visionary and Transformation ธนาคารกสิกรไทย นายวันชัย  ลี้นะวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด และนายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดโครงการพิเศษเปิดพื้นที่บริเวณลานจอดรถ CU Sport อาคารมิ้นท์ ทาวเวอร์ ถนนบรรทัดทอง ให้บุคลากรของจุฬาฯ วินมอเตอร์ไซด์ ได้ทดสอบสมรรถนะการขับขี่และวิธีใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (EV Bike) พร้อมเปิดตัวสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ H SEM Power Station ตอกย้ำแนวคิดโครงการเมืองอัจฉริยะ SAMYAN Smart City ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาพื้นที่จุฬาฯ ให้เป็นย่านแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์คุณค่าแก่ชุมชนและสังคม ผสานคุณภาพชีวิต และธุรกิจ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำรงชีวิตที่ดีของคนทุกเพศทุกวัยอย่างยั่งยืน

โดยโครงการดังกล่าวของธนาคารกสิกรไทย และพันธมิตร ได้เปิดให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (EV Bike) ราคาประหยัดผ่าน Kmarket บนแอป K PLUS เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบอาชีพรับส่งอาหาร (Rider) และเปิดช่องทางสร้างรายได้ใหม่ให้กับกลุ่มคนตัวเล็กที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากวิกฤตโควิด-19  โดยใส่โค้ด KCUEV ได้รับส่วนลดสูงสุด 900 บาท เมื่อเช่ารถ 30 วัน เหลือเพียงวันละ 90 บาทเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565  อีกทั้งการใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ายังช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 40%-60% ต่อเดือน เมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไซค์แบบเดิมที่ใช้น้ำมัน สามารถเปลี่ยนแบตเตอรีที่จุดเปลี่ยนแบตเตอรีได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเสียค่าชาร์จ และค่าซ่อมบำรุงต่าง ๆ ขับขี่ได้ระยะไกล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Top